Karta číslo 37 - duch mysle

 

***Odpoveď na tvoju otázku*** 

Tvoje myšlienky sú ťažké, husté a lepkavé. Máš deštruktívne uvažovanie. Si ovplyvňovaný duchmi mysle – egregormi. Vyzvi ich, aby sa ti otočili chrbtom. V opačnom prípade sa pozitívne životné zmeny udejú len veľmi pomaly a rozpačito. 

Ďalšie témy: skepsa, negativizmus, kutie záporných scenárov, robiť rozhodnutia, ktoré nie sú v súlade s Jadrom.