Už žiadne choroby! Spoznajte psychické spúšťače ochorení

Už žiadne choroby! Spoznajte psychické spúšťače ochorení

Keď sa do nášho života "vkradne" choroba, väčšina z nás si zvolí klasický postup - "natlačíme" sa liekmi. Namiesto toho, aby sme riešili duševný "spúšťač" choroby, zaoberáme sa iba jej dôsledkami. A to je chyba! Choroba je totiž inteligentný "návštevník" nášho tela, ktorý sa nás snaží upozorniť, že nežijeme správne. To znamená, že máme nezdravé myšlienky, postoje alebo pocity. Ak si ochorenie "nevypočujeme", v budúcnosti sa nám môže vrátiť v oveľa horšej a komplikovanejšej podobe. Naopak, ak s chorobou "odštartujeme" vnútorný dialóg a necháme ju prehovoriť, tak rýchlo, ako "vkĺzla" do nášho organizmu, sa aj stratí. Samozrejme, za predpokladu, že jej "posolstvo" vezmeme vážne a poučíme sa z neho.

 

Základom energetického uzdravovania je teda "pátranie" po psychickej príčine zdravotného neduhu. Ak na ňu "naďabíme", našou úlohou je zmeniť myšlienky či emócie tak, aby sme duševný "spúšťač" v danom momente eliminovali a v budúcnosti sa mu vyhli.

 

*Alergie - potlačená agresivita a hnev, zvyčajne voči jednému z rodičov

*Bolesti hlavy - nadmerné zdôrazňovanie intelektu, prehnané puntičkárstvo

*Bolesti chrbtice - životná neistota a nestabilita

*Depresie - nedostatok viery v seba samého a v Boha

*Dýchanie /poruchy/ - úzkosť, uzatvorenosť, izolácia, nesloboda

*Hormonálne problémy - potlačovanie prirodzenej sexuality, málo sebalásky

*Kĺby - strnulosť, životná pasivita

*Kolená - uzamknutá láska, citová zrada

*Kosti - striktné dodržiavanie princípov, prísnosť

*Kožné problémy - pocity ohrozenia, obavy z okolia, potlačené strachy

*Krvný obeh - nespracovaní rodičia, prebraté "citové" blokády z rodu

*Lymfatický systém - nespokojnosť so životom, namrzenosť, strata nádejí

*Močový trakt - byť pod tlakom, najmä v citovom živote

*Mozog - zastarané názory, prehnaný tradicionalizmus, oslabená intuícia

*Nedostatok energie - zastavený tok radosti a šťastia

*Neplodnosť - potlačené vnútorné dieťa, strachy a obavy, negatívne očakávanie, preťaženosť

*Nervozita - boj s vnútorným alebo vonkajším prostredím

*Oči - neschopnosť vidieť realitu, strach z budúcnosti

*Osteoporóza - nedostatok stability, veľká životná záťaž

*Pľúca - neschopnosť len tak "byť", prílišná zomknutosť a zovretosť

*Pohlavné orgány - nevysporiadaný vzťah k jednému z rodičov

*Poruchy spánku - neustále kolujúce myšlienky, prílišné zaoberanie sa budúcnosťou

*Poruchy trávenia - žitie podľa striktných pravidiel a zaužívaných konvencií

*Prechladnutie a chrípka - potlačený hnev

*Obličky - neschopnosť žiť v plnohodnotnom a vyváženom vzťahu

*Ruky - pocit, že život nedržíte pevne v rukách a ktosi iný vami manipuluje

*Srdcové problémy - nedostatočná sebaláska

*Štítna žľaza - chýbajúca radosť zo života, nespracované blokády z detstva

*Tlak vysoký - neschopnosť milovať celým srdcom, disharmónia v braní a dávaní lásky

*Tlak nízky - nedostatok lásky v detstve

*Uši - ignorovanie vlastných potrieb a nepočúvanie vnútorného dieťaťa

*Zápaly - zakorenená agresivita a hnev

*Zuby - nerozhodnosť

*Žalúdok - uchovávanie zlosti v hĺbkach duše