Karta číslo 15 - spriaznené duše

 

***Odpoveď na tvoju otázku*** 

Symbol indikuje spriaznené duše, dobrých priateľov a „dvojplamenných“ kamarátov. Je čas byť väčšmi spoločenský, stretávať sa s príjemnými ľuďmi, prípadne budovať nové kontakty. Neuzatváraj sa medzi štyri steny, nevytváraj si okolo seba zbytočné "murivo". Obklopujú ťa osoby, vďaka ktorým sa môžeš posunúť vpred. 

Ďalšie témy: oslava, zábava, stretnutie známej osoby po dlhých rokoch, objavenie duchovného lektora či učiteľa