Karta číslo 19 - požehnanie

 

***Odpoveď na tvoju otázku*** 

Nebeská ríša má pre teba dobrú správu – do tvojho života prichádza vše-požehnanie. To znamená, že túžby a sny sú/budú vyslyšané. Na obzore je nový vzťah, nová práca, kvalitnejšie finančné toky, splodenie nového života či utuženie zdravia.

Ďalšie témy: prijímanie darov z Nebeskej ríše a vyjadrenie vďačnosti, pomoc druhým i svetu, obdarúvanie, iná sexuálna orientácia.