Magická poradňa veštca Petra: má slovo takú silu, aby spôsobilo nešťastie?

Magická poradňa veštca Petra: má slovo takú silu, aby spôsobilo nešťastie?
„Ako dieťa som často hrával futbal na dvore. Jedného dňa sa mi s bratom podarilo rozbiť okno na starkinej chyži. Vyletela ako zmyslov zbavená, vzala nám loptu a chcela ju prepichnúť. My sme jej v tom zabránili. A vtedy z jej úst vypadli hádam stovky rôznych kliatob. Povedala, že o naše životy sa postará čierna mágia. Neviem, ako je to možné, ale všetko škaredé, čo vtedy vyriekla, sa naplnilo – vrátane samovraždy môjho brata a nenaplňujúcich vzťahov v rodine. Má slovo naozaj takú silu? A ako sa dá toto zlorečenie zrušiť?“
čitateľ zo stredného Slovenska
 
Príjemný deň, každé vypovedané slovo má svoje vibrácie – a tie sú buď pozitívne, teda priaznivo pôsobiace na bytie človeka, alebo negatívne, ktoré ľudské bio-pole zahusťujú a znečisťujú.  Vysokofrekvenčné slová priťahujú do ľudského „ja“ dostatok svetla – a svetlo je základnou súčasťou života. Nedostatok svetla – spôsobený používaním negatívnych, čiže nízkofrekvenčných slov – sa pretavuje do problémov a peripetií. Zlorečenie priťahuje démonické sily – takzvaných duchov mysle, ktorí sa vzápätí „nalepia“ na objekt urieknutia alebo kliatby, čiže na samotnú obeť. V „pozadí“ však okupujú aj osobu, ktorá nepekné slová vyriekla - v počiatočnom štádiu sa u nej neprejavujú, no časom „vyceria“ svoje ostré a trhavé zuby. Démonické entity vytvárajú v mysli zakorenený kód, aktívny dlhé roky – dovtedy, pokým človek neprejde očistou, a to v podobe presvetlenie a rozžiarenia situácie, keď zlorečenie vzniklo. Milý čitateľ, aj u vás vytvorila spŕška nepekných slov nebezpečný energo-kód, vrytý do hĺbok mysle. Kód je strážený zlými duchmi, ktorí ho ustavične zalievajú svojou energiou – aby nevyschol. Aktívny stav kódu priťahuje do rodiny nezdar, starosti a problémy. Odporúčam vám každý deň žiadať anjela rodu a rodiny o vlievanie Svetla lásky, dobra a odpustenia do všetkých zašlých udalostí. Presvetľovaním minulosti priaznivo ovplyvníte prítomný okamih, a teda aj budúcnosť. Okrem toho každučký deň vyzývajte duchov mysle, aby sa otočili k vám chrbtom a Bohu tvárou. Očistnými úkonmi zbavíte svoje „ja“ ťárch i bremien, ktoré vám kedysi zosadli na plecia. 
 
Ak máte záujem o osobný výklad, zájdite na stránky www.vestecpeter.webnode.sk.