STRELCI, váš veľký horoskop na ROK 2018 je na svete

 
*Rok 2018 v kocke
Kľúčovým slovným spojením na rok 2018 sú „medziľudské vzťahy“. Najpodstatnejším atribútom sa stanú zväzky, spojivá, kontakty a kooperácie. Strelci stretávajú tých správnych ľudí – a na základe toho, že sa budú obklopovať spriaznenými dušami, zharmonizujú sa všetky „bunky“ pozemskosti.  
Nadchádzajúce mesiace žičia láske – jestvuje veľký predpoklad, že nositelia ohnivého znamenia stretávajú životnú polovičku. Dôvodom je, že zo srdca vygumovali staré a skostnatené zväzky a vytvorili v ňom priestor na prítok nových, sviežich a prajných citov.
Osudové nitky Strelcov a ich čerstvých partnerov či partneriek sa prepoja nevšedným a neočakávaným spôsobom. K stretu príde rýchlo – a rovnako pružne aj vstúpia do vzťahu. Pôjde o správny krok – hoci navonok pôsobiaci zbrklo a až prehnane spontánne.
Kvalitná „medziľudskosť“ sa premietne aj do pracovnej oblasti. Zo života „detí Jupitera“ odplávajú ľudia, ktorí ich v rámci kariéry alebo financií brzdili. Naopak, prídu jedinci, s ktorými sa budú vzájomne dobíjať správnymi materiálnymi energiami. Na obzore sú plodné kontakty, obchody, kontrakty, zmluvy, fúzie, investície.
Strelci budú v roku 2018 veľa cestovať.
Nasledujúci rok je vynikajúci na doriešenie dlhodobých úradných alebo súdnych vecí. Žičí podpisom zmlúv a dokumentov.
Zdravotná stránka bude relatívne stabilná – štrajkovať môžu akurát nohy alebo imunita. Ideálne by bolo, keby ste v roku 2018 viac športovali. Môže ísť napríklad aj o tanec – prostredníctvom neho v sebe rozprúdite pozitívne a radostné vibrácie.  
 
*Citový život
Pred „ohnivákmi“ sa črtá novátorský rok. Definitívne sa odstrihnú od ľudí, s ktorými si už na pozemskej a ani duchovnej báze nemajú čo odovzdať. Naopak, zmagnetizujú si životnú polovičku, s ktorou odštartujú kvalitné spojivo. Dôležité je, že pokým na jednej strane v ňom bude nastolená čistá a vyvážená láska, na strane druhej aj adekvátna ľahkosť, slobodnosť a splývavosť – aspekty také dôležité pre Strelcov. Skrátka, nová láska ich v ničom nebude spútavať a zväzovať.
Nadchádzajúci rok je aj obdobím kvalitnej erotiky a intimity. V prípade, že ste na tejto báze registrovali problémy či peripetie, vedzte, že im práve teraz odzváňa.
 
 
*Materiálna sféra
Do života Strelcov vstúpi množstvo nápomocných jedincov, s ktorými rozbehnú plodné a masu peňazí prinášajúce obchody. Je žiaduce, aby sa „deti Jupitera“ stotožnili s tézou „viac hláv, viac rozumu“. Individualizmus by mal nahradiť kolektívny duch a schopnosť vytvárať nápomocné kontakty.  
Vylúčené nie je ani to, že „ohniváci“ rozbehnú čerstvé aktivity aj so svojou novou láskou – a pôjde o dobrý ťah.
Počas nasledujúcich mesiacov veľa cestujte, prípadne sa venujte činnostiam, ktoré majú „dotyky“ s cudzinou.
 
*Zdravotná stránka
To, čo treba ustriehnuť, sú najmä dolné končatiny. Doprajte im adekvátny oddych, pravidelnú masáž a kvalitnú obuv. Duchovná ríša tiež radí, aby ste si v nadchádzajúcom roku dávali pozor na úrazy nôh – predovšetkým pri cestovaní.
V roku 2018 môže haprovať aj imunita či respiračný aparát. Vaším osobným liečivým kameňom je chryzokol.
 
 
Kartoskop vypracoval: veštec Peter
Zdroj obrázkov: pixabay