ŠKOLOSKOP - zistite, ako to páli vášmu dieťaťu. Každé znamenie zverokruhu má iný postoj k škole i učeniu

ŠKOLOSKOP - zistite, ako to páli vášmu dieťaťu. Každé znamenie zverokruhu má iný postoj k škole i učeniu

 

Rozmýšľali ste niekedy nad tým, prečo je jedno dieťa usilovné a iné na školu „kašle“? Prečo sa niektorí školáci uspokoja s trojkami, pokým tí druhí bojujú za jednotky s hviezdičkou? A aký je dôvod toho, že časť detí miluje slovenčinu a časť zasa matematiku? Iste, najdôležitejšiu rolu v tomto smere zohráva rodina a výchova. Ak sa „dospeláci“ venujú svojej ratolesti a povzbudzujú v nej chuť po vzdelaní, novým informáciám sa nebráni. Naopak, ak k učeniu zaujmú ľahostajný či pasívny postoj, je viac než pravdepodobné, že ich dieťa sa školským povinnostiam vyhne velikánskym oblúkom. Možno neuveríte, ale túžba po nasávaní vedomostí a vzťah k takým či onakým predmetom súvisí aj s tým, pod akou hviezdou sa dané dieťa narodí. Skrátka, každé znamenie zverokruhu má svoje špecifiká. 

 

BARAN
*Vzťah ku škole
Dieťa narodené v znamení barana sa rado učí. Hltanie kníh mu nerobí žiaden problém. Myslí spontánne, komunikuje priamočiaro. Kým jeho spolužiaci ešte rozmýšľajú nad zadanou úlohou, ono sa už netrpezlivo hlási. Jeho slabou stránkou však býva lenivosť, a preto ho treba zdravo motivovať a vytvárať v ňom pozitívny vzťah ku škole. Disciplína mu pomôže zvládnuť a usmerniť temperament, čo ocení v dospelosti. Dieťa – baran máva občas problémy s autoritami – najmä takými, ktoré sa v ich očiach správajú nespravodlivo.

*Silné stránky dieťaťa
Vyniká najmä v matematike a fyzike, dobre mu idú aj cudzie jazyky.

*Na aké profesie sa hodí
K baranovi pasujú zamestnania, ktoré si vyžadujú značnú telesnú aktivitu a dynamiku – robotník, hasič, policajt či cvičiteľ. Z baranov sú tiež vynikajúci šéfovia, manažéri a podnikatelia.

 

BÝK
*Vzťah ku škole
Býk pôsobí komótnejšie a pasívnejšie. S jeho konzervatívnym a dôsledným myslením mu určitý čas trvá, kým vstrebe nové poznatky. Čo si však raz osvojí, z mysle už nepustí. Obdivuje múdrosť dospelých, a preto sa snaží stať sa najobľúbenejším žiakom svojho učiteľa. Spolužiaci si ho zväčša vážia, no pokiaľ je príliš „iný“, môže sa stať terčom agresie alebo šikany. Dieťa – býk potrebuje, aby s ním dospeláci veľa komunikovali. Je zvedavé a snaží sa získavať odpovede na všetky životné otázky. Problémy v škole, ale aj v iných sférach života mu môže spôsobovať tvrdohlavosť a spomalenosť.

*Silné stránky dieťaťa
Býk vyniká v takých predmetoch, ktoré súvisia s prírodou. Miluje jej tajomstvá. V dieťati drieme aj umelecký talent.

*Na aké profesie sa hodí
K býkom sa hodia povolania, ktoré sú spojené s prírodou. Uplatnia sa ako farmári, ovocinári či ochranári. Stávajú sa z nich aj šikovní realitní makléri, kuchári alebo maliari.

 

BLÍŽENCI
*Vzťah ku škole
Je všestranne nadané - jazykovo, matematicky aj umelecky. S domácimi úlohami si poľahky poradí, ak ho neodradí autoritatívna a prísna učiteľka. S dodržiavaním presných termínov môže mať občas problém, ale očarí brilantnými vyjadrovacími schopnosťami pred tabuľou aj v slohových prácach. Mnohé deti – blíženci sú ľaváci. Rodičia by mali energiu svojej ratolesti rovnomerne rozdeliť do vzdelávania, ale i voľného času. Ak by sa príliš zanietili iba pre učenie, hrozí, že zanedbajú fyzickú aktivitu – a to sa môže pretaviť do zdravotných ťažkostí.

*Silné stránky dieťaťa
Toto znamenie sa dobre učí jazyky, vyniká aj v zemepise.

*Na aké profesie sa hodí
K blížencom sa hodia všetky povolania, kde zohráva dôležitú rolu komunikácia a hra – novinár, organizátor voľného času, učiteľ, tlmočník alebo hovorca. Uplatniť sa môžu aj v cestovnom ruchu.
 

RAK
*Vzťah ku škole
Raci sú citliví a zraniteľní – často sa stávajú obeťami šikany alebo manipulácie. Ťažko znášajú negatívne hodnotenie, sú introvertní, s ostatnými deťmi si nerozumejú a kamarátov si vyberajú náročným „sitom“. Osobnosť malého raka sa vyvíja pomaly, no na konci školy sa naplno prejavia jeho jedinečné schopnosti. Býva umelecký nadaný, má veľkú predstavivosť a dobrú pamäť.  
Raci pôsobia v škole ako šedé myšky a čakajú na to, kedy v nich učiteľ objaví mimoriadne schopnosti. Ak sa uchopia správnym spôsobom, z rakov sa stávajú extrémne pracovití ľudia so silnou schopnosťou meniť svet k lepšiemu.

*Silné stránky dieťaťa
Malí raci obľubujú históriu, a preto majú dobré výsledky v dejepise. Zaujíma ich aj umenie.

*Na aké profesie sa hodí
K rakom sa hodia povolania vyžadujúce fantáziu a predstavivosť – ilustrátor, fotograf, architekt či herec. Uplatnia sa aj v zamestnaniach so sociálnym „motívom“ – učiteľ, opatrovateľ alebo terénny pracovník. Z rakov sú tiež šikovní historici či archeológovia.

 

LEV
*Vzťah ku škole
Túži po vzdelaní, škola ho baví a učí sa pomerne rýchlo. Hlavne, ak ho za každú včielku a vynikajúcu známku pochválite. Motivuje ho uznanie. Spolužiakov rád poučuje a neznesie, keď nie je stredobodom pozornosti. Vďaka silnej charizme si dokáže na svoju stranu získať rovesníkov aj učiteľov. Nepriateľov a sokov vie rýchlo „spratať“ z cesty. Potom mu už nič nebráni v tom, aby získal status najlepšieho či najšikovnejšieho žiaka. Levovi nechýba ctižiadostivosť a ak je jeho energia správna usmerňovaná, docieli to ďaleko.

*Silné stránky dieťaťa
Lev je šikovný vo všetkých predmetoch. „Páli“ mu to najmä na tých hodinách, kde ho pedagóg dostatočne chváli.

*Na aké profesie sa hodí
Lev máva vysoké méty, a preto sa k nemu hodia povolania ako riaditeľ, šéf podniku či vodca politickej strany. Uplatní sa aj ako zlatník, režisér alebo učiteľ.

 

PANNA
*Vzťah ku škole
Panny sú inteligentné, zvedavé a poslušné. Hnevajú len málokedy. Majú zmysel pre detail, poriadok a systém. V škole sa im darí, neustále potrebujú nové podnety. Čím sú staršie, tým väčšie tendencia k perfekcionalizmu sa u nich prejavuje. Puntičkárstvo vyžadujú tak od seba, ako aj od svojho okolia. Panna sa dokáže poctivo učiť, nemá problémy s disciplínou. Chýba jej síce priebojnosť, no učiteľov si získava vynikajúcim postrehom, zmyslom pre hĺbku a svedomitým vypracovávaním domácich úloh. Neznesie kritiku – potom sa uzatvára do svojho vlastného sveta. 

*Silné stránky dieťaťa
Toto znamenie miluje matematiku, fyziku a spoločenské vedy.

*Na aké profesie sa hodí
Znamenie sa hodí k povolaniam ako lekár, farmaceut, veterinár, zdravotná sestra alebo odborník na výživu. Panny sa stávajú šikovnými hodinármi, optikmi alebo účtovníkmi.

 

 

VÁHY
*Vzťah ku škole
Zvedavosť, hĺbavosť, objektívne myslenie, rétorický talent, diplomatické vyjadrovanie a uhladený zdvorilý výzor z neho robí vynikajúceho žiaka. Pamätá si s pozoruhodnou presnosťou detaily toho, čo ho zaujíma a využije to v praxi. Nové poznatky vyvolávajú vždy nové a nové otázky, čo môže učiteľa dostávať do úzkych. Motivuje ho pochvala za vynikajúce výsledky v škole. Ak sú naňho jeho blízki patrične hrdí, dokáže priam zázraky. Váhy rady konverzujú, drieme v nich umelecký talent, školské povinnosti si poctivo plnia.

*Silné stránky dieťaťa
Toto znamenie vyniká najmä v humanitných a umeleckých predmetoch.

*Na aké profesie sa hodí
K váham pasujú profesie spojené so krásou a estetikou – kozmetik, kaderník, maskér, aranžér, kvetinár, grafik, dizajnér či módny návrhár. Z váh bývajú aj šikovní politici a právnici.

 

ŠKORPIÓN
*Vzťah ku škole
Deti v znamení škorpióna sú bystré, vnímavé a hĺbavé. Vyznačujú sa vynikajúcou pamäťou. Veľmi ťažko znášajú, keď ich niekto nespravodlivo potrestá – potom sa v ich očiach stáva celoživotným nepriateľom. Nespravodlivosť neznesú ani vtedy, keď sa dotýka ľudí, ktorých majú radi. Toto dieťa má bádateľskú myseľ, a preto učivo rýchlo chápe. Komunikuje skôr nepriamo a vyjadruje sa tajomne a metaforicky, čo môže vyvolať nedorozumenia – najmä, ak nenatrafí na múdreho učiteľa. V škole aj mimoškolských aktivitách je aktívne v tom, čo ho nadchne. Fascinuje ho všetko zakázané, mystické a zahalené rúškom tajomstva.


*Silné stránky dieťaťa
Zaujíma ho chémia aj biológia. Malého škorpióna nadchne každý predmet, ktorý je „podávaný“ tajomne a mysticky.

*Na aké profesie sa hodí
K škorpiónom pasujú povolania, ktoré súvisia s bádaním – psychológ, psychiater, grafológ, detektív, ezoterik či veštec. Sú z nich aj výborní sexuológovia alebo gynekológovia. Časť sa uplatní v hereckom priemysle.

 

STRELEC
*Vzťah ku škole
Zvyčajne sa teší do škôlky aj do školy. Učenie je pre neho hrou. Hlad po informáciách ho poháňa vpred. Jeho povahe a schopnostiam vyhovuje pokrokový vzdelávací systém. Autority vníma, no často nerešpektujte. Učitelia musia byť tolerantní k jeho priamosti a neposednosti. Nemá rád rutinu a záhady, zaujíma ho všetko, čo sa dá logicky vysvetliť. Malým strelcom treba nájsť pestrý program na vybitie energie, aby sa vám, rodičom, neprehĺbili vrásky na čele. Neustále usmievavé dieťa narodené v znamení strelca miluje spoločnosť a neznáša samotu.

*Silné stránky dieťaťa
Má nadanie na šport a humanitné vedy.

*Na aké profesie sa hodí
Zo strelcov sa stávajú šikovní telocvikári, cvičitelia alebo tréneri. Hodia sa k nim aj profesie spojené so zahraničím – tlmočník, letec či vodič.

 

KOZOROŽEC
*Vzťah ku škole
Deti narodené v znamení kozorožca sú trpezlivé a vytrvalé, pevná vôľa im nechýba. Hovorí sa o nich, že predčasne dospejú. S učením nemávajú problémy, pedagógovia oceňujú ich cieľavedomosť, zodpovednosť a organizačné schopnosti. Malý kozorožec býva samotársky a nemáva veľa priateľov. Rozumie si skôr so staršími osobami. Má konzervatívne myslenie a zmysel pre tradičné hodnoty. Spolužiaci si ho vážia a často ho poveria dôležitými úlohami. Slabou stránkou býva tvrdohlavosť.

*Silné stránky dieťaťa
Kozorožec sa zaujíma najmä o humanitné vedy a históriu.

*Na aké profesie sa hodí
Ku kozorožcovi sa hodia povolania vyžadujúce presnosť – bádateľ, programátor, knihovník, archeológ, ale aj účtovník či daňový expert. 

 

VODNÁR
*Vzťah ku škole
Dieťa – vodnár je zázračným jedincom. Má svojský svet, v ktorom funguje bez ohľadu na to, čo si myslí okolie. Komunikuje osobitným štýlom. Vyjadruje sa neopakovateľne. Má prenikavú logiku a vyhovuje mu pokrokový, nie tradičný spôsob vyučovania. Mnohí vyučujúci vás budú presviedčať o jeho výnimočnosti. Malý vodnár nepripúšťa argumenty druhých; myslí si, že všetko ovláda najlepšie. Občas býva nesústredený a nepochopený „dospelákmi“.

*Silné stránky dieťaťa
Vodnár zvláda jazyky aj matematiku.

*Na aké profesie sa hodí
K vodnárovi pasujú všetky povolenia, ktorých menovateľom je „pokrok“ – informatik, meteorológ, vynálezca či astrológ. Uplatnia sa aj ako novinári. Z vodnárov sa stávajú šikovní fotografi.

 

RYBY
*Vzťah ku škole
Učí sa ľahko a pružne. Podriadi sa disciplíne a rýchlo prispôsobí školskému kolektívu. Vyniká vrodenou múdrosťou a inteligenciou. Svoje názory si presadzuje nevtieravým spôsobom a s učiteľmi inteligentne diskutuje. Má precízny pozorovací talent. Ryby rady pomáhajú druhým – ich spolužiaci to občas zneužívajú. Tomuto znameniu chýba ctižiadostivosť,  a preto je nevyhnutné, aby ho rodičia hnali vpred a podporovali jeho schopnosti a nadanie. Nie však autoritatíne, ale priateľskou metódou.

*Silné stránky dieťaťa
Ryby milujú jazyky a vynikajú aj v umeleckých predmetoch.

*Na aké profesie sa hodí
Ryby vyhľadávajú profesie zamerané na pomoc a službu druhým – lekár, veterinár, vychovávateľ či opatrovateľ. Často pracujú v zamestnaniach, kde dominuje voda – námorník alebo plavčík. Z rýb sa stávajú aj šikovní hudobníci.