Odblokujte svoje energetické telo a nasajte stratenú vitalitu

Odblokujte svoje energetické telo a nasajte stratenú vitalitu

Keď niekto povie "mám zablokovanú chrbticu", je zrejmé, že jeho pohybový aparát nefunguje ideálne. Blok - napríklad v podobe vyskočenej platničky alebo "pricviknutého" nervu - sa podpisuje pod to, že konkrétny človek má obmedzený pohyb a nemôže žiť ľahko, slobodne a voľne.


 Okrem blokov na fyzickom tele existujú aj takzvané energetické blokády. Možno ste toto slovné spojenie zaregistrovali v spirituálnej literatúre, spomenul ho váš alternatívny liečiteľ alebo zaznelo z úst televízneho veštca či energo-terapeuta.  Aby ste si však dokázali energetické blokády predstaviť, musíte si uvedomiť, že okrem tela hmotného - teda voľným okom viditeľného a hmatateľného - jestvuje aj telo nehmotné, ktoré sa dá bežným zrakom zachytiť len zriedka. Tvoria ho
*čakry, čiže energetické centrá alebo "vrtule", ktoré udržujú naše telo v rovnováhe,
*ďalej aura, teda svetelný obal, ktorý nás chráni pred negatívnymi energiami z okolia i jedovatými šípmi,
*a napokon meridiány - kanály, cez ktoré sa do jednotlivých častí nášho "ja" vlievajú pozitívne vibrácie z Univerza.


Čakry, aura aj meridiány fungujú na báze svetla. Aj sám človek sa vo svojej najhlbšej podstate skladá z fotónov - čiastočiek svetla, a vysokofekvenčných informácií. A keďže sme my - pozemšťania vlastne "bytosti svetla", mocnú žiaru potrebujeme k životu ako soľ. Keď k nám svetlo priteká a napĺňa naše duše, žijeme šťastným životom. Naopak, keď sa do nás univerzálne svetlo "nevlieva", prestáva sa nám dariť v rôznych sférach života - láske, práci, zdraví alebo vo financiách. A čo blokuje prítok svetla do nášho "ja"? No predsa blokády na energetickom tele.


Bloky na energo-tele môžu byť pätoraké:
- karmické, ktoré sú podmienené minulými životmi (napríklad ak človek viedol v predošlej inkarnácii chorý partnerský alebo manželský život, v aktuálnej inkarnácii v sebe nosí citové či sexuálne blokády),
- rodové, ovplyvnené predošlými generáciami (napríklad ak človek prišiel na svet v rodine, kde kedysi došlo k silnej kliatbe, ukrýva v sebe ťažkú psychickú blokádu alebo negatívny kód spôsobujúci životný nezdar),
- rodinné, ktoré fungujú na báze kódov získaných od rodičov (napríklad ak človeka počas detstva rodičia ustavične karhali a napomínali, nosí v sebe blok nesebalásky a nesabaúcty),
- mentálne, vytvárané negatívnym spôsobom uvažovania a záporným očakávaním,
- emocionálne, spôsobené ťažkými pocitmi, ktoré si človek uchováva v hĺbkach svojej duše.


 Dá sa povedať, že každý človek v sebe skrýva určité blokády. Zrejme to bez nich ani nejde. Úlohou "pozemšťanov" je však tieto bloky či záporné kódy počas života odhaľovať a pracovať na ich odstránení. Blokády uvoľnujú skúsení energo-terapeuti, no nikde nie je napísané, že sa o ich "likvidáciu" nemôžete postarať vy sami. Chce to odvahu, dôveru vo vlastné schopnosti a snahu transformovať svoj život k lepšiemu.
Vyskúšať môžete viaceré liečebné techniky. Tu sú aspoň niektoré z nich:
- každý deň meditujte /aspoň 15 minút/ a predstavujte si, ako sa do vás cez hlavu "vlieva" silné biele svetlo (sú to svetelné vibrácie archanjela Gabriela - anjela čistoty a priezračnosti),
- starajte sa o svoje fyzické telo /dbajte na zdravú životosprávu a venujte sa pohybovým aktivitám/ a o svoje energetické telo /harmonizujte si čakry, napríklad pomocou minerálnych kameňov alebo éterických olejov, a očisťujte svoj aurický systém, napríklad vytváraním svetelného "vajíčka" okolo svojho tela či pravidelným kúpeľom v slanej vode/,
- modlite sa za svoje minulé životy, za svoje rodiny i rody /modlitbami vytvárate "žiarivé energie", ktoré potom "presvetľujú" blokády podmienené karmou, predošlými generáciami alebo vašimi rodičmi/,
- myslite pozitívne, majte v sebe radosť, nadšenie a optimizmus /priaznivým "vyladením" duše sa uvoľňujú aktuálne blokády, ba dokonca vytvárate krajšiu osobnú vibráciu, čo prináša harmonickejšiu budúcnosť/,

- viac sa riaďte vlastnými pocitmi /v živote platí jednoduché pravidlo - robte veci, z ktorých máte dobrý pocit; naopak, veciam, z ktorých dobré pocity nemáte, nevenujte pozornosť a nechajte ich "odplávať" z vašich životov/.