MAXI VEŠTECKÝ MANUÁL. Naučte sa vykladať karty

 

Čarovné, mystické, magnetizujúce i obávané – vykladacie karty. Človeku slúžia stovky rokov. Tí, ktorí sa s nimi spriatelia, môžu nazerať do všetkých línií bytia – minulosti, prítomnosti i budúcnosť. Samozrejme, za predpokladu, že im to vyššie sféry umožnia. Nie všetky mystériá totiž človeku môžu byť zvestované. Sú témy, ktoré navždy ostanú zahalené oparom tajomna. A tak to má byť. Veď život bez prekvapení a takzvaných náhod by nebol skutočným životom. 
 
Kde sa zrodilo veštenie?
Ak by ste v encyklopédiách alebo iných múdrych knihách hľadali informácie o histórii veštenia, zrejme by ste sa dopátrali k rozporuplným údajom. Áno, rôzne pramene pracujú s rôznymi teóriami. Niektorí hovoria, že prvé snahy o nazeranie do budúcnosti sa zrodili v starom Egypte. Iní vravia o Indii, Číne, či dokonca oblasti severného pólu. Odhaliť skutočnú pravdu je zložité, keďže nejestvujú žiadne rukolapné dôkazy. S presnosťou však dokážeme určiť základné metódy vykladania osudu. K najrozšírenejším praktikám patrí veštenie z gule, kávovej usadeniny, kyvadla, čiar na dlani alebo prostredníctvom channelingu – keď komunikátor dostáva informácie priamo zhora. Top technikou však naďalej ostávajú vykladacie karty. Vybrať si možno z viacerých variantov. 
 
 
Najobľúbenejší je tarot
Najviac veštíc či jasnovidcov pracuje s tarotovými kartami. Je ich 78 a pozostávajú z dvoch častí – veľkej a malej arkány. Začiatočníkom postačí veľká arkána, zložená z 22 symbolov, pokročilí môžu siahať aj po zvyšných ezoterických pomocníkoch. Jedna z teórií hovorí, že veľkoarkánske karty vznikli v časoch bájnej Atlantídy. Tamojší mudrci dlhé roky skúmali ľudský život, sledujúc radosti i starosti pozemskosti. Bádanie vyústilo do zrodu špeciálnych karát, pričom každá z nich reprezentuje určitý typ a spôsob života. 
Traduje sa, že karty malej arkány boli k tarotovému setu pridružené neskôr – a údajne sa vyvinuli z klasických hracích karát. Delia sa na štyri skupiny, a to pohárové, mečové, mincové a palicové. Z toho vyplýva, že ich spojitosť s tradičnými hracími kartami je neodškriepiteľná. Pohárové symboly indikujú city, mincové materiálnu oblasť, mečové rozpory a rozkoly a palicové životnú silu, vášeň či tvorivosť.  
Jestvujú rôzne spracovania tarotových kariet. K najznámejším patria Rider Waite symboly. Ezoterický zasvätenec Arthur Waite dal kartovú sadu - podľa vlastných pokynov - namaľovať výtvarníčke Pamele Smithovej. Kartám vdýchol život vydavateľ menom Rider. Ide o rozprávačsky poňaté zobrazenie prastarej tarotovej symboliky. Na všetkých kartách sú zrozumiteľné, väčšinou figurálne výjavy.
 
Cigánske karty prinášajú presné a jasné odpovede
Pokým tarotové karty sú hĺbavé, analytické, skúmavé a nekĺzajúce po povrchu, ich pomyselný protipól – cigánske symboly – prinášajú jednoznačné a priame odpovede. Používajú sa už stáročia, a to v rôznych počtoch. Niektoré sady majú 32 kariet, iné 36, ba dokonca jestvujú zmienky aj o takých setoch, ktoré pozostávajú z 52 karát. Najčastejšie sa používa sada 32 kariet, reprezentujúcich konkrétne typy postáv, ich myšlienky, emócie, pohnútky, počiny i konkrétne skutky. Pri výklade cigánskych kariet platí jednoduché pravidlo – čím konkrétnejšia a jednoznačnejšia otázka, tým priamejšia odpoveď. 
 
 
Minulosť, prítomnosť i budúcnosť ukrytá v lenormandkách
Presné a precízne odpovede poskytujú aj takzvané lenormandky. Nedávno uplynulo 170 rokov od smrti parížskej vedmy Marie-Anne Lenormandovej. Práve vďaka zanietenej ezoteričke dnes tisíce ľudí po celom svete využívajú sadu unikátnych 36 kariet, vytvorených jej vlastnými rukami – a na základe bohatých životných skúseností.
Vďaka vešteckému setu si vyslúžila spoločenské uznanie. Stala sa vyhľadávanou jasnovidkou. Parížska Sybila, ako ju prezývali, vykladala karty i samotnému Napoleonovi.
Karty sú dnes dostupné v klasickej verzii, v ktorej nechýbajú tradičné  symboly ako jazdec, strom, pes, hviezdy, slnko či list, a v upravených verziách – obrazovo spracovanými inými autormi. Zaujímavosťou lenormandiek je, že súčasne možno vyložiť všetkých 36 kariet, a to do takzvaného veľkého listu, pozostávajúceho zo štyroch radov a deviatich stĺpcov. Veštec potom osud číta vertikálne, horizontálne aj diagonálne. Ide však o náročnú prácu. 
 
Vyberte si tie karty, ku ktorým cítite sympatie
V ostatných rokoch sa s vykladacími kartami priam roztrhlo vrece. Už dávno nejestvujú len taroty, lenormandky či cigánske symboly. V obchodoch s ezoterickými predmetmi alebo v kníhkupectvách si možno vybrať z pestrého vejára karát. Platí pritom jednoduché pravidlo – vyberte si tú sadu, ktorá vám do oka padne ako prvá. Skrátka – pritiahne si vás. S kartami a ich výberom má bohaté skúsenosti aj veštec Peter: „Doma mám niekoľko desiatok kartových setov, vrátane mojich vlastných, ktoré som vydal. Kúzelné obrázky žijú vlastným životom. Po niektorých nesiahnem aj niekoľko mesiacov, no zrazu príde klient, a karty, ktoré dosiaľ odpočívali, sa prebudia a chcú s daným človekom spolupracovať. Jednoducho si ho vyžiadajú. Samozrejme, túžbu kariet rešpektujem a príslušnému klientovi ich vyložím.“ 
Osobitným typom vykladacích karát sú anjelské symboly. Ich kľúčovou úlohou nie je analyzovať osud, ale skôr odovzdávať človeku odkazy, indície a informácie z nebeských sfér. Slúžia na takzvané nakopnutie a nasmerovanie. S anjelskými kartami možno meditovať a rozjímať. 
 
 
Široká paleta vykladacích techník
S kartami, ktoré si zadovážite, sa najskôr zhovárajte, meditujte s nimi, oboznamujte sa s popisom jednotlivých symbolov. Samozrejme, kartám môžete vtláčať aj vlastné významy – všetko v závislosti od vášho naciťovania sa, čiže intuitívnych vhľadov. Čím väčšmi s nimi budete pracovať, tým kvalitnejšiu robotu odvedú. 
Pred akýmkoľvek výkladom poproste o pomoc a spoluprácu vašich osobných anjelov. Zároveň vyšlite žiadosť aj archanjelskej ríši – aby vniesla svetlo lásky, dobra, pravdy a čistoty do vašej spirituálnej aktivity. Vďaka tomu sa veštenie stane prenádhernou a preprospešnou činnosťou. Naopak, predídete tomu, že sa na karty napoja bytosti z nízkohmotných sfér, ktoré by vyšlé symboly manipulovali vo svoj prospech – čo by ústilo do falošných a skreslených predpovedí. 
Karty možno vykladať rôzne. Základnou technikou je veštba z jednej karty. Sústreďte sa na otázku a miešajte set. Kľúčovú kartu možno vybrať rôzne:
- Buď vám sama vypadne z kôpky.
- Alebo ju po premiešaní vyberte z ľubovoľného miesta sady.
- Alebo sa po premiešaní nachádza na vrchu setu. 
Rovnako možno postupovať aj pri výklade na tri karty, pričom symbol naľavo reprezentuje minulosť, karta uprostred súčasný stav a karta napravo predpokladá vývoj.  
Zaujímavou metódu je pyramidálna veštba. Vytvoriť ju možno dvojako – špicom nahor alebo špicom nadol. Pri prvej možnosti sa postupuje takto: veštec najskôr vytvorí spodok pomyselnej pyramídy, a to z troch karát. Na ne položí ďalšie dve a napokon príde na rad vrchná karta. Zo symbolov tak vznikne akási pyramidálna stavba. Spodné tri karty poukazujú na súčasnú situáciu. Dve karty na vyššom poschodí symbolizujú, ako sa bude daná okolnosť vyvíjať, prípadne i to, čo musí klient urobiť v prospech vyriešenia problému. Najvrchnejšia karta prezradí, ako sa celá situácia vyvŕbi. 
Otočená pyramída – špicom nadol – slúži na ponor do problémovej témy. Prvé tri karty osvetľujú riešenú situáciu, teda poukazujú na to, čo sa vlastne deje. Dve karty pod nimi ukazujú pozadie situácie, teda to, čo je na prvý pohľad skryté. Najspodnejšia karta prezrádza, ako možno daný problém vyriešiť. 
 
 
Veštenie má svoje striktné pravidlá
Ak chcete byť dobrou vedmou či jasnovidcom, vaša práca sa nezaobíde bez pravidiel. Jestvuje takzvané veštecké desatoro. 
*Osud je otvorená kniha, a preto vždy existujú viaceré smery. Karty odhalia, ktoré sú pre klienta tie najlepšie a najprospešnejšie. 
*Nevtláčajte klientovi vlastné uhly pohľadu. Každý človek má slobodnú vôľu – a preto sa v konečnom dôsledku sám rozhoduje, ako naloží so svojím životom. 
*S časovými údajmi narábajte opatrne. Čas je meniteľná veličina - tak, ako je vo veľkej miere meniteľná aj samotná budúcnosť.
*S klientom nepreberajte tému smrti. Ide o oblasť, ktorá je výsostne v rukách Najvyššieho.
*Kartami neanalyzujte životy ľudí, ktorí vám na to nedali súhlas. Je to neetické. Výnimku tvoria rodinní príslušníci klienta, na ktorých mu záleží. Buďte dôveryhodný poradca. Informácie, ktoré preberáte so zákazníkom, musia ostať len medzi vami. 
*V rámci vitality rozoberajte len energetické zdravie – napríklad stav čakier. Fyzické a psychické zdravie nechajte na lekárov. Napokon, je to ich práca. 
*Stráňte sa akejkoľvek mágie. Aj takej, ktorá sa naoko javí ako biela. Mágia je vždy ovplyvňujúca, a teda nekorešpondujúca s Božími zákonmi. 
*Pravidelne krešte svoj ego-hrebienok. K spirituálnej práci pýcha nepatrí. 
*Za ezoterickú prácu si pýtajte primeranú odmenu. V prípade, že by ste pracovali zadarmo, vaše ja sa unaví – a môžete ochorieť. Naopak, ak by ste spirituálnu prácu vnímali výsostne cez prizmu zárobku, časom sa vám prestane dariť. Vešteckú činnosť vykonávajte legálne. Otvorte si živnosť. 
*O ezoterike či duchovnom živote nielen rozprávajte, ale podľa spirituálnych princípov aj žite. 
 
 
Zdroj obrázkov: pixabay