Magická poradňa veštca Petra: Ustavične sa mi sníva o budovách. Prečo?

Magická poradňa veštca Petra: Ustavične sa mi sníva o budovách. Prečo?

 

"Takmer každú noc sa mi sníva o budovách, stavbách a objektoch. Zväčša bývajú vyhorené alebo zatopené. V niektorých sa nachádzajú jamy či priepasti. Na dverách chýbajú kľučky. Nemám z týchto snov dobrý pocit, bojím sa, že predvídajú nešťastie v mojom dome. Prosím vás o radu."

Anna zo Zvolena

 

Milá Anka, sny o budovách nie sú predzvesťou nešťastia či tragédie vo vašom príbytku. Väčšinou mávajú dvojaký význam. Dom je indikátorom rodu a rodinu. Nie je vylúčené, že máte narušené rodinné "nitky" - nevysporiadané vzťahové záležitosti, nevykomunikované hádky či spory, nespracované citové rany, ktoré ste utŕžili alebo spôsobili. Časté snívanie o domoch nás upozorňuje, že je potrebné presvetliť minulosť a "vliať" do rodových či rodinných štruktúr svetlo v podobe lásky, súcitu, empatie a odpustenia. V kartách tiež vidím, že ste pred rokmi prišli o manžela. Je možné, že segmenty jeho duše neodišli k Najvyššiemu a ostali uväznené v medzisvete. Dajte zaňho odslúžiť omšu - prípadne aj za iných členov rodiny, ktorí vás už opustili.

Iným významom snov či vízií o budovách je, že nežijete v súlade so svojím jadrom - domovom vlastnej duše. Vraciate sa do minulosti, ktorú prehodnocujete a obraciate zo všetkých strán, prípadne vo vašom Ja jestvuje veľa ťažkých emócií ako strachy, obavy, hnev, zlosť, vina alebo hanba. Odporúčam siahnuť po anjelskej mystike. Každučký deň žiadajte svojho strážneho anjela, aby vás naučil fungovať v plnej rezonancii s vaším najvnútornejším dieťaťom - čiže dušou. Majte pozitívnu myseľ a optimistické očakávanie. Po osobnostnom prerode nežiaduce sny ustanú.

 

Chcete sa poradiť s veštcom Petrom? Zájdite na jeho stránky www.vestecpeter.webnode.sk.