Pocíťte dotyk STRÁŽNEHO ANJELA. Viete, aké sú svetelné kompetencie vašich osobných duchovných bytostí?

Pocíťte dotyk STRÁŽNEHO ANJELA. Viete, aké sú svetelné kompetencie vašich osobných duchovných bytostí?
Sú permanentne pri nás a zároveň v nás. Bytosti, ktoré svojou láskavosťou a nehou zjemňujú naše životy. Vše-okom dozerajú na to, aby sme „nezakopli“. A pokiaľ aj „zakopneme“ - v intenciách nevyhnutného životného zrenia - utešia nás prenádherným dotykom, liečiacim rany, trhliny i bolesti. Strážni anjeli sú „záblesky Boha“, ochrancovia, lektori, nositelia dobra, lásky a krásy. Niet človeka, ktorý by k nim nemal vzťah, nevzýval ich, nežiadal o „lúče pomoci“, neprosil o záchranné koleso v krízových životných situáciách. 
 
 
Odpradávna sa vedie diskusia o tom, či máme jedného, alebo viacerých osobných sprievodcov svetla. Človek môže mať jedného, ale aj desiatich, prípadne stovky anjelských „papršlekov“. Závisí to od úrovne „osvietenia“ – teda intenzity spirituálneho poznania a duchovného priblíženia sa k nebeskej ríši – všetko v „mantineloch“ absolútnej viery. Strážni anjeli majú rozličné formy manifestovania sa v bytí človeka. To preto ich niekto vníma ako veselé okrídlené bytosti, „plápolajúce“ vo vánku, niekto zas ako bradatých mudrcov, farebné obrazce amorfných tvarov či svetelné „tiene“, ktoré sa letmo mihnú v našej blízkosti.  Nech je už projekcia či takzvané stelesňovanie anjelov také či onaké, ich prítomnosť je vždy sprevádzaná pokojom, stavom uvoľnenia a ľahkosti, blaženými pocitmi či príjemnými vôňami – niekedy ťažko identifikovateľnými bežným čuchom. 
 
 
Strážni anjeli sú prítomní za každých okolností a niet momentov, kedy by ich vibrácie silneli alebo slabli. Intenzita anjelskej blízkosti je závislá od toho, do akej miery necháme „rozžiariť“ ich aspekty v nás a okolo nás. 
 
 
Svetelné kompetencie osobných sprievodcov možno zhrnúť do niekoľkých bodov: 
1. Zabezpečovanie permanentného spojenia s najhlbším/najvyšším Svetlom – hoci to znie akokoľvek zvláštne, aj ľudská bytosť je vlastne svetlom. Svetlom a mozaikou Božích informácií. Ak je žiara aktívna – a to tak smerom dovnútra, ako i navonok, kráčame po správnych cestách bytia. Prežívame vše-hojnosť. V prípade, že intenzita aueroly klesá – pod tlakom vlastných neduhov, ale i vonkajších vplyvov, strácame sa v bahne prázdnoty, zabárajúc sa čoraz hlbšie a hlbšie. Výsledkom je narastanie ne-hojnosti. Našťastie, vždy - za každých okolností - jestvuje šanca opätovného prebudenia prirodzenej žiary, vystúpenia z tieňa ničoty a uzretia nových rozmerov súcna. Za pomoci strážnych anjelov. Áno, prekrásne bytosti nám vracajú to, čo k nášmu „ja“ neodškriepiteľne patrí. 
 
2. Umocňovanie dobrých vlastností a utlmovanie nesprávnych čŕt – strážni anjeli milujú, keď pracujeme na vlastnej osobnosti, cibríme ju, zdokonaľujeme, zbavujeme chmárov a, naopak, vyživujeme „vitamínmi dobra“. 
 
3. Pochopenie a uchopenie pozemských úloh a smerovania – strážne bytosti nás vedú k odhaľovaniu zmyslu/zmyslov vlastného života. Robia tak prostredníctvom vnuknutí, vďaka ktorým pristupujeme k takým či onakým rozhodnutiam, a tak prichádzame vždy na nové a nové cestičky bytia. Každá cestička – ako výsledok rešpektovania svetelného vnuknutia – nás posúva vpred. Cieľom je spása. 
 
4. Budovanie vnútorného i vonkajšieho mieru – anjelské „sálanie“ je hrejivé, príjemné, láskyplné, milosrdné, dobrotivé a vše-objímajúce. To znamená, že „vlievanie“ anjelských energií do nášho bytia prináša absolútny a maximálny mier. 
 
5. Otáčanie tváre k Bohu – strážni anjeli nabádajú k zdravej a čistej viere v Najvyššieho. Zároveň túto vieru posilňujú a umocňujú. Daný úkon vykonávajú s maximálnou ľahkosťou a krehkosťou. Svojho zverenca do ničoho netlačia, ale „iba“ vánkom pravdy k nemu zosielajú pomyselné lístočky – akési pierka nádeje, obsahujúce duchovné múdrosti. Ich „vstrebávaním“ sa buduje prirodzená viera; nie viera prikázaná a naučená. Viera precítená, a nie iba odriekaná prázdnymi slovnými formulkami. 
 
 
Ďalšie anjelské kompetencie strážnych bytostí spomeňme aspoň skratkovito:
- prečisťovanie a detoxikácia života /zbavovanie sa energetických balastov/, 
- liečenie a uzdravovanie /odhaľovanie spúšťačov ochorení/, 
- vedenie k zdravému životnému štýlu, 
- vytváranie ochranného štítu pred zlom a jedovatými šípmi,
-  priťahovanie duchovného partnera či partnerky /nie v intenciách mágie, ale v súlade s Najvyšším dobrom/, 
- rozväzovanie uzlov či nevýhodných „spojok“ s ľuďmi, s ktorými sme spätí takzvanými mysľovými hákmi, 
- umocňovanie kontaktu s ďalšími svetelnými postavami či energiami. 
 
/Článok je úryvkom z pripravovanej knihy veštca Petra – Anjelské zvitky./