Karta číslo 35 - učenie

 

***Odpoveď na tvoju otázku*** 

Anjelská ríša chce, aby si sa v tomto období učil a vzdelával. Je jedno, či v škole, na kurze, na prednáške, alebo v rámci samoštúdia. Vedz, že informácie, ktoré získaš, nevyjdú navnivoč. Iným významom karty je, aby si si uvedomil, že všetko, čo sa momentálne deje v tvojom živote, má svoj "vyšší" význam - z udalostí sa treba poučiť. 

Ďalšie témy: duchovné zrenie a nasávanie spirituálnych poznatkov, poučenie sa zo starých chýb, kariérny rast, odovzdávanie nadobudnutých vedomostí ďalej.