Karta číslo 38 - bremeno

 

***Odpoveď na tvoju otázku*** 

Na svojich pleciach si vláčiš poriadne bremeno. Pravda je taká, že na teba „zosadlo“ množstvo úloh, povinností a kompetencií. Si pod vplyvom stresových a napäťových faktorov. Ak sa nespamätáš, hrozí úbytok osobnej energie, a teda aj zdravotné problémy. Iným významom karty je, aby si nepreberal starosti iných osôb na svoj chrbát. 

Ďalšie témy: preťažovanie síl, nátlak, „vstrebávanie“ starostí iných ľudí, nevyhnutnosť výdychu a oddychu.