Toto je ODKAZ od archanjela JOFIELA na apríl. Áno, aj pre teba

Toto je ODKAZ od archanjela JOFIELA na apríl. Áno, aj pre teba

 

Sú chvíle, keď strácame kontakt so svojím najvnútornejším Ja. Nevážime si samých seba - absentuje sebaláska, sebaúcta aj sebahodnota. Výsledkom je oslabená osobná žiara, čo vzápätí ovplyvňuje našu celistvú vibráciu. Priťahujeme nezdar, prípadne aj ľudí, ktorí podkopávajú naše kvality. V živote funguje jednoduché pravidlo - ak si neveríme, úspech neprichádza; v prípade, že uveríme v našu nekonečnú silu, Šťastena bude stáť okamžite po našom boku.

 

Jofiel je naporúdzi vždy, keď cítime alebo badáme, že z nášho bytia odteká príliš veľa Božieho svetla. Aktivuje osobnú silu a vitalitu, zdravú dravosť, ale aj nadšenie, optimizmus či radosť zo života. Pomáha nám pri dôležitých a kľúčových životných rozhodnutiach. Napĺňa nás poznaním, že každý verdikt, ktorý učiníme, má svoj zmysel a význam. Učí nás hovoriť „nie“ a postaviť sa do opozita tým jedincom, ktorí nás chcú ovládať či manipulovať.

Jofiel pomáha aj pri učení, je patrónom žiakov či študentov. Vzývať ho môžu aj rodičia detí, ktoré trpia poruchami učenia. Prekrásna archanjelská bytosť cibrí tvorivého ducha a posilňuje umelecké vlohy.

 

Farebná vibrácia archanjela Jofiela

Žltá

Vplyv na energetický systém človeka

Jofiel harmonizuje najmä

tretiu, čiže solárnu alebo osobnostnú čakru a

piatu, teda krčnú alebo komunikačnú čakru.    

Minerálne kamene s „esenciami“ archanjela Jofiela a jeho spriatelených anjelov

Citrín, jantár, tigrie oko, ametrín, tyrkys, akvamarín, serafinit

Kľúčové vône na posilnenie duchovného spojenia s archanjelom Jofielom

Rozmarín, levanduľa, eukalyptus, citrusové vône, šalvia

 


Channelingové posolstvo od Jofiela na apríl /sprostredkované veštcom Petrom/:
„Milované dieťa, uvedom si, že všetko, čo sa nachádza vôkol teba a čo vzniká v tvojom bezprostrednom okolí, je výsledkom tvojho Jánstva – osobnej vibrácie. Tá najsamprv jestvuje v myšlienkovej forme, neskôr nadobúda skutočné, čiže pozemské kontúry – zreálňuje sa. Čo z toho pramení? Ak ťa obklopuje svet dobra, krásy, farebnosti a čistoty, je to preto, že tvoje Jánstvo žiari. Produkuješ pozitívne „vlnobitie“. Naopak, ak máš pocit, že sprava, zľava, zhora i zdola prichádza ponurosť, temnota a lepkavosť, dôvod hľadaj tiež vo svojich útrobách – nosíš v sebe tmavé „substancie“ a je jedno, či ide o strachy, ego-zlo, nenávisť, alebo nevieru. V prípade, že chceš opätovne uzrieť svet dobra /svet vystavaný a vyskladaný Bohom/, uskutočni vnútorný prerod. Začni meniť Jánstvo, nie okolité pláne. Naplň každučkú bunku svojej „bytostnosti“ tými kódmi, ktoré ti v balíčku nebeských darov venoval Najvyšší. Buď láskavý, milujúci, prajný, pokorný, usmievavý, rešpektujúci a tolerujúci, dávajúci aj berúci, zdravo veriaci. Ak budeš ustavične cibriť svoje Ja – napĺňajúc sa tokmi absolútneho dobra – uzrieš zázraky v celistvom svete i mimo neho. Pozemskosť sa pre teba stane poučnou prechádzkou, a nie bojiskom s masou prekážok."

 

Meditačnú kartu na apríl nájdete na týchto stránkach. 

 

Zdroj obrázkov: pixabay