Obsidián - minerál, ktorý očisťuje minulosť. Viac vo videu

Obsidián - minerál, ktorý očisťuje minulosť. Viac vo videu

Jestvuje minerál, ktorý svojou kúzelnou silou presvetľuje minulosť. Meditácie s vločkovým obsidiánom umožňujú nazrieť do všetkých minulostných blokád, ovplyvňujúcich moment tu a teraz. Čierno-biely kameň stačí držať v rukách a požiadať jeho anjelov, aby nám skrze vnuknutí, informačných zábleskov, mystických výjavov alebo snov umožnili spoznať všetky ťarchy „dávnoveku“.