Karta číslo 54 - reciprocita

 

***Odpoveď na tvoju otázku*** 

Duchovná ríša radí - nastoľ vo svojom bytí vyváženosť a harmóniu. Nauč sa dávať aj prijímať. V živote funguje jednoduchá rovnica - ak sa len berie alebo len dáva, vzniká nesúlad, ktorý ústi do problémov. 

Ďalšie témy: nájdenie kompromisov, urovnanie nedorozumení, dôvera v iných, spravodlivý prístup, zrealizovanie dohody.