Karta číslo 4 - tornádo

 

***Odpoveď na tvoju otázku*** 

Na obzore sú starosti, problémy a peripetie – a to vo forme „mrakov“, ktoré môžu vyvolať mohutnú búrku. Hrozia hádky, spory a konflikty. Karta môže predvídať aj nešťastie. Do veľkých aktivít sa nepúšťaj - počkaj, kým prehrmí masívne tornádo. 

Ďalšie témy: nehody alebo úrazy, riziko závažnejších zdravotných ťažkostí, dlhodobé komplikácie, deštruktívne správanie, ublíženie, psychické ťažkosti.