Karta číslo 53 - choroba

 

***Odpoveď na tvoju otázku*** 

Niečo v tvojom živote nemá zdravé atribúty – možno funguješ v nekvalitnom vzťahu, možno máš neplnohodnotnú robotu, možno v sebe uchovávaš škodlivé energie, ktoré časom vyústia do ochorenia. Pusti sa do ozdravného rituálu - požiadaj o "objatie" archanjela Rafaela. 

Ďalšie témy: vyčerpanosť organizmu, riziko fyzického alebo duševného ochorenia, operačný zákrok, rizikové správanie.