Programovanie vody. Zázračný živel lieči, ukazuje budúcnosť, ba dokonca aj zbavuje urieknutia