Video, ktoré vám ukáže, ako sa ochránite pred ENERGO-JEDOM, teda urieknutiami, porobeninami a zlorečením

Video, ktoré vám ukáže, ako sa ochránite pred ENERGO-JEDOM, teda urieknutiami, porobeninami a zlorečením

Jesenné a zimné počasie hrá do karát negatívnym vibráciám. Je dokázané, že počas temnejších mesiacov sa záporné energie - urieknutia či porobeniny - šíria oveľa rýchlejšie. V príspevku sa dozviete, ako sa ochránite pred zlom a energo-jedom.