PSYCHOSOMATIKA OCHORENÍ - čo sa ukrýva za poruchami pečene a bolesťami žalúdka

 

Za každým fyzickým či psychickým neduhom sa ukrýva dlhodobá škodlivá myšlienka a emócia. Ak ju spoznáme a odbúrame, zatočíme aj so samotným ochorením. Samozrejme, istý čas to potrvá - proces si vyžaduje trpezlivého a optimistického ducha. Zároveň treba pamätať na to, že alternatívne uzdravovanie je doplnkom ku klasickej liečbe. Ideálnym variantom je skĺbiť tradičné metódy so psychosomatikou. 
 
*Poruchy pečene - pečeň je orgánom životnej radosti, a preto platí, že ak neposlúcha, daný človek stratil pozitívne fluidum. Prežíva, nie žije. Nedokáže si vychutnávať krásy, radosti, plusy a benefity pozemského bytia. Pečeň tiež signalizuje, že vo vnútornom prostredí daného jedinca sa nachádza hnev - buď na seba, na iných ľudí, prípadne aj na celý svet. Takýto človek má v sebe zakorenený pocit, že na všetko je sám a niet bytosti, ktorá by mu rozumela, prípadne i pomohla. 
 
*Časté bolesti žalúdka - starosti s orgánmi solárneho pletenca poukazujú na viacero faktorov. V prvom rade hovoria o tom, že vnútro človeka je pretlakované. Takýto jedinec nedokáže len tak byť - ustavične niečo rieši, analyzuje, prehodnocuje. Skrátka, jeho ja beží na plné obrátky. Tlak pôsobí na vnútorné prostredie ako zabijak - orgány sú v ustavičnej tenzii, a preto neposlúchajú. Druhým faktorom je vnútorný smútok. Daný človek sa nedokáže tešiť zo života. Práve naopak - máva pocit, že pozemské bytie je utrpením, balvanom, obrovskou prekážkou. V neposlednom rade nám tráviace orgány môžu prezradiť, že pacient má otvorenú alebo deravú auru na úrovni solar plexu. Jeho osobná energia cez tieto fugy uniká a - naopak - skrze ňu sa dovnútra dostávajú negatívne vibrácie od iných ľudí. Dôvodom môže byť prehnaná empatia, ľudskosť, obetavosť, prípadne aj dlhodobé zdržiavanie sa po boku takzvaného energetického upíra. 
 
 
Zdroj obrázkov: pixabay