Ktorý ARCHANJEL je ten váš? Prečítajte si jedinečný ANJELSKÝ HOROSKOP na zimu

Ktorý ARCHANJEL je ten váš? Prečítajte si jedinečný ANJELSKÝ HOROSKOP na zimu
Existenciu anjelov nemožno poprieť. Pomáhajú, vedú, liečia, inšpirujú a povzbudzujú. Nejestvuje človek, ktorého by neobklopovali anjelské lúče. Každý z nás má svoje osobné, teda strážne bytosti. Bdejú nad nami a starajú sa o to, aby naše kroky viedli správnymi životnými cestičkami. V spektre anjelských energií existujú okrem strážnych postáv aj archanjelské bytosti. Tak, ako vládne poriadok a organizácia na Zemi, aj v anjelskej ríši fungujú špeciálne kompetencie. Každý z archanjelov zodpovedá za inú sféru, aj keď vo všeobecnosti majú všetci rovnaké, a teda neobmedzené schopnosti – neohraničené časom ani priestorom. 
Veštec Peter pre vás pripravil veľký archanjelský horoskop. Vďaka nemu zistíte, ktorá mocná svetelná bytosť vám je v tomto období najbližšie. Nechýba anjelská mantra, napĺňajúca život blahodarnou a upokojujúcou anjelskou žiarou. A ešte dobrá rada nad zlato – neostaňte iba pri čítaní horoskopu; keď zistíte, ktorý archanjel je váš kľúčový, pokúste sa ho vzývať a na vlastnej koži pocítiť jeho prekrásne a blahodarné vibrácie. Tie vás počas zimných mesiacov príjemne prehrejú.
 
/Slovo "anjel" pochádza z latinského "angelus", čo znamená „posol“. Anjeli sú vlastne Boží poslovia. Sprostredkúvajú presun energií medzi pozemským a "vesmírnym" životom. Dôverne ich pozná každá viera. V judaizme sú zobrazovaní ako okrídlené postavy, ktoré nosia svetlo. V kresťanstve ide o bytosti, ktoré navštevujú Boží trón a vykonávajú vôľu Najvyššieho. Anjelské energie nie sú cudzie ani islamskému náboženstvu - archanjel Gabriel vraj prorokovi Mohamedovi diktoval Korán./
 
*Baran
Kľúčový archanjel: Chamuel
Prekrásna bytosť s ružovými vibráciami je anjelom čistej a priezračnej lásky. Človeku pomáha plniť priania a sny spojené s citovým životom. Či už túžite po novom vzťahu, alebo chcete do existujúceho zväzku vniesť nový priaznivý vietor, Chamuel je tá správna bytosť, ktorá k vám vystrie svoje anjelské krídla pomoci.  Do života vnáša viac jemnosti, a tak rozpúšťa kritické medziľudské vzťahy. Likviduje neveru a pomáha odhaľovať pravdu v citových záležitostiach. Čistí chorobnú žiarlivosť a svetlo lásky „vlieva“ aj do rodinných alebo rodových zväzkov. Z hľadiska zdravia dáva do poriadku chorý kardiovaskulárny systém – uzdravuje srdce, tlak i tep. Blahodarné esencie archanjela Chamuela pozitívne vplývajú aj na pohlavné orgány či obličkový systém.
 
S čím vám pomôže mocný archanjel:
Barani môžu v týchto dňoch prežívať citové starosti, spojené s minulosťou. Ozvú sa staré rany na srdci, ale aj „záblesky“ neukončených vzťahov. Zvierajúce spomienky dovedú Baranov k smutným a ťažkým myšlienkam. Odvrátiť ich dokáže archanjel Chamuel. Ten zároveň „vleje“ uzdravujúce svetlo do všetkých citových či intímnych blokád z minulosti.
 
Osobná anjelská mantra: Odpúšťam a zabúdam.
 
...
 
*Býk
Kľúčový archanjel: Raziel
Archanjel Raziel pozná všetky tajomstvá vesmíru. Dokonale ovláda jeho chod. Človeku pomáha spriateliť sa s univerzom – aby plnilo jeho sny a túžby; samozrejme, za predpokladu, že dané želania prinášajú osoh a neškodia iným žijúcim bytostiam. Razielove vibrácie sa na pozemskej báze pretavili do „zrodu“ takzvanej motivačnej literatúry o pozitívnom myslení v duchu „želaj si a dostaneš“. Mocná svetelná bytosť inšpirovala autorov k napísaniu takýchto diel a zároveň im diktovala ich znenie. Raziel je anjelom tvorivosti a múzy. Osoby, ktoré s ním vedú spirituálny dialóg, mávajú zväčša originálne nápady. V človeku posilňuje vieru, a to jednak v seba samého, jednak vo vyššie princípy. Na fyzickej báze harmonizuje hlavu, psychiku, nervový systém a spánok.
 
S čím vám pomôže mocný archanjel:
Ľudia narodení v znamení Býka môže v tomto období pociťovať nedostatok nápaditosti a tvorivosti. Mnohí zlenivejú a upadnú do pasívneho „módu“. Zároveň im klesne ctižiadostivosť, ale aj viera v lepšie zajtrajšky. So všetkými týmito „muchami“ zatočí archanjel Raziel – stačí ho požiadať o pomoc.
 
Osobná anjelská mantra: Verím a dôverujem.
 
...
 
*Blíženci
Kľúčový archanjel: Sandalfon
Anjelskí majstri, teda ľudia, ktorí komunikujú so svetelnou ríšou, hovoria, že Sandalfon je mohutná bytosť, ktorá siaha od zeme až do neba. Spolu s archanjelom Metatronom má v nebesiach vedúcu funkciu - to znamená, že koordinuje ostatné anjelské bytosti.  
Jeho kľúčovou úlohou je zosilňovať a prenášať modlitby „pozemšťanov“ k Bohu. Podporuje pozitívne myslenie a pozitívne očakávanie. Do ľudí "vštepuje" poznanie, že budúcnosť je variovateľná veličina, ktorej vývoj závisí od toho, ako sa nastavíme a naladíme práve v tomto momente. Sandalfon učí človeka žiť – teda prijímať „bytie“ v jeho pravej podstate, bez bojovnosti a súperenia. Pomáha ľahšie zvládať nástrahy či peripetie života a otvára „kód“, vďaka ktorému si z každej prežitej udalosti dokážeme vziať do dobré a prospešné.
 
S čím vám pomôže mocný archanjel:
Blížencov môžu v týchto dňoch potrápiť pocity, že ich život sa neuberá správnym smerom. Pochybujú, balansujú, oscilujú a nedokážu sa napojiť na prirodzené „vlny“ bytia. Zmenu im poskytne mocný archanjel Sandalfon. Vleje do nich radosť, nadšenie a chuť do života – bez ohľadu na jeho nástrahy. 
 
Osobná anjelská mantra: Teším sa zo života.
 
...
 
*Rak
Kľúčový archanjel: Cafkiel
Mocná anjelská bytosť pomáha človeku nájsť harmóniu v citových a intímnych sférach. Pri meditácii s ním odhalíme tajomstvá vlastného "ja", zisťujúc, po čom v skutočnosti baží naše srdce. Možno zistíme, že vzťah, v ktorom fungujeme, je iba ilúziou, prípadne nezdravou formou pripútanosti. Cafkiel nám otvorí oči a my s láskou a vďačnosťou z nefunkčného zväzku vystúpime. 
Archanjel čistí rodové blokády predkov – za predpokladu, že zasahujú do nášho citového života. Z „hĺbok“ človeka odoberá škodlivé emočné kódy, prebraté od rodičov alebo starých rodičov – tendenciu k nevere, nezdravú sebalásku, manipulátorské sklony voči partnerovi či prehnanú žiarlivosť. Skrátka, zbavuje nás všetkého, čo ubližuje rovine lásky.
 
S čím vám pomôže mocný archanjel:
Raci si už dlhší čas uvedomujú, že ich ľúbostný život nie je naplňujúci. Túžia po veľkej zmene. Práve v tomto období prežijú zázrak, a to v podobe oslobodenia sa od všetkých citových peripetií. Transformácia pod „taktovkou“ archanjela Cafkiela sa môže pretaviť do ukončenia nefunkčného vzťahu, ale aj do nazretia do „balíčka“ vlastných chýb – prebratých od predkov, vďaka čomu Raci upravia svoje správanie, a tak zachránia naštrbený vzťah.
 
Osobná anjelská mantra: Milujem bezpodmienečne.
 
...
 
*Lev
Kľúčový archanjel: Rafael
Mocný archanjel sa spomína v starozákonnej knihe. Dielo opisuje príbeh Tobiáša, ktorému pomáhal práve archanjel Rafael. Ukázal mu, ako možno uzdravovať fyzické aj energetické choroby. Mladú ženu zbavil zlého ducha, Tobiášovmu otcovi prinavrátil zrak. Archanjel, ktorého vibrácie sú zelené, je teda bytosťou uzdravovania života. Za patróna si ho zvolili všetci, ktorí sa zaoberajú liečením - lekári, sestry, prírodní šamani, bylinkári, ale aj energo-terapeuti. 
Archanjel však nelieči len choroby; uzdravujúce svetlo „vlieva“ do všetkých oblastí života. Nech už chcete uzdraviť sféru vzťahov, alebo pracovnú rovinu, Rafael je pre vás tým správnym spoločníkom. V spektre jeho svetelných kompetencií je aj ochrana ľudí na cestách.
 
S čím vám pomôže mocný archanjel: 
Ľudia narodení v znamení Leva budú v týchto dňoch pociťovať nedostatok životnej sily a vitality. Objaviť sa môžu aj ochorenia rôzneho druhu – akútne i chronické. So slabnúcou energiou potom súvisia aj ďalšie aspekty života – málo entuziazmu a nadšenia. Zmeniť to môže meditácia s Rafaelom, ktorý sa s radosťou a láskou postará o reštart životných vibrácií.
 
Osobná anjelská mantra: Vitalita je prirodzená súčasť môjho života.
 
...
 
*Panna
Kľúčový archanjel: Uriel
Vibrácie Uriela sú jasné červené, z čoho vyplýva, že do života človeka „vlieva“ silu, vitalitu, energiu, radosť, nadšenie a entuziazmus. Spevňuje a zakoreňuje, takže eliminuje strachy rôzneho druhu. Ľudí učí, že obavy sú najhorším nepriateľom pri životnom progrese, pretože brzdia, zväzujú, a tak neumožňujú siahať po vyšších métach – hmotných aj duchovných. 
Svetelná bytosť pomáha aj pri organizovaní milých rodinných osláv. Ak chcete, aby svadby, narodeninové párty či plesy dopadli čo najlepšie, poproste o pomoc a ochrannú energiu práve archanjela Uriela. Svojou mocou zabezpečí, aby na stretnutia prišli iba pozitívne naladení ľudia. Uriel bráni prenosu negatívnych informácií na človeka – a to tak od iných ľudí, ako aj z masovokomunikačných prostriedkov.
 
S čím vám pomôže mocný archanjel:
Skepsa, nedôvera a obavy – to sú aktuálne problémy citlivých Panien. Situáciu si často komplikujú negatívnym myslením a ťažkými slovami, ktoré im životný „náklad“ ešte viac znásobujú. Duchovná ríša vás vyzýva, aby ste svoje starosti odovzdali archanjelovi Urielovi. Ten vás spevní a zakorení, dodá odvahu a rozjasní myseľ.
 
Osobná anjelská mantra: Vidím východisko z každej životnej situácie.
 
 
*Váhy
Kľúčový archanjel: Gabriel
V Biblii stojí, že archanjel Gabriel zvestoval Márii narodenie syna menom Ježiš. Podľa moslimskej viery diktoval Mohamedovi znenie Koránu. Je teda poslom dobrých a kľúčových správ. Správ, ktoré však nemožno vziať na ľahkú váhu. Gabrielom zdelené informácie prinášajú človeku mocný odkaz - Boh jestvuje a žiada nás, aby sme svoje "ja" naplnili očistnými vodopádmi, pomocou ktorých prejde náš život radikálnym „detoxom“.  Gabriel je strážcom bieleho svetla – očisťuje, rozjasňuje, rozháňa temnotu, rozpúšťa negatívne energie aj emócie, eliminuje lož a klamstvo. Mocný archanjel je spojený s najvyšším zdrojom pravdy. Pôsobí inšpiratívne a ochraňuje matky počas tehotenstva i pri pôrode.
 
S čím vám pomôže mocný archanjel:
Váhy sú v tomto období zaťažené negatívnymi energiami, a to tak vlastnými, ako i cudzími. Zmocňovať sa vás môže hnevlivosť, výbušnosť, jedovitosť a z vašich úst vychádzajú nie príliš vábivé slová. Zároveň ste náchylnejší na „nalepenie“ záporných vibrácií z okolia. Dajte tomu stopku! Pomôže vzývanie archanjela Gabriela, ktorého dotyky majú neobyčajné očistné účinky.
 
Osobná anjelská mantra: Som chránený na všetkých úrovniach.
 
...
 
*Škorpión
Kľúčový archanjel: Jofiel
Mimoriadne silnou svetelnou bytosťou je i archanjel Jofiel. Pomôže vždy, keď sa človeku prestáva dariť. Nezdar v živote má často jedného spoločného menovateľa - chýbajúce sebavedomie a oslabené vnútorné dieťa. Ak si neveríme, úspech neprichádza. V prípade, že uveríme v našu nekonečnú silu, Šťastena bude stáť okamžite po našom boku. Jofiela vzývajte vždy, keď si myslíte, že ste uviazli na mŕtvom bode a váš život stagnuje. Okamžite stlačí pomyslený gombík s nápisom "štart" a stojaca energia sa rozprúdi. Dodáva istotu, stabilitu, ale aj odvahu urobiť rázne životné zmeny. Pomáha pri učení, je patrónom študentov. Privolať ho môžu aj rodičia detí, ktoré trpia poruchami učenia. Jofiel je strážcom žltých lúčov.
 
S čím vám pomôže mocný archanjel:
Škorpiónov môže v tomto období potrápiť nedostatok sebalásky a sebaúcty. Navonok síce pôsobíte „gerojsky“, no vaše vnútro je neisté a a oslabené. Nie je vylúčené, že sa vplyvom tohto stavu príliš obetujete pre okolie alebo vás blízke osoby začnú zneužívať. Chcete to zmeniť? Privolajte archanjela Jofiela, ktorý okamžite povzbudí a rozveselí vaše vnútorné dieťa. Výsledkom bude posilnená sebahodnota.
 
Osobná anjelská mantra: Vážim si seba samého.
 
...
 
*Strelec
Kľúčový archanjel: Zadkiel
Strážca fialového svetla – to je archanjel Zadkiel, ktorý rozpúšťa blokády z minulosti. To, ako žijeme, či sa nám darí, či sme šťastní, spokojní, zdraví a milovaní, nezávisí iba od nás samých. Od počatia sme na fyzickej i energetickej báze ovplyvňovaní našimi rodičmi. A ak ideme ešte ďalej do minulosti, vplyv na súčasný život majú i naše predošlé inkarnácie. Aktuálne životné problémy preto môžu súvisieť s blokádami, ktoré sme prebrali od rodičov alebo si ich prenášame v takzvanom karmickom balíčku z minulých životov.
Zadkiel čistí krivdy z detstva, negatívne kódy získané od rodičov, "presvetľuje" karmu. Skrátka, zbavuje nás nepriaznivej minulosti a otvára prítoku vše-hojnosti.
 
S čím vám pomôže mocný archanjel:
Ľudia narodení v znamení Strelca už dlhší čas pociťujú, že v ich životoch sa cyklicky opakujú tie isté problémy či starosti. Priťahujú rovnakých – nevhodných ľudí alebo rovnaké – nepriaznivé situácie. Akákoľvek snaha dopátrať sa k dôvodom troskotá. Spúšťač je totiž hlbší – ukrytý v negatívnych rodových kódoch alebo v karme. Privolajte na pomoc Zadkiela a požiadajte ho o očistu a presvetlenie minulosti. Svetelným procesom uzdravíte aj svoju prítomnosť.
 
Osobná anjelská mantra: Zaslúžim si vše-hojnosť.
 
...
 
*Kozorožec
Kľúčový archanjel: Haniel
Archanjel Haniel sprostredkúva ľudstvu Božiu lásku a milosrdenstvo, a to bez ohľadu na to, či sme veriaci, alebo nie. Dodáva istotu, stabilitu a pevnosť, cibrí úroveň sebalásky a sebaúcty. Upravuje činnosť ega – a to tak, aby nás neriadilo a neovplyvňovalo. Na druhej strane – povzbudzuje spirituálne schopnosti a vlohy, aby sme sa na životné udalosti vedeli pozrieť vnútorným zrakom a duchovnou optikou. Haniel „otvára“ v človeku samouzdravovací kód, pomocou ktorého si dokážeme vo vlastnej réžii vyliečiť fyzické aj energetické ochorenia. Mocný archanjel žiari na červeno a v „balíčku“ jeho  kompetencií sa nachádza aj pomoc zvieracej ríši. 
 
S čím vám pomôže mocný archanjel:
Ľudia narodení v znamení Kozorožca budú v týchto dňoch „tlačiť“ na svoju myseľ. Vo všetkom hľadáte vedeckosť a pragmatickosť, nepripúšťajúc, že okrem fyzického sveta jestvujú aj dimenzie duchovné alebo nadpozemské. Práve archanjel Haniel vo vás tento aspekt utlmí a, naopak, do popredia postaví intuíciu a spirituálne videnie. Zrazu zbadáte, že okolitý život možno vnímať aj nevedeckou optikou, ktorá je často pestrejšia, farebnejšia a „ľahšia“.
 
Osobná anjelská mantra: Otváram všetky svoje zmysly.
 
...
 
*Vodnár
Kľúčový archanjel: Metatron
Človek často schádza zo životnej cesty. Robíme chyby alebo zlé rozhodnutia, páchame hriechy, necháme sa unášam pokušením. Nájsť stratenú cestu životom nám pomôže mocná duchovná bytosť - archanjel Metatron. Hovorí sa, že je to kráľ anjelov, strážca zlatých lúčov. 
Svetelná bytosť povzbudzuje vzdelávanie, dodáva chuť učiť sa. Pomáha žiakom či študentom, ktorým to v laviciach – jednoducho povedané – nepáli. Zosilňuje túžbu po nových informáciách. Metatron je tiež strážcom osudovej, takzvanej Akášickej kroniky, kde sú zaznamenané životy všetkých „pozemšťanov“.  Človeku pomáha pochopiť vlastný život i karmické úlohy či poslania. Jasnovidcom umožňuje nazerať do minulých inkarnácií.
 
S čím vám pomôže mocný archanjel:
Duša Vodnárov potrebuje progres. Máte pocit, že stojíte na jednom mieste a váš životný rozkvet je závislý od „uchopenia“ nových informácií a poznatkov. Prichádza vynikajúci čas na absolvovanie kurzov či prednášok. Vzdelávajte sa v tom, čo vnímate ako správne. Ak neviete, ktorá oblasť vás uspokojí, požiadajte o pomocnú „ruku“ Metatrona. Archanjel vám v týchto dňoch pomôže aj so zbavením sa starých zlozvykov alebo závislostí.
 
Osobná anjelská mantra: Z Univerza získavam informácie, ktoré ma posúvajú ďalej.
 
...
 
*Ryby
Kľúčový archanjel: Michael
Jeho meno znamená "Kto ako Boh!", čo znie ako vojnový pokrik. Prečo má takéto pomenovanie, odhaľuje Zjavenie sv. Jána, kde sa uvádza, že práve Michael so svojimi pomocníkmi porazil knieža zla – teda samotného diabla. Michael býva najčastejšie zobrazovaný ako bojovník so zbraňou v ruke a pod nohami má ubitého a vysileného démona.  
Mocného anjela privolávajte vždy, keď sa do vášho života „vkradnú“ negatívne energie rôzneho druhu – nehmotné aj hmotné. Na fyzickej báze odstrihuje neprajníkov, závistlivcov, sokov, špekulantov, podvodníkov a zlodejov, na energetickej likviduje účinky kliatob, porobenín, urieknutí či bio-vampírov. Pomôže tiež pri odvádzaní privtelených duší do svetla, čistení priestorov od hnevlivých duchov či démonov a pri rušení geopatogénnych zón. Michael je strážcom modrého svetla a okrem ochrany dodáva človeku vše-silu a schopnosť transformovať život.
 
S čím vám pomôže mocný archanjel:
Do života Rýb zavítajú v týchto dňoch veľké zmeny. Dotýkať sa môžu citového, ale aj pracovného či kariérneho života. Niektoré „korektúry“ môžu byť nečakané, a preto i bolestivé. Ak ich chcete zvládnuť s pevným „štítom“ – bez otrasov a erupcií – požiadajte o dotyky mocného archanjela Michaela.
 
Osobná anjelská mantra: Ja to dokážem!