Veštenie

 

 

Veštenie je v pravom slova zmysle nazeranie do budúcnosti. Taktiež je to však spôsob, ako sa pozrieť do minulosti (vrátane minulých životov), a tak pochopiť udalosti a situácie, ktoré sa nám dejú práve teraz. Ide tiež o jav umožňujúci prijatie súčasnosti ako takej. Veštením teda vieme akceptovať to, čo sa už stalo, tolerovať momentálny stav a pripraviť sa na záležitosti budúce. Nech však prognózy ukážu čokoľvek, vždy si náš život vieme upraviť podľa svojich predstáv. Vyššie sily nám totiž denno-denne ponúkajú nespočetné množstvo variantov, alternatív a ciest. Stačí si vybrať. Vďaka vešteckým metódam dokážeme odhaliť tie možnosti, ktoré sú v danej chvíli - čiže tu a teraz - pre nás najprijateľnejšie. Veštenie nájde odpoveď na akúkoľvek otázku. Môže byť úplne presné - zamerané na fakty, dátumy, striktné udalosti, ale aj filozofické a psychologické. Vždy také, aké potrebujeme. Pri vykladaní karát, práci s kyvadlom či komunikácii s astrálnymi bytosťami sme pod Božou ochranou, takže strach nie je na mieste. Veštiť treba s láskou a radosťou v duši.