Narodili ste sa v JÚLI ľubovoľného roka? Toto je vaša osobná KARMICKÁ KARTA

Narodili ste sa v JÚLI ľubovoľného roka? Toto je vaša osobná KARMICKÁ KARTA

 

Taroty – čarovné ezoterické obrázky, zložené z veľkej a malej arkány. Hoci ich primárnou funkciou je výklad osudu, skúsení spiritualisti ich používajú aj na spoznávanie zákutí ľudskej duše. Ku každému človeku prislúcha iná veľkoarkánska karta. Dnes sa pozrieme, aký symbol je kľúčový pre ľudí narodených v júli ľubovoľného roka. Ich osobnou kartou je karta Voz. 

 

*Charakter ľudí, ktorých osobnou kartou je Voz

- drieme v nich pocit, že na planéte Zem majú dôležité poslanie, ktoré musia plniť,

- ide o aktívnych, dynamických a progresívnych jedincov,

- ustavične sú v pohybe /akoby v sebe mali perpetuum mobile/,

- disponujú neoblomnou silou,

- i napriek mnohým životným prekážkam nestrácajú osobnú silu /hovorí sa o nich, že dokážu aj nemožné a nič ich „nezlomí“/,

- radi pomáhajú iným ľuďom,

- mávajú jasné a striktné ciele,

- často robia emotívne rozhodnutia,

- oplývajú špecifickou intuíciou /dokážu rýchlo „rozanalyzovať“ človeka a určiť jeho pozitíva aj negatíva/,

- „chrlia“ originálne nápady a brilantné, prelomové idey,

- často prejavujú svoje „Jánstvo“ vo forme umeleckých diel /takto dávajú von „priškripnuté“ emócie/,

- do vienka dostali dar fantázie a obrazotvornosti,

- ich negatívnymi črtami sú najmä precitlivenosť,

- zbrklosť a netrpezlivosť,

- náladovosť,

- vedenie vnútorných bojov a súperení,

- nesúlad medzi rozumom a srdcom,

- vytváranie nepriateľov a sokov /vplyvom zložitej povahy/,

- prepínanie osobných síl a hazardovanie so svojou vlastnou energiou,

- zabúdanie na vlastné Ja /na úkor pocitu, že svet ich potrebuje a oni mu musia slúžiť/,

- vracanie sa k starým krivdám a bolestiam /ustavičné analyzovanie minulosti/.

 

*Čo majú počas života spracovať ľudia s osobnou kartou Voz?

Nastoliť pokoj a mier aj vo svojich útrobách, aj vo vonkajšom prostredí. Do „balíčka“ úloh pre „sedmičkových“ ľudí patrí aj uskutočnenie alebo zrealizovanie niečoho výnimočného, na základe čoho si ich bude pamätať celý svet. „Vozové“ osoby nesmú byť vo vnútornom napätí – pretože im spôsobí závažnejšie zdravotné neduhy. Duchovná ríša im tiež radí, aby sa v mysli nevracali do minulosti. Ustavičné prehodnocovanie toho, čo bolo, im vytvára nežiaducu duševnú disharmóniu.  

 

*Ochorenia viažuce sa ku karte Voz

- zápalové procesy v pevných častiach organizmu,

- oslabená imunita,

- ochorenia žalúdka, žlčníka a pečene,

- starosti so srdcom.

 

*Na aké povolania sa hodia ľudia s kartou Voz?

- aktívne a dynamické profesie,

- cesty, cestovanie a turizmus,

- činnosti vyžadujúce tvorivosť, fantazijnosť a umeleckého ducha,

- vlastné projekty /v duchu teórie „som sám sebe pánom“/,

- pomoc iným /zdravotníctvo, sociálna sféra, pedagogika/,

- činnosti späté s dopravou,

- zamestnania, ktoré majú čosi do činenia s minulosťou /archivár, archeológ, historik/.

 

*Osobné minerálne kamene pre "vozových" ľudí

- jantár,

- citrín,

- olivín,

- jadeit,

- koral,

- jaspis.