Karta číslo 12 - inventúra

 

***Odpoveď na tvoju otázku*** 

Cafkiel ťa nabáda, aby si si spravil veľkú životnú inventúru. Vypusti zo svojho bytia staré energie a prijmi energie nové a svieže. Bez očistných prúdov zázrak neočakávaj.

Ďalšie témy: ujasnenie si životných predstáv a mét, zbavenie sa nepotrebných vecí, udalostí alebo ľudí, upratovanie domácnosti.