Vyrátajte si svoje DUCHOVNÉ ČÍSLO. Prezradí vám, kým v skutočnosti ste

Vyrátajte si svoje DUCHOVNÉ ČÍSLO. Prezradí vám, kým v skutočnosti ste

 

Jednou z úloh človeka na pozemskej báze je celoživotné spoznávanie vlastného Ja. Skúmaním duše, čŕt, rysov a vlastností dokážeme prísť na to, v čom tkvejú naše klady a pozitíva, ale aj na to, kde máme takzvané muchy. Pri bádaní v hlbinách osobnosti pomáha i numerológia – veda, ktorá sa drží hesla, že za všetkým treba hľadať číslo. Existuje vraj len deväť základných typov človeka. Výpočet, do ktorej skupiny patríte práve vy, nie je zložitý. Postačí vám deň narodenia. Vytvoriť z neho musíte jednociferné číslo. Ak ste sa narodili 8. dňa v ľubovoľnom mesiaci, vaším kľúčovým číslom je osmička. V prípade, že ste na svet prišli 29., zrátaním dvojky a deviatky dostanete číslo 11. Keďže však stále nejde o jednociferné číslo, spočítajte dve jednotky. Výslednou „numeráliou“ je dvojka – vaše osobné duchovné číslo.  
 
 
*Duchovné číslo 1
Ide o ráznych a rozhodných jedincov. Patria k detailistom. Radi sa starajú o iných, ale to isté i očakávajú. Uznávajú slobodu, odmietajú útlak. Neznášajú, ak sa im niekto montuje do práce.
Dokážu tvrdo pracovať, vďaka čomu sa dostávajú na vysoké posty. Hlava im slúži brilantne. Radi žijú v luxuse a míňajú financie. Tak, ako dokážu urobiť radosť sebe, vedia matériou obdariť aj okolie.
Jedným z ich nedostatkov je, že neznesú kritiku a protirečenie. Vyhýbajú sa neporiadku a lenivým ľuďom.
 
*Duchovné číslo 2
Ide o emotívnych jedincov. Sú tvoriví a kreatívni, stále čosi vymýšľajú.
Výrazne ich ovplyvňujú fázy Mesiaca, čo sa prejavuje najmä u žien. Výsledkom býva extrémna precitlivenosť. 
Majú sociálne cítenie. Ak pracujú v politike, bojujú za reformy, ktoré pomôžu chudobnejším a utláčanejším. V prípade, že sú spisovateľmi, z ich diel sála duchovno a čistota. Milujú vône a sladkosti.
Ak sa ľudia s týmto číslom sklamú, rýchlo sa pozviechajú a sú odhodlaní bojovať ďalej. Neznášajú hádky, a preto sa im vyhýbajú. Osud im dal do vienka výbornú intuíciu. 
 
*Duchovné číslo 3
Trojka je dynamická a aktívna. Ľudia s takýmto duchovným číslom sú smelí, nezávislí a populárni. V živote by chceli dokázať niečo majestátne, aby si ich ľudstvo pamätalo. Nevyhovujú im podriadené posty, a preto sa vyhýbajú zamestnaniam, kde ich riadia druhí.
Majú poriadne podrezaný jazyk, takže sa uplatnia v profesiách ako rečník, poradca, učiteľ, vychovávateľ či spisovateľ.
Sú pravdovravní a čestní, milujú poriadok a disciplínu. Optimizmus im nechýba.
Jedným z ich problémov je slabosť pre flirty a sex.
 
*Duchovné číslo 4
Ľudia s takýmto číslom bývajú nedôverčiví a ťažšie sa prebíjajú životom. Majú pochybovačnú povahu a iní ľudia ich považujú aj za tvrdohlavých. Ide o „extrémistov“ - buď sú na úplnom vrchu, alebo klesnú na dno. Celý život musia odolávať kritike a opozícii. Silnou stránkou štvoriek je trpezlivosť. Drieme v nich sociálne cítenie, často sa zasluhujú o reformy v prospech biednych a utláčaných.
Nepriťahuje ich hromadenie bohatstva. Ak peniaze zarobia, rýchlo ich aj minú. Na opačné pohlavie fungujú ako magnet. Pre mnohé ľúbostné aféry však bývajú nešťastní v citovej sfére.
 
 
*Duchovné číslo 5
Sú to praví myslitelia a intelektuáli. Celučičký život chcú zasvätiť vzdelávaniu. Rýchlo sa rozhodujú a milujú zmeny. Sú obdarení schopnosťou špekulovať, vďaka čomu si do života priťahujú nemalé peniaze. Vyhýbať by sa však mali hazardným hrám.
Priateľstvá nadväzujú rýchlo, ale keďže sú nestáli, skoncovať s nimi dokážu počas jedinej sekundy. Sudičky im dali do vienka aj výbornú intuíciu. Iní ľudia mávajú pocit, že päťkoví ľudia čítajú ich myšlienky.
Milujú cestovanie, často sa sťahujú ďaleko od svojich rodín.
 
*Duchovné číslo 6
Osoby s duchovným číslom 6 sú silne magnetické. Milujú umenie, pekné veci a majú vynikajúci vkus. Disponujú mäkkým a príjemným hlasom. Ľahko priťahujú ľudí opačného pohlavia. Ide o spoločenských jedincov. Neznesú neporiadok. Fascinujú ich tajomstvá života. 
Vo vzťahoch sú oddaní, svoju polovičku nadovšetko milujú. Nekonajú zbrklo, všetko si potrebujú dôkladne premyslieť. Držia sa hesla "pomaly ďalej zájdeš". Starajú sa o druhých a egoizmus im je cudzí.
Pozor by si mali dávať na závislosti všetkého druhu - od vecí aj od ľudí. 
 
*Duchovné číslo 7
Sedmičky sa v živote stretávajú s množstvom prekážok a peripetií. Bývajú nerozhodné. Vnútri týchto ľudí drieme mohutný nepokoj a deštruktívne myšlienky. 
Ak ich životné pády, údery a turbulencie nezlomia, môžu byť mimoriadne úspešní. Často sa stávajú známymi básnikmi, umelcami, filozofmi. Ľudia s číslom 7 majú láskavé duše, nedokážu tolerovať nespravodlivosť. Sú priateľskí, radi cestujú a milujú zmenu. Láka ich všetko, čo je tajomné. 
V živote by sa mali vyhýbať alkoholu a drogám.
 
*Duchovné číslo 8
Osmička je záhadné číslo, svojim nositeľom vštepuje mystickú pečať. Sú to introverti s rezervovanou povahou. Veľa rozmýšľajú a analyzujú, veciam sa venujú do hĺbky. Nechýba im trpezlivosť. Neradi prijímajú pomoc z okolia, pretože si myslia, že všetko urobia najlepšie sami. Disponujú pevnou vôľou a čestným charakterom. Sudičky im „naservírovali“ neľahký život, no prekážky zväčša zdolajú. Mávajú tých najhorších nepriateľov. Do 35. roku života nedokážu ušetriť ani cent a prekonajú mnohé finančné krízy. Ich slabosťou je vracanie sa do minulosti a časté pocity osamelosti. 
 
*Duchovné číslo 9
Ľudia s týmto číslom sú nepokojní a napätí. Ustavične čosi riešia. Neoddýchnu si, pokiaľ nedosiahnu vytúžený cieľ. Milujú dobrodružstvá a sú to bojovníci. Bývajú náladoví a občas i príliš extravagantní. Okoliu spôsobujú šoky. Nenávidia kritiku. Úspech dosahujú ešte pred štyridsiatkou. Vo vzťahoch často „produkujú“ hádky. Deviatky by si mali dávať pozor na nehody a zranenia spôsobené ohňom. V živote majú aspoň jeden chirurgický zákrok alebo súdny proces.