Veľký ŠKOLOSKOP. Prečítajte si, čo čaká vaše dieťa v školských laviciach počas nadchádzajúceho roka

Veľký ŠKOLOSKOP. Prečítajte si, čo čaká vaše dieťa v školských laviciach počas nadchádzajúceho roka

 

Bude sa mojej ratolesti dariť alebo ju čakajú školské peripetie? Vyslúži si dobré známky alebo – naopak – prinesie domov päťku za päťkou? V ktorých predmetoch vynikne a v ktorých, takpovediac, pohorí? V akých odboroch nájde uplatnenie a v akých ju čakajú len oči pre plač? Takéto a podobné otázky si dávajú mnohí rodičia – a zvlášť teraz, keď štartuje nový školský rok. Viac svetla do dospeláckych dilem vnesie špeciálny detský horoskop. 
 
 
BARAN
Všeobecný vzťah ku škole
Ohnivé „barančatá“ sa rady učia. Zvyčajne hlcú jednu knihu za druhou. To v nich rozvíja slovnú zásobu, ale aj schopnosť verbálne či neverbálne komunikovať. V škole bývajú priame a spontánne. Kým ich spolužiaci ešte len uvažujú nad odpoveďou, „ohniváci“ sa už netrpezlivo hlásia. Sú tvrdohlaví, a preto sa môže stať, že keď sa zatnú, na určité predmety „kašľú“. Niekedy vstupujú do konfliktov s autoritami – neznesú, keď im niekto „kazí“ životnú optiku či filozofiu. Pri výchove malých Baranov sa vyžaduje zvýšená disciplína – aby sa správne „zacielil“ ich temperament. 
Deti, ktoré končia základnú školu, by si mali vyberať z takých stredných škôl, kde môžu uplatniť svoju dynamickú povahu. Z Baranov sú vynikajúci športovci, tréneri, policajti, hasiči. Vzhľadom na ich „zanietanú“ povahu môžu fungovať aj ako šikovní manažéri alebo podnikatelia. V prípade, že vykonávajú robotnícke funkcie, uplatnia sa v odvetviach, ktoré sú spojené s kovmi, chemikáliami, ohňom či mäsom. 
 
Vízie do nadchádzajúceho školského roka - karta "hnací motor"
Pre malé "barančatá" je dôležité, aby nasledovali svoje sny a túžby - a to aj v takom prípade, že im osud hodí pod nohy viaceré polená. Rodičia detí, ktoré sa narodili v ohnivom znamení, by mali plne rešpektovať požiadavky svojich ratolestí - a nesnažiť sa ich kariérne nasmerovať podľa vlastných - dospeláckych princípov. 
 
BÝK
Všeobecný vzťah ku škole
Zemské znamenie zodiaku pôsobí komótne a pasívne. Disponuje konzervatívnym, no precíznym myslením, a preto mu istý čas trvá, kým vstrebe nové poznatky. Čo si už však raz osvojí, zo „šedej kôry“ nevypustí. „Býčatá“ obdivujú múdrosť dospelákov, a preto sa chcú zmocniť pomyselnej roly najobľúbenejšieho žiaka svojho učiteľa. Bývajú nenápadné, no ak treba, vystrčia pomyselné rožky a manifestujú svoje plusy či danosti. Dieťa narodené v znamení Býka – ovládaného planétou Venušou – ostatné deti zväčša rešpektujú, no ak je príliš utiahnutý, môže sa stať terčom šikany alebo nezmyselnej agresie. Svoje emócie si často necháva vo svojich útrobách, a preto sa od jeho rodičov vyžaduje, aby s ním adekvátne komunikovali. Dlhodobo usadené a nevyjavené pocity sa môžu pretaviť do zdravotných neduhov – spojených najmä s respiračným aparátom. 
Býci sú zvedaví a radi hľadajú odpovede na všetky životné otázky. Problémy v škole im môže spôsobovať spomalenosť, prípadne aj tvrdošijnosť. 
Mladí Býci by si mali vyberať také učebné odbory, ktoré sú späté so zemou, pôdou alebo prírodou. Uplatnia sa aj ako realitní makléri, architekti, špecialisti v gastronómii či „majstri“ v narábaní s peniazmi, a to vzhľadom na to, že sú precízni a zodpovední. 
 
Vízie do nadchádzajúceho školského roka - karta "vlastná hodnota"
Od "býčat" sa v nasledujúcom období očakáva zdravé "Jánstvo" - uvedomovanie si vlastných kvalít a plusov. Len vďaka tomu sa môžu zrealizovať všetky ich sny a túžby. Životná rovnica pre "deti zeme" a ich rodičov je jednoduchá - zosilnená dôvera vo vlastné Ja prináša zber sladkých plodov. 
 
BLÍŽENCI
Všeobecný vzťah ku škole
Malí Blíženci – „nositelia“ vzdušného znamenia – bývajú všestranne nadaní. Niekedy však nevedia, do čoho skôr pichnúť, a tak sú ich záujmy „roztrieštené“.  Áno, práve „blíženčatá“ dokážu odštartovať viacero nápadov či aktivít naraz, no keďže sa v mase úloh, takpovediac, stratia, do úspešného konca nedovedú ani jednu zo započatých výziev. Je preto žiaduce, aby v nich rodičia cibrili schopnosť zanietiť sa pre jednu konkrétnu vec – nie pre viacero „momentov“ naraz. „Vzdušné deti“ sú majstrami informácií – vedia ich zberať, spracovať i šíriť ďalej. Disponujú špecifickou schopnosťou komunikácie, ale i persuázie – teda presviedčania druhých. Okolie očaria brilantnými vyjadrovacími schopnosťami – vďaka čomu ich pedagógovia zbožňujú. Sú prispôsobiví, spoločenskí, milujú zmeny a nečakané zvraty. Oplývajú zdravou zvedavosťou. 
„Muchou“ malých Blížencov býva fakt, že nevedia dodržiavať termíny. Občas sú nezodpovední a nevyspytateľní. Chcú všetko ihneď a žijú príliš rýchlo a dynamicky. Nosia v sebe ustavičné napätie, ktoré môže ústiť do zdravotných neduhov. 
Blíženci, ktorí končia základnú školu, by si mali vyberať odbory, ktoré súvisia s komunikáciou alebo hrou. Sú z nich dobrí novinári alebo organizátori voľného času. Uplatnia sa tiež v cestovnom ruchu či pedagogike. Vzhľadom na šikovné ruky z nich bývajú zruční remeselníci.
 
Vízie do nadchádzajúceho školského roka - karta "poriadok"
"Vzdušné deti" by si mali v nasledujúcom období urobiť "hlavovú inventúru" - pouvažovať nad tým, čo je pre ne naozaj dôležité a čo zasa nie. Je možné, že dosiaľ orientovali pozornosť do takých aktivít alebo činností, ktoré sú pre ich Ja zbytočné alebo nežiaduce. Od malých Blížencov sa v tomto roku očakáva aj viac zodpovednosti. 
 
RAK
Všeobecný vzťah ku škole
Raci – nositelia vodného znamenia zodiaku – patria do „rodiny“ najcitlivejších a najemotívnejších ľudí. Tento atribút sa prejavuje už v útlom veku – prináša im introverciu, uzatvorenosť, no na strane druhej aj veľké srdce, prahnúce po tom, aby mohlo pomáhať iným. 
Raci sú zraniteľní – často sa stávajú obeťami šikany alebo manipulácie. Ťažko znášajú negatívne hodnotenia, žijú vo svojej vlastnej „bubline“, s ostatnými deťmi si nerozumejú a kamarátov si vyberajú náročným „sitom“. Majú „nos“ na dobrých a zlých ľudí. Osobnosť malého Raka sa vyvíja pomaly, no na konci školskej dochádzky sa naplno prejavia jeho jedinečné schopnosti. Býva umelecký nadaný, má veľkú predstavivosť a bohatú fantáziu. Práve tá niekedy spôsobuje, že lieta v oblakoch, zabúdajúc na reálny život.   
Raci pôsobia v školskom prostredí ako šedé, pasívne a spomalené myšky a čakajú na to, kedy v nich učiteľ objaví mimoriadne danosti. Ak sa uchopia správnym spôsobom, z Rakov sa stávajú extrémne pracovití ľudia so silnou schopnosťou meniť svet k lepšiemu.
„Vodné deti“, končiace základnú školu, by mali „okúsiť“ také odbory, ktoré súvisia s umením. Uplatnia sa aj v zamestnaniach so sociálnym „motívom“ – učiteľ, opatrovateľ alebo terénny pracovník. Z Rakov sú tiež šikovní historici či archeológovia. 
 
Vízie do nadchádzajúceho školského roka - karta "manipulácia"
Počas nasledujúceho obdobia by mali byť v strehu najmä rodičia malých Rakov. Je možné, že sa dostanú do "osídiel" ľudí s nečistými úmyslami. Môže ísť o nevhodných kamarátov alebo zlomyseľných spolužiakov s manipulátorskými sklonmi. Viac než inokedy sa treba usilovať o to, aby mali "ráčikovia" vlastnú hlavu a dokázali povedať "nie". 
 
 
LEV
Všeobecný vzťah ku škole
Malé „levíčatá“ sú od útleho veku špecifické – rady prezentujú svoje Ja. Predvádzajú sa, ukazujú silné stránky osobnosti. Drieme v nich „kód“, že sú niečím výnimočné – podľa toho sa musia aj správať. Neznesú nič normálne a bežné. 
Túžia po vzdelaní, škola ich zväčša baví a učia sa pomerne rýchlo. A to hlavne vtedy, keď ich rodič za každú vynikajúcu známku adekvátne ohodnotí – slovom alebo darčekom. Leva motivuje uznanie a úcta. Je náročný a prahne po tom, aby vynikol – niekedy aj na úkor ostatných. V praxi to prináša viacero rivalov z radoch iných školákov. Spolužiakov rád poučuje – má mentorský tón v hlave. Neznesie, keď je niekto iný stredobodom pozornosti. Vďaka silnej charizme si dokáže na svoju stranu získať mnohých učiteľov. Potom mu už nič nebráni v tom, aby získal status najlepšieho či najšikovnejšieho žiaka. Levovi nechýba ctižiadostivosť a ak je jeho energia správna zacielená, dokáže aj nemožné. Rodičia by v ňom však mali posilňovať vedomie, že nikdy si nesmie svoje blaho budovať na nešťastí či porážke iného človeka. Prehnaná súťaživosť vedie k zdravotným problémom. Malého Leva treba učiť pokore, zdravej skromnosti a schopnosti znieť kritiku.
„Levíčatá“ by si v rámci stredoškolského vzdelania mali vyberať také odbory, ktoré im v budúcnosti zabezpečia vedúce posty v zamestnaní. „Magnetizujú“ ich tiež profesie, nesúce punc luxusu a prestíže. Z Levov sú tiež dobrí pedagógovia či vychovávatelia. 
 
Vízie do nadchádzajúceho školského roka - karta "smútok"
Malí Levi budú v nasledujúcom období oveľa citlivejší. Výrazne ich ovplyvní "klíma" v rodine. Je možné, že narušené alebo naštrbené vzťahy medzi matkou a otcom spôsobia ich ratolesti citové problémy - a tie sa pretavia do zhoršených výsledkov v škole. Ak sa tak stane, rodičia by si mali uvedomiť, že kľúč k riešeniu neduhu nemá v rukách ich dieťa, ale oni sami. 
 
PANNA
Všeobecný vzťah ku škole
Malé Panny bývajú zodpovedné. K zvereným úlohám pristupujú precízne a spoľahlivo. Sú spokojné, keď majú poriadok v aktovke, na školskej lavici, na domácom „učebnom“ stole, ale i v hlave. Od útleho veku sa učia jestvovať v stabilných, pevných a fixných štruktúrach. Ak im ich niekto „nahlodá“, bývajú nespokojné – „zámky“, ktoré si dovtedy krvopotne budovali, sú okamžite zrútia ako domček z karát. 
Panny sú inteligentné, zvedavé a poslušné. Rodičov alebo učiteľov hnevajú len málokedy. 
Drieme v nich kritickosť voči vlastnému Ja. Často si neveria a podceňujú svoje schopnosti či danosti. Absentujte u nich zdravá sebaláska a sebaúcta. Aj preto by mali ich matky či otcovia zabezpečovať cibrenie zdravého „Jánstva“ – schopnosti uznať si vlastné kvality a manifestovať ich do okolia. 
Malým Pannám síce chýba priebojnosť a súťaživý duch, no svojím precíznym a zodpovedným prístupom si väčšinu pedagogických pracovníkov získajú na svoju stranu. Ak ich niekto raní alebo poníži, uzatvoria sa do pomyselnej škrupiny a stávajú sa pasívne či naoko lenivé. 
Kamarátov si vyberajú, pretože sú náročné. Rady však pomôžu tým, čo to potrebujú.
Panny by sa mali v rámci stredoškolského štúdia uberať zdravotníckym alebo sociálnym smerom. Sú z nich kvalitní lekári, sestry, veterinári, terénni pracovníci. Nositelia zemského znamenia uspejú aj ako hodinári, optici alebo účtovníci. 
 
Vízie do nadchádzajúceho školského roka - karta "viera"
Duchovná ríša má pre malé Panny dôležitú radu - vyžaduje sa od nich silná viera. Viera vo vlastné Ja, ale aj viera v nebeské princípy. Práve tá rozoženie čierne mraky v podobe negativizmu, skepsy, záporného očakávania, ale aj strachov a obáv, ktoré sú pre nositeľov zemského znamenia pomerne častým energo-nepriateľom. 
 
VÁHY
Všeobecný vzťah ku škole
Vzdušné znamenie – ovládané planétou Venuša – patrí do „vejára“ ľudí s vyberanými spôsobmi správania. Váhy sú od útleho veku citlivé, šarmantné a elegantné. Zväčša z nich sála harmónia a vnútorný pokoj. Radi pomáhajú okoliu. Bývajú zvedavé, a preto ustavične prahnú po nových a nových vedomostiach. Drieme v nich rétorický talent. Vyjadrujú sa diplomaticky a zdvorilo, čo je veľkým plusom pri „zapáčení“ sa učiteľom. So spolužiakmi si väčšinou rozumejú. „Stopku“ však dávajú takým deťom, z ktorých sála agresivita a bojovnosť. Váhy sú majstrami v hľadaní kompromisov. Neznesú hádky a výmeny názor – radšej z nich utečú. Sú to spravodliví jedinci. 
Deti, ktoré prišli na svet vo vzdušnom znamení zodiaku, vyžadujú poriadok – a to nielen v aktovke či na „učebnom“ stole, ale aj v hlave. 
Majú rady voľnosť a slobodnosť – niekedy ich rodičia alebo pedagógovia nevedia správne „uchopiť“. Občas pred „dospelákmi“ taja dôležité informácie, čo vytvára dojem nezhovorčivosti alebo nekomunikatívnosti. Rodičia by mali ustriehnuť aj to, aby ich deti neboli lenivé – malé Váhy k tomu mávajú sklony. 
Nakoľko oplývajú bohatou fantáziou a pestrou obrazotvornosťou, vynikajú predovšetkým v umeleckým predmetoch. 
Deti, ktoré končia základnú školu, by si mali vyberať odbory, ktoré sú späté s krásou alebo estetikou. Vyniknú ako kozmetičky, kaderníci, aranžéri, kvetinári, ale aj grafici či dizajnéri. Váhy si môžu voliť aj z takých profesií, kde zohráva dôležitú rolu komunikácia a spoločenský „duch“. Vzdušné znamenie sa uplatí i v právnej oblasti.  
 
Vízie do nadchádzajúceho školského roka – karta „do boja“
Od malých Váh sa v nasledujúcom období vyžaduje verva, dravosť a neutíchajúci „hnací motor“. Rodičia by mali ustriehnuť, aby ich ratolesti nezaspali na vavrínoch alebo aby neustrnuli v energiách lenivosti, pasivity či vyčkávania na zázraky. 
 
 
ŠKORPIÓN
Všeobecný vzťah ku škole
Vodné znamenie zvieratníka patrí do „rodiny“ najhĺbavejších ľudí, ktorí vždy potrebujú prísť ku koreni veci. Tento „rozmer“ možno postrehnúť už aj u detí – ustavične sa čosi pýtajú, zaujímajú sa o tajomstvá a mystérií života, sveta i seba samého. Povrchné odpovede ich určite neuspokoja. 
Malé „škorpiónčatá“ sú bystré a vnímavé. Rady nasávajú nové poznatky. Musia byť však podávané netradičným, originálnym a trochu magickým spôsobom. Ak ich učiteľ alebo rodič nudí, dajú mu to patrične pocítiť – nezáujmom, apatiou, prípadne i „pichľavými“ komentármi. 
„Deti vody“ veľmi ťažko znášajú, keď ich niekto nespravodlivo potrestá – potom sa v ich očiach stáva celoživotným nepriateľom. Nespravodlivosť či nekorektnosť neznesú ani vtedy, keď sa dotýka ľudí, ktorých ľúbia.
V Škorpiónovi drieme mocná hnacia sila – platí, že viac-menej všetko, čo si zaumieni, aj docieli. Nerobí to však súťaživým a preexponovaným spôsobom, ale nevšednými technikami, ktoré môžu byť pre iných ľudí naoko skryté. 
Malé „škorpiónčatá“ si kamarátov vyberajú náročným sitom. Vedia „prekuknúť“ každého človeka. Majú schopnosť nacítiť jeho pozitíva i negatíva. Sú to majstri psychologickej analýzy. 
Negatívami pri výchove alebo vzdelávaní býva netrpezlivosť, precitlivenosť, vzťahovačnosť a náladovosť. 
Deti, ktoré končia základnú školu, by si mali vyberať z odborov, ktoré sú spojené s bádaním. Zo Škorpiónov sú brilantní psychológovia, grafológovia, ale aj detektívi či vyšetrovatelia. Lákajú ich aj zdravotnícke odbory. K vodnému znameniu sa hodia i duchovné alebo ezoterické disciplíny. 
 
Vízie do nadchádzajúceho školského roka – karta „porážka ega“
V nasledujúcom období by mali byť v pozore najmä rodičia malých Škorpiónov. Treba ustriehnuť, aby im príliš „nezakvitlo“ ego, a to v podobe vystrkovania rožkov, pýchy, narcizmu či tvrdohlavosti. Pád, ktorý časom nastane, by ich mohol poriadne zabolieť. 
 
STRELEC
Všeobecný vzťah ku škole
Deti, ktoré prišli na svet v ohnivom znamení, sa do školy zväčša tešia. Je pre ne žriedlom nových poznatkov, ktoré milujú. Hlad po informáciách ich poháňa vpred. Sú to zhovorčiví a komunikatívni jedinci, ktorí sa radi vyjadrujú k rôznym životným témam. Mnohým „strelčatám“ vyhovuje pokrokový vzdelávací systém – pretože klasické techniky alebo metódy ich môžu nudiť. 
„Dieťa ohňa“ autority vníma, no často nerešpektujte. Učitelia musia byť tolerantní k jeho priamosti a neposednosti. Nemá rád rutinu a stereotypné „štruktúry“. 
Ostatných spolužiakov väčšinou vedie – má v rukách pomyselné žezlo prirodzenej dominancie, kvôli ktorému ho iné deti nasledujú.  Nechýba mu dobrodružný duch – rád sa púšťa do nových výziev. Musia však spĺňať charakter všeobecného dobra. 
Malým Strelcom treba nájsť pestrý program na vybitie energie – v opačnom prípade môžu byť pre rodičov či pedagógov riadnym bremenom. 
„Strelčatá“ sú väčšinou usmievavé a pozitívne „navibrované“ deti, neznášajúce samotu a milujúce spoločnosť. Niekedy u nich treba kresať ego – chýba im pokora a skromnosť. 
Nositelia ohnivého znamenia by mali študovať také odbory, ktoré sú spojené s cestami, cestovným ruchom alebo turistikou.  Zo Strelcov sú tiež šikovní tréneri alebo cvičitelia. Uplatnia sa aj ako hovorcovia, právnici, filozofi alebo zakladatelia náboženských spolkov. 
 
Vízie do nadchádzajúceho školského roka – karta „pokoj“
„Strelčatá“ sa v nasledujúcom období dostanú do viacerých stresujúcich alebo napäťových situácií. Na pleciach sa im nakopí príliš veľa povinností a úloh. Je žiaduce, aby si v nich spravili poriadok a nezabúdali na striedanie práce s oddychom. V opačnom prípade hrozia dlhodobé zdravotné nešváry. 
 
KOZOROŽEC
Všeobecný vzťah ku škole
Kozorožcov ovláda element zeme, čo v praxi znamená, že v živote potrebujú cítiť pevnú pôdu pod nohami. Jestvujú vo svojich fixných a striktných štruktúrach – a ak im ich niekto „nahlodá“, bývajú nepokojní. Takto fungujú aj malí Kozorožci – prahnú po presnom „nalinajkovaní“ dňa. Ak je vnútri nich aj okolo nich nastolený prísny poriadok, darí sa im so všetkými započatými úlohami. Naopak – rozlietané myšlienky alebo „bordel“ v školskom prostredí či v detskej izbe prináša nezdar a neúspech. 
„Kozorožčatá“ patria do skupiny mimoriadne trpezlivých detí s pevnou vôľou. Ak si niečo zaumienia, dosiahnu to – a nehľadia na názory okolia. Občas v nich drieme prehnaná súťaživosť a školský karierizmus, pre ktorý si môžu vyslúžiť prívlastok „šplhúni“. Pedagógovia oceňujú ich cieľavedomosť a kvalitné organizačné schopnosti. Ak niečo sľúbia, väčšinou to aj dodržia. 
Malý Kozorožec býva samotársky a priateľov si vyberá zvláštnym sitom. Nemáva veľa kamarátov. Rozumie si skôr so staršími osobami. Má konzervatívne myslenie a zmysel pre tradičné hodnoty. Neuznáva fantazírovanie – snaží sa stáť nohami pevne na zemi. 
 Slabou stránkou býva uzatváranie emócií v „hlbinách“ duše. 
Deti, ktoré končia základnú školu, by si mali vyberať z takých študijných odborov, ktorých menovateľom je „presné oko“. Uplatnia sa ako bádatelia, matematici, programátori, archeológovia, ale aj účtovníci, daňoví experti či administrátori. Cudzie im nie sú ani profesie späté so zemou, pôdou alebo so stavebníctvom.
 
Vízie do nadchádzajúceho školského roka – karta „krok vpred“
Deti, ktoré prišli na svet v zemskom znamení zodiaku, budú v nasledujúcom období ustráchané. Uzatvoria sa do svojej pomyselnej ulity a „zahatajú“ sa energiami bojazlivosti. Výzva pre ich rodičov je jasná – prelomiť strachy a v ratolesti povzbudiť zdravú odvahu a vervu. 
 
 
VODNÁR
Všeobecný vzťah ku škole
Dieťa – Vodnár je priam zázračným jedincom. Má svojský svet, v ktorom funguje bez ohľadu na to, čo si myslí okolie. Možno ho nazvať individualistom s unikátnou životnou optikou aj filozofiou, ktorej nemusí rozumieť každý „dospelák“. 
„Vodnárčatá“ sú často neuchopiteľné a nepochopiteľné. K životným výzvam alebo úlohám pristupujú inak ako ostatné deti. Snažia sa o originalitu a svojskosť. Milujú voľnosť, ľahkosť, splývavosť a slobodnosť. Učiteľ, ktorý by chcel takéto dieťa „prišpendliť“ o školskú lavicu ako motýľa, by istotne nepochodil.
„Deti vzduchu“ rady komunikujú a prejavujú svoje špecifické názory. Vyhovujú im pokrokrové, nie tradičné spôsoby vyučovania. Ak sa stretnú s pedagógom, ktorý nepostrehne ich jedinečnú dušu, môžu mať problémy so vzdelávaním a domov nosiť horšie známky. 
Vo Vodnároch drieme tvorivá a kreatívna duša. Na okolie pôsobia zvláštne, a preto sa im niektorí ľudia vyhýbajú.  V praxi to prináša obmedzené množstvo kamarátov. 
Ak sa v nich prebudí rebelantský „duch“, môžu poriadne vystrájať – najmä v období puberty. 
Vodnári sú idealisti, ktorí často „plávajú“ v oblakoch. Niekedy nevedia presne odhadnúť charakter priateľa, a preto môžu priťahovať jedincov, ktorí ich manipulujú alebo navádzajú na zlé chodníčky. 
Nositeľ vzdušného znamenia len málokedy vyniká vo všetkých predmetoch. Tie, ktoré ho bavia, kladie na piedestál. Naopak, tie, čo sú mu cudzie, ignoruje. Občas máva problém sú sústredenosťou. 
Deti, ktoré končia základnú školu, by si mali vyberať z odborov, ktorých menovateľom je pokrok a progres. Uplatnia sa ako šikovní informatici, meteorológovia, vynálezcovia či astronómovia. Dobré vyjadrovacie schopnosti uplatnia v profesiách, ktoré sú spojené s komunikáciou alebo šírením informácií. Vodnárov priťahujú všetky tvorivé profesie. Občas ich to ťahá k mystike či ezoterike. 
 
Vízie do nadchádzajúceho školského roka – karta „čierna omša“
Deti, ktoré prišli na svet v znamení Vodnára, budú v nasledujúcom období priťahovať nevhodné známosti. A tie ich môžu ťahať na nesprávne životné chodníčky. Je nevyhnutné, aby mali rodičia prehľad v tom, s kým sa ich ratolesti schádzajú. 
 
RYBY
Všeobecný vzťah ku škole
Ryby – nositelia vodného znamenia, riadeného planétou Neptún – patria do „vejára“ mimoriadne citlivých detí. Aj preto k nim treba pristupovať svojsky a originálne. Stačí jeden nesprávny krok od „dospeláka“ a zranená rybia duša upadne, čo sa v praxi môže premietnuť do dlhoročných problémov s výchovou, ale aj so vzdelávaním ako takým. 
Malé Ryby potrebujú pevnú, no zároveň láskavú a chápavú ruku – a to tak zo strany rodiča, ako i pedagóga. Ak ju majú, sú z nich mimoriadne šikovní žiaci, bažiaci po vždy nových a nových vedomostiach. Učia sa ľahko a pružne. Prispôsobujú sa prostrediu, dodržiavajú disciplínu. Disponujú precíznym pozorovacím talentom. Rady pomáhajú druhým – treba však ustriehnuť, aby sa z nich nestal „fackovací panák“, ktorý ostatným žiakom vypracúva všetky úlohy. 
„Rybičkám“ chýba dravosť a ctižiadostivosť. Občas „plávajú“ vo vymyslených svetoch. V období puberty treba odsledovať, aby útočisko pred svetom nehľadali v návykových látkach, prípadne aby sa nezdržiavali po boku ľudí s takýmto problémom. Pravda je totiž taká, že Ryby – najmä ženy – bývajú častým „magnetom“ pre osoby duševne labilné. 
„Deti vody“ sú hravé, spontánne, tvorivé a kreatívne. Oplývajú umeleckými danosťami. 
O svojich emóciách hovoria otvorene len málokedy – a preto by mali „dospeláci“ zvoliť správne formy komunikácie. Ryby zvyknú klamať a prekrúčať súvislosti. Nemávajú veľa kamarátov. Rozumejú si skôr so staršími alebo duchovne vyspelejšími jedincami.
Ryby, ktoré končia základnú školu, by si mali vyberať také odbory či oblasti, ktoré súvisia s pomocou iným. Sú z nich kvalitní lekári, sestry, ošetrovateľky alebo opatrovateľky. Hodia sa k deťom, ale aj k starším ľuďom. Uplatniť sa môžu aj v umeleckých odvetviach. 
 
Vízie do nadchádzajúceho školského roka – karta „smútok“
Deti – Ryby budú v nasledujúcom období melancholické a smutné. Nie je vylúčené, že na svoje plecia preberú starosti z rodiny. Vnútorná „tma“ sa vzápätí pretaví do zhoršených študijných výsledkov. Rodičia vodného znamenia by mali dbať na to, aby vo svojej ratolesti ustavične „zažínali“ pomyslené iskry radosti a optimizmu. 
 
 

Školoskop vypracoval: veštec Peter

Zdroj obrázkov: pixabay