Zabudnuté záhady Slovenska. V Šintave žila žena, ktorá milovala ľudskú krv

Zabudnuté záhady Slovenska. V Šintave žila žena, ktorá milovala ľudskú krv

Malá, no historicky významná.... Aj taká je obec Šintava pri Seredi. Patrí medzi najstaršie slovenské lokality spomínané v stredovekých kronikách.

V minulosti mala skvelú polohu - bola priamo pri Váhu a okrem toho sa v jej brode spájali dve dôležité obchodné cesty - jedna viedla z Ostrihomu do Česka, druhá zasa z Bratislavy do Nitry...

Šintava ukrýva aj svoj dobový poklad - stredoveký vodný hrad. Dnes by sme ho hľadali márne. Majestátna historická stavba už nejestvuje. Na jej mieste stojí barokový kaštieľ.

 

V hrade sa rád zdržiaval Žigmund Luxemburský. V prvej polovici 16. storočia sa vlastníkmi stali Thurzovci. Spočiatku Alexej, potom jeho zať Andrej Báthory, no a neskôr bol majiteľom Stanislav Thurzo. Práve s jeho menom sa spája hrôzostrašný príbeh, ktorý sa naozaj stal.

Písal sa rok 1598. Stanislav dospel do veku, keď si mal vybrať manželku. Väčšina známych mu odporučila vznešenú šľachtičnú z významného dolnorakúskeho rodu - Annu Rosinu Listiusovú. Mali spolu 4 deti. Neskôr ovdovela. A od toho momentu sa z nej stala "krutovládkyňa".

Anna Rosinu Listiusovú prirovnávajú k Alžbete Báthoryovej. V starých materiáloch sa píše, že mučenie iných ľudí jej spôsobovalo nesmierne potešenie. Vraj sa pritom dostávala do tranzu a zbožňovala krv. Na smrť utýrala aj viacero slúžok. Povrávalo sa, že paktuje s démonmi.

Vyšetrovací proces okolo krvavých praktík Anny Rosiny trval niekoľko mesiacov. Sudcovia vypočuli viac ako  80 svedkov. Napokon ju vyhlásili za vinnú.

Čo skutočne viedlo Annu Rosinu k páchaniu ohavných skutkov, sa objasniť nikdy nepodarilo. Do dejín sa zapísala ako krutá a sadistická hradná pani, ktorá časť svojho života prežila v šintavskom hrade. Dnes jej meno už mnohým Seredčanom nie je známe. Niektorí však tvrdia, že v starom kaštieli, ktorý v 18. storočí vznikol na základoch vodného hradného objektu, občas počuť tiché výkriky. Vraj patria tým, ktorých tu Anna umučila k smrti. Iní - tí skeptickejší - hovoria, že je to len šum vetra, ktorý sa opiera o staré a schátrané múry historickej stavby.