Toto čaká v roku 2018 LEVOV! Prečítajte si váš MAXI-HOROSKOP

 

*Rok 2018 v kocke
„Deti Slnka“ – ako sa Levom a Leviciam hovorí – budú na nadchádzajúci rok spomínať dvojako. V prvom rade sa im pri pomyslení na rok 2018 vynoria početné citové starosti a peripetie, v druhom pláne ale úspech a zdar na materiálnej pôde. 
Pravda je taká, že mnohí nositelia ohnivého znamenia zvieratníka budú v nasledujúcich mesiacoch ľúbostne ubolení. Tí Levi, ktorí sú sami, pravdepodobne v móde osamelosti aj ostávajú. Tí „ohniváci“, ktorí sú vo vzťahoch, môžu prežiť turbulencie a zemetrasenia. Ak budete príčiny daných „javov“ hľadať vo vonkajšom prostredí, nikam sa nepohnete a naďalej ostávate tápať v potemnelých citových vodách. V roku 2018 sa otvára priestor na zahĺbenie sa do vlastného Ja a uzretie skutočných spúšťačov ľúbostného nezdaru. Tkvejú vo vašom jadre. Osamelí Levi sú bez plnohodnotného zväzku preto, že hrajú dvoje husle – inak pôsobia navonok a inak vnútri. Pokým ich „externá“ škrupina vytvára dojem gerojstva, sebavedomia a fluida samostatnosti – bez snahy zaviazať sa, vnútro plače. Táto pomyselná schizofrénia spôsobuje, že si od seba potenciálnych partnerov alebo partnerky odháňate. Je čas ukázať pravú podstatu svojho Ja. Toto je cesta, ako bolestivú samotu prelomiť.
Tí Levi, ktorí jestvujú v partnerstve alebo manželstve a zažívajú poriadne údery osudu, si musia uvedomiť, že za nuansami stojí ich komplikovaná povaha – uzamknutosť emócií, neprejavovanie lásky, ale aj rýpavosť či tvrdohlavosť. Uskutočnite nápravu, kým je čas. Nikdy nie je neskoro.  
Osobnostný prerod prinesie zber sladkých plodov – vedzte však, že istý čas to potrvá. Vyžaduje sa trpezlivý duch. 
Pokým citová sféra veľa uspokojenia neprinesie, kompenzáciu nájdete v materiálnej oblasti. Rok 2018 je pre Levov etapou nových výziev, ktorých sa treba chopiť bez váhania a bez obáv. Zadarí sa vám tak v klasickom zamestnaní, ako i v prípade, že živnostníčite alebo podnikáte. Financie budú pritekať zo všetkých svetových strán. 
Nadchádzajúce mesiace žičia cestám a cestovaniu. 
Počas celého roka dbajte na šírenie pravdy a úprimnosti. Stráňte sa klamstiev, intríg a zlorečenia. 
 
 
*Citový život
„Ohnivákom“ sa budú sudičky lásky, takpovediac, vyhýbať. Osamelí Levi ostávajú sami, zadaní prežijú milostné otrasy. Aj takéto „negácie“ však majú pozitívnu príchuť – môžete prejsť sebareflexiou, uvedomujúc si, čo všetko máte na vlastnom Ja zmeniť, aby sa váš citový život upravil a vykorigoval. 
Ak ste dlhodobo sami – bez milovanej a milujúcej polovičky – treba si položiť otázku, či svojím narcizmom, preexponovaným sebavedomím a „hrdinkárčením“ len nezakrývate ľúbostnú prázdnotu. Ak ostanete v tomto vyladení – pôsobiac ako jedinec, ktorý lásku nepotrebuje, pretože si poradí sám so sebou, stretnutie životného partnera sa odsúva na neurčito. Naopak, ak sa naučíte väčšmi prejavovať pravú podstatu svojho Ja – hoci romantickú, citlivú a prahnúcu po nežnostiach, predpoklad na pritiahnutie duchovnej polovičky sa výrazne zvyšuje - ale až koncom roka 2018.
Charakterový prerod sa vyžaduje aj v prípade, že ste vo zväzku. Upravte svoju komplikovanú povahu a zachráňte tak vzťah, ktorý už troskotá alebo len začne chátrať. 
 
*Materiálna sféra
Tvorivý duch, nápaditosť, vynachádzavosť, odvaha, ráznosť, rozhodnosť a schopnosť získať si iných ľudí na svoju stranu – to sú atribúty, ktoré z vás počas roka 2018 urobia materiálnych guruov. Viac-menej všetky projekty, do ktorých vrazíte energiu, sa vydaria. 
Keďže však vstupujete do takzvaného ego-roka, ktorý otestuje, nakoľko dokážete kresať svoj osobnostný hrebienok, dbajte na to, aby ste popri materiálnom rozkvete nezabúdali na zdravú pokornosť, úctu, čestnosť a duchovnú čistotu. V opačnom prípade sa pripravte na pád, ktorý môže nastať už na prelome rokov 2018 a 2019.  
 
*Zdravotná stránka
Počas nadchádzajúcich mesiacov treba ustriehnuť najmä respiračný aparát a kardiovaskulárny systém. Dýchanie vám na psychosomatickej báze narúšajú uzamknuté a nevyjavované emócie, pod poruchy tlaku, tepu alebo srdca sa podpisuje neuspokojivý citový život.
Vaším osobným harmonizačným minerálom na rok 2018 je olivín. 
 
 
Kartoskop vypracoval: veštec Peter
Zdroj obrázkov: pixabay