Karta číslo 47 - zdravá životospráva

 

***Odpoveď na tvoju otázku*** 

Duchovná ríša chce, aby si vo väčšej miere dbal na svoje zdravie. Adekvátne sa hýb, kontroluj stravu, maj v poriadku svoje energetické aj fyzické telo. Iným významom karty je, aby si práve teraz udravil všetky segmenty života, ktoré ti škodia a ubližujú. 

Ďalšie témy: eliminácia zlozvykov a nešvárov, potreba načúvať potrebám tela i duše, odhaľovanie skrytých „kľúčov“ ochorení.