ŠKORPIÓNI, takýto bude váš ROK 2018

 

*Rok 2018 v kocke
Nadchádzajúce mesiace prinášajú nositeľom vodného znamenia aktívne a dynamické energie. Skrátka – stane sa z vás pomyselné perpetuum mobile, ktoré sa dá zastaviť len horko-ťažko. Daný atribút má dvojakú „príchuť“. Tým, že budete plný hnacej sily, vytvoríte a vykreujete veľa nového. Tento rozmer sa pretaví do zdaru a úspechu na materiálnej báze. Projekty alebo činnosti, do ktorých investujete energiu, pôjdu ako po masle. Skvalitnia sa aj finančné toky.
„Deti Pluta“ budú osobnú dynamickosť a vervu vrážať nielen do svojich aktivít, ale aj v prospech všeobecného dobra. Áno, v mnohých Škorpiónoch sa v nasledujúcej etape života prebudí zdravá empatia a ľudskosť. Vstúpia do osožných spolkov, rozbehnú peňažné zbierky, zaklopú na brány útulkov, vyšlú pomyslené pomocné lúče marginalizovaným skupinám obyvateľstva. A to všetko nezištne. 
Negatívnou rysou neutíchajúceho „chtíča“ bude postupné vybíjanie vlastných síl. To môže vyústiť do citových starostí, ale najmä do problémov spojených so zdravím – fyzickým aj psychickým.
Rok 2018 je však predovšetkým rokom brilantných nápadov, skvelých ideí a prelomových vynálezov. O viacerých Škorpiónoch sa bude rozprávať v spoločnosti.
V nadchádzajúcich mesiacoch sa vyhýbajte ohnivým stretom – hádkam a sporom – s ľuďmi, ktorí sú prostejší a jednoduchší.
 
*Citový život
Milostná sféra nebude pre nositeľov vodného znamenia zvieratníka príliš radostná. Na obzore sú starosti, peripetie a bremená rôzneho druhu. Mnohí Škorpióni si budú chovať hada na pleciach, čiže jestvovať vo vzťahu s človekom, ktorý im vyciciava osobnú vitalitu. Duchovná ríša nabáda k tomu, aby takýto zväzok veľmi dôsledne zvážili – a v prípade, že v ňom dochádza k výraznej nereciprocite medzi dávaním a prijímaním citov, bude nevyhnutné takéto spojivo prestrihnúť.
Osamelí Škorpióni alebo tí jedinci, ktorí sa v roku 2018 rozhodnú pre ukončenie existujúceho puta, budú nový, hodnotný a perspektívny vzťah hľadať  zložito. Nemali by však upadať na duchu a strácať vieru v to, že raz nadíde aj ich šťastný deň.  
 
 
*Materiálna sféra
„Deti Pluta“ docielia všetko, čo si zaumienia. Úspešne dokončia aktivity, započaté vlani, a s vervou sa pustia aj do nových mét - dokonca i takých, ktoré nesú prívlastky odvážne, dobrodružné či riskantné. Zdravá spontánnosť, improvizačnosť, nebojácnosť a nadšenie sa pretavia do zberu sladkého materiálneho ovocia.
Pozor však na prepätie síl. To dokáže vyústiť do neduhov – spojených so vzťahmi, no predovšetkým so zdravím. Ak sa Škorpióni v novom roku nenaučia striedať povinnosti s adekvátnym oddychom, hrozí chladnutie blízkych zväzkov, ale najmä zdravotné nuansy.
Financií bude nadostač. Nezabúdajte si ich vychutnávať.
Rok 2018 je vynikajúci na vstup do politiky, ale aj do duchovných, spirituálnych či náboženských spolkov.  
 
*Zdravotná stránka
Vplyvom toho, že budete pod ustavičným tlakom, „zaúraduje“ stará choroba, ktorá vás už kedysi potrápila. Objaviť sa však môžu aj nové neduhy – spojené najmä so psychikou, hlavou, spánkom a tráviacim traktom /žalúdkom, žlčníkom, pečeňou, slezinou a tenkým črevom/. Vaším osobným harmonizačným minerálom na rok 2018 je čaroit. 
 
 
Kartoskop vypracoval: veštec Peter
Zdroj obrázkov: pixabay