PANNY, prečítajte si váš osobný HOROSKOP NA ROK 2018

 

*Rok 2018 v kocke
Panny, „deti zeme“, vstupujú do roka Jánstva – obdobia, keď sa naučia väčšmi rezonovať s potrebami svojej duše. Pochopia, čo vlastne chce, po čom prahne a túži, a urobia všetko preto, aby jej želania boli naplnené. Pravda je taká, v ostatných rokoch na svoje skutočné Ja kašľali – a preto sa im nedarilo. Nielenže nerešpektovali jeho požiadavky, ale oplývali aj inými rysmi, priťahujúcimi celostný nezdar – nerozhodnosťou, balansovaním, prelietavosťou myšlienok, pasívnym vyčkávaním, kritickosťou na seba i okolia, ale i ustavičným súbojom medzi raciom a duchovnom. Všetky tieto atribúty spôsobovali neúspech tak na citovej pôde, ako i v materiálnej sfére.
Rok 2018 prináša radikálne zmeny. Panny sa dostanú do súladu so svojím Jánstvom a popracujú na svojich charakterových muchách.
Počas nadchádzajúcich mesiacov sa odbremenia od všetkých škodlivých blokov, ktoré im dosiaľ bránili v priťahovaní lásky. Na obzore je jednak očista rodových nitiek – a to v podobe odpustenia všetkým členom, jednak „presvetlenie“ vlastných záporných čŕt, hatiacich prítok prajných citov. Ide najmä o usadené strachy vstupovať do nových zväzkov, rýpanie sa v starých vzťahoch, prílišné analyzovanie ľudí, ale i prehnanú náročnosť voči potenciálnym partnerom alebo partnerkám. Tým, že deštruktívne rysy stratia na sile, prípadne úplne zaniknú, budú môcť „deti Merkúra“ vstúpiť do harmonického spojiva.
V materiálnej sfére pocítia Panny viac hnacej sily. V ich hlavách sa zrodia jasné a fixné pracovné, kariérne alebo finančné predstavy. Svoju energiu tak navibrujú do takých oblastí, ktoré budú saturovať ich dušu, ale i peňaženku.
Nadchádzajúci rok žičí investíciám do bývania. V prípade, že nemáte dostatok vlastných zdrojov, siahnuť smiete aj po pôžičkách alebo úveroch. Ponuky v tomto smere môžete považovať za seriózne. 
V rámci zdravia pocítite viac vitality než doteraz. 
 
 
*Citový život
Panny prežívali v ostatných rokoch citovú disharmóniu.
Pod vzťahové nuansy sa podpísali takzvané rodové alebo rodinné karmické kódy – napríklad v podobe hriechov predkov či energií neodpustenia. Samozrejme, svoju rolu zohrala aj komplikovaná povaha zemského znamenia – prehnaná náročnosť, a to na seba i okolie, ustavičné porovnávanie a analyzovanie, kritickosť, prípadne i nespracovanie zašlých sklamaní či citových bôľov a s tým spojená ustráchanosť vstupovať do nových partnerstiev.
Vedzte, že rok 2018 bude iný. Podarí sa vám rozlúsknuť aj karmické, aj rodové, aj svoje vlastné „negácie“, a tak vstúpiť do sviežejšej etapy bytia. Vďaka osobnostnému prerodu jestvuje veľký predpoklad vstupu do kvalitného a trvácneho zväzku, stojaceho na pevných pilieroch. 
Rodiny – blízke alebo vzdialenejšie - budú v nasledujúcom roku požehnané deťmi.
 
*Materiálna sféra
Zemské znamenie chytí druhý dych. No čo je hlavné – vnútri neho sa zrodia jasné, fixné a striktné pracovné alebo kariérne predstavy. Osobná vibrácia tak nadobudne silné pozitívne odtiene a začne pôsobiť ako magnet na celostnú prosperitu.
V materiálnej sfére sa však pripravte sa väčší počet nepriateľov, sokov alebo závistlivcov. Naučte sa ich vnímať ako nevyhnutnosť – v podstate budú testovať vašu pevnú vôľu, schopnosť nevzdávať sa a zároveň danosť seba-prezentácie. Skrátka, nesmiete sa im poddať. Hravo ich odrovnáte vnútornou múdrosťou, správnou argumentáciou a úsmevom na perách. Pamätajte, že nežiaduce hádky či k ničomu nevedúce debaty by vás zbytočne vyšťavili. 
 
*Zdravotná stránka
V roku 2018 dbajte najmä na imunitu. Ustriehnite zápalové procesy – predovšetkým v urogenitálnom trakte. V prípade, že sa ozvú starosti s krvným tlakom alebo tepom, je to preto, že málo oddychujete.
Hviezdy tiež hovoria, že v nadchádzajúcom období sa pravdepodobne budete musieť postarať o chorého rodinného príslušníka. Pomocnú ruku neodmietnite. 
Vaším harmonizačným minerálom na rok 2018 je karneol. Ide o kameň spevňovania - nachádzania životných istôt. Krvavo-červený polodrahokam cibrí schopnosť robiť správne a s dušou súladiace rozhodnutia. 
 
 
Kartoskop vypracoval: veštec Peter
Zdroj obrázkov: pixabay