Karta číslo 31 - koleso života

 

***Odpoveď na tvoju otázku*** 

Je čas pochopiť, že momentálne si ty sám strojcom svojho života. Nespoliehaj sa na zásahy osudu, ale predovšetkým na vlastné Ja. Urob všetko preto, aby si sa mal lepšie – aby si si koleso života „natočil“ vo svoj prospech.

Ďalšie témy: urobenie nevyhnutných rozhodnutí, ktoré zlepšia aktuálne životné pomery, kreovanie nových plánov, „nasadnutie“ na novú loď života.