Karta číslo 30 - vyšší zámer

 

***Odpoveď na tvoju otázku*** 

Duchovná ríša chce, aby si pochopil vyšší zámer s tvojím Ja – pomáhať svetu. Prebuď v sebe ľudskosť, humánnosť a zdravú obetavosť. Staraj sa o to, aby bol okolitý život lepší a krajší. Uskutočniť prerod vlastného Ja - buď kvalitnejším človekom. 

Ďalšie témy: udalosti, ktoré sa dejú, majú svoj Boží význam – aj keď zatiaľ ľudským okom neviditeľný, mystické zážitky a prežitky, komunikácia s nebeskou ríšou /anjeli, archanjeli, svätí a pod./.