Zatvorte oči a precíťte dotyk archanjela Gabriela. Rád vám pomôže s komplexnou detoxikáciou života

Zatvorte oči a precíťte dotyk archanjela Gabriela. Rád vám pomôže s komplexnou detoxikáciou života

Tak, ako na Zemi, aj vo "vyšších sférach" funguje poriadok a organizácia. Každá archanjelská bytosť zodpovedá za inú oblasť, inú "dimenziu". Spája ich však jedno - nekonečná láska, ktorá je základnou bunkou celého Univerza. Svetelné bytosti sa do Matky Zeme, do prírody i do človeka "vlievajú" celistvo, čisto a prirodzene. Čím otvorenejšie máme srdcia, tým krajšie a plnohodnotnejšie môžeme "nasávať" ich blahodarné esencie. Áno, archanjeli bojujú proti zlu, temnote a hustote, no nerobia to s pocitmi "vojenskosti" a nenávisti. Ich zbraňou - tou najsilnejšou - je svieža láska.

Pokým démoni "stavajú" na ľudských nerestiach a nešvároch, anjeli pracujú s čistou a hlbokou podstatou človeka. Podstatou, v ktorej sa nachádza samotný Boh - tá najprirodzenejšia súčasť bytia. Každodennou prácou s anjelskými bytosťami silnie vzťah človeka k Najvyššiemu. Vzniká nádherná spirituálna interakcia, ktorá vytvára mocnú energiu kolektívneho vedomia. A vďaka tomuto vedomiu sa pozemská existencia napĺňa bezhraničným dobrom. Iste, aj "pekelníci" sa snažia o to, aby ovládali "zemské zákony", a teda i človeka ako takého, no ľudská bytosť má vždy na výber - zvolí si buď Svetlo, alebo temnotu.


Svetlo je prirodzená súčasť archanjela Gabriela. Gabriel je zdrojom čistoty a priezračnosti, mocnosťou, ktorá na Zem spúšťa "diamantový dážď". Jeho kvapky majú mocné očistné schopnosti. Z "hmoty" i "nehmoty" odplavujú všetko negatívne, záporné a nepriaznivé.

V Biblii stojí, že archanjel Gabriel zvestoval Márii narodenie syna menom Ježiš. Podľa moslimskej viery diktoval Mohamedovi znenie Koránu. Je teda poslom dobrých a kľúčových správ. Správ, ktoré však nemožno vziať na ľahkú váhu. Gabrielom zdelené informácie prinášajú človeku mocný odkaz - Boh jestvuje a žiada nás, aby sme svoje "ja" naplnili očistnými "vodopádmi", vďaka čomu budeme bližšie k Najvyššiemu Svetlu.


Gabriel - podobne ako ostatní archanjeli - nepozná energiu času ani priestoru. To znamená, že môže byť na viacerých miestach súčasne. Stačí vysloviť jeho meno a on vás okamžite "zabalí" do svojich priezračných anjelských "vlákien". Je strážcom bieleho svetla, takže ho vzývajte pri pálení klasickej bielej sviečky.


Pomoc archanjela Gabriela na duchovnej báze

•Rozpúšťanie všetkých negatívnych energií, blokov a kódov. Gabriel oslobodzuje od vlastných i cudzích záporných "nánosov". Žiadajte ho o zmenu svojich pocitov či postojov, pomôcť môže aj pri "korekcii" charakterových alebo povahových čŕt. Myseľ očisťuje od starostí a nepriaznivých ideí, srdce od bôľov alebo hnevu. Z čakier uvoľňuje blokády. Čerstvý "anjelský dážď" vpúšťa aj do aurického systému, ktorý sa vďaka jeho vibráciám sceľuje, zjednocuje a harmonizuje. Človeka zbavuje aj cudzích "energetických útvarov" - kliatob, porobenín, urieknutí, privtelených duší či "napichnutých" démonických entít.


•Nastolenie pravdy. Archanjel Gabriel vnáša svetlo do problémových a neistých situácií. Pri zvažovaní alebo rozhodovaní ukazuje správny smer - a to vo forme vnútorného "vnuknutia".


•Čistenie karmických záťaží. V tomto smere úzko spolupracuje s archanjelom Metatronom. Do neľahkých karmických "balíkov" vnáša uzdravujúce Svetlo. "Rozjasňuje" osudovú temnotu, pomáha pri rušení nevýhodných karmických zmlúv alebo dohôd. Jeho zásahy však nie sú radikálne ani drastické; karmu ako takú si človek musí odžiť, a preto ju úplne nelikviduje, iba "presvetľuje". V meditáciách "vyjavuje" karmické zvitky, vďaka čomu môžeme lepšie pochopiť svoj osudový a životný "údel".


•Očisťovanie vzťahov. Gabriel vnáša do zväzkov - rodinných, partnerských i manželských - energiu porozumenia, empatie, tolerancie, rešpektu, no najmä bezpodmienečnej lásky. Eliminuje citové blokády - ukrývajúce sa na druhej alebo štvrtej čakre. Pomáha pri odpútavaní sa od chorých vzťahov.


•Ochrana myšlienky a slova. Mocný archanjel Gabriel "bdie" aj nad tým, čo "vypadne" z našich úst. Zlepšuje komunikačné schopnosti, inšpiruje, napĺňa tvorivosťou a kreativitou. Ľudí vyzýva, aby používali iba čisté a v srdci "rezonujúce" slová. V prípade, že vypoviete nepekné, vulgárne alebo škodiace slovo, požiadajte Gabriela o to, aby vyslanú negatívnu vibráciu premenil na Svetlo. Archanjel stráži aj našu myseľ - "vštepuje" do nej pozitivizmus a, naopak, odoberá skepsu a pesimizmus.


•Rozväzovanie pút. Gabriel odstraňuje všetky blokády, nezdravé väzby, putá, choré psychické "háky" či neslobodné "mreže" a do života vnáša najčistejšiu podobu absolútnej slobody.


Pomoc archanjela Gabriela na fyzickej báze

•Detoxikácia tela - fyzického i energetického. Nezáleží na tom, či chcete zharmonizovať svoje čakry, aurický systém, meridiánové "cesty", alebo organizmus ako taký; so všetkým vám rád pomôže mocný archanjel. Vďaka nemu sa "vykúpete" v priezračnej "svetelnej vode", ktorá má silné detoxikačné a uzdravujúce účinky. Pomáha pri zdravých diétach alebo očistných kúrach, posilňuje vieru pri "zhadzovaní" nadbytočných kilogramov.


•Požehnávanie jedla. Ak chcete, aby do vášho tela "prúdila" iba vysokofrekvenčná, teda svetelná strava, ktorá pôsobí na bunky ako balzam, požiadajte pred každou konzumáciou stravy o to, aby do nej "vnikli" očistné vibrácie archanjela Gabriela.


•Odstraňovanie závislostí všetkého druhu. Gabriela by mali vzývať aj tí, ktorých sužujú neresti a neduhy - závislosti od alkoholu, fajčenia, drog, automatov či promiskuitného správania. Gabrielove mocné esencie vchádzajú do hlbokých štruktúr človeka a "presvetľujú" záporné kódy - spúšťače závislostí.


•Inšpirácia pri tvorbe textov alebo zdravej novinárčine. Archanjel Gabriel pomáha spisovateľom, dramaturgom, redaktorom i moderátorom, aby z ich pier alebo úst vychádzali čisté a Svetlom nabité slová. Zlepšuje komunikáciu, otvára verbálne i neverbálne "dimenzie". Nápomocný môže byť aj rodičom detí, ktoré trpia poruchami učenia. Cibrí tvorivé myslenie, k človeku "zosiela" pani Múzu, aby bol nápaditý a kreatívny.


•Pomoc pri dobrovoľníckych aktivitách. Mocný anjel je "patrónom" organizácií, inštitúcií, ale aj jednotlivcov, ktorí sa rozhodnú nezištne podávať pomocnú ruku iným.


•Ochrana matky a dieťaťa pri tehotenstve. Vzývaním Gabriela pred pôrodom zabezpečíte hladký príchod dieťatka na svetlo sveta. 
 

Uzdravovanie tela pomocou archanjela Gabriela

Archanjel Gabriel prislúcha k živlu vody. Vo všeobecnosti platí, že pomáha pri uzdravovaní celistvého tela, pretože je anjelom očisťovania. Jeho "doménou" sú však orgány, ktorých úlohou je zbavovať fyzické telo škodlivín a toxínov. Energie Gabriela sú preto mimoriadne nápomocné pri uzdravovaní krvi, lymfatického systému, hrubého čreva, obličiek a pečene. Gabrielove esencie sa ukrývajú v uzdravujúcich minerálnych kamienkoch ako krištáľ, selenit, mesačný kameň, karneol, ale aj citrín či turmalín.


Očistná meditácia s archanjelom Gabrielom

Zapáľte bielu sviečku. Do aromalampy nakvapkajte ľaliovú esenciu alebo kvet ľalie položte pri sviecu. Pohodlne sa usaďte a zavrite oči. Predstavte si, ako sa k vám z nebies spúšťa mocné biele svetlo, ktoré "obalí" vaše telo. Je to Svetlo čistoty. Svetlo archanjela Gabriela. Vnímajte, ako vchádza do každučkej bunky vášho "ja", čistí ju a potom sa stráca kdesi v zemi. Silnou meditačnou technikou je aj predstavovanie si mohutných vodopádov, ktoré z vás zmývajú všetko negatívne a záporné, alebo tiež vizualizovanie diamantového dažďa, ktorého kvapky dopadajú na vaše telo a zbavujú ho fyzických aj energetických toxínov.