Karta číslo 29 - ľahkosť

 

***Odpoveď na tvoju otázku*** 

Sandalfon ťa vyzýva, aby si život vnímal ľahko, slobodne a splývavo. Momentálne nerieš absolútne nič – udalosti sa vyvinú samy, a to bez tvojho nátlaku. Iným významom karty je dopriatie si slobody - v tomto období sa k ničomu a nikomu neviaž. 

Ďalšie témy: prirodzená evolúcia, spontánny progres života, odovzdanie sa do rúk Najvyššieho.