Je vašou vládnucou planétou SLNKO? Prečítajte si o sebe to, čo ste dosiaľ netušili...

 

„Ako hore, tak aj dolu“ – prehlásil kedysi mudrc a filozof Hermes Trismegistos, údajný zakladateľ alchýmie, ba dokonca i astrológie. Povestná veta v sebe ukrýva dôležité posolstvo – všetky sféry, dimenzie a línie súcna sú navzájom poprepájané. Napríklad také planéty na nebeskej klenbe – od ich postavenia, čiže konštelácií v čase narodenia príslušného človeka sa odvíja jeho život. A rovnako je jeho bytie ovplyvňované aj súčasným planetárnym rozpoložením. Skrátka - to, kde sa práve teraz nachádzajú pomyselní hviezdni králi a kráľovné a v akej sú vzájomnej symbióze, prináša pozemšťanom konkrétne situácie a udalosti. Pozitívne postavenie planét veští prajné momenty; negatívne zasa útrapy, prekážky a problémy rôzneho druhu.

Každý z nás má svoje dominantné planéty – riadiace to, kým sme, ako sa správame a kam smerujeme. Kľúčom k ich odhaleniu alebo určeniu je deň i mesiac nášho narodenia.

 

Slnko je kráľovskou planétou pre osoby narodené medzi 23. júlom a 22. augustom. Skrátka, pre Levov a Levice.

Sekundárne ovplyvňuje všetkých ľudí, ktorí prišli na svet 1., 10., 19. alebo 28. dňa v ktoromkoľvek mesiaci.

Mohutná guľa je otcom nášho slnečného systému a okolitých planét. Dá sa povedať, že všetok život je závislý od Slnka a jeho blahodarnej energie. V astrologickej literatúre sa označuje špecifickým piktogramom - kruhom s jasným bodom uprostred. Ten nepredstavuje len našu jedinečnú existenciu uprostred kozmu, ale rovnako i naše ego – vlastné ja – uprostred sveta.

To preto sú Levi a Levice energické, priebojné a zväčša aj zdravo sebavedomé bytosti. Slnko vyživuje – a rovnako oni sami vyživujú prostredie, a to nápadmi, ideami, tvorivým duchom, optimistickým vyžarovaním. Majú svoj vlastný svet, vlastné pravidlá i normy – a neznesú, keď ich niekto narúša.

Každá planéta, ktorá je v konjunkcii so Slnkom, stráca svoju vlastnú moc a začne zaostávať. A keďže tento princíp platí hore – vo vesmíre, rovnako funguje aj dolu – na pozemskej báze. Len málokto dokáže svojou silou a energiou prebiť dynamických a pružných Levov.

Slnko je odvážne, smelé, nebojácne. Nech sa deje čokoľvek, spoza horizontu vyjde za každých okolností. A presne takí sú aj júlovo-augustoví jedinci. Málokedy majú strachy a obavy. Ak niečo chcú, dosiahnu to, využívajúc pritom rôzne techniky a spôsoby.

 

Mohutná guľa ovplyvňuje intelekt. Svojim zverencom dodáva mužnosť, autoritatívnosť, tvrdosť, ale aj dôvtip. Takzvaní slneční ľudia sú zväčša spoločenskí, extrovertní, nápomocní a aktívne zasahujúci proti sokom, rivalom či nepriateľom. Bývajú populárni a aj úspešní.

 

Na strane druhej – Slnko posilňuje aj negatívnejšie rysy. Keďže do popredia kladie ego, Levi a Levice bývajú narcistickí, pyšní a radi sa predvádzajú. Milujú, keď sú stredobodom pozornosti. Oplývať môžu aj panovačnosťou a kritickosťou – tak na seba, ako aj na okolie. Na materiálnej báze túžia viesť, riadiť a koordinovať. To preto sú mnohí Levi úspešnými manažérmi, riaditeľmi či vedúcimi.

 

Slnko ovplyvňuje najmä kardiovaskulárny systém. Levi a Levice by mali mať pod kontrolou srdce, cievy, tlak a tep.

 

Slnko sa priatelí s Mesiacom, Marsom a Jupiterom. S Merkúrom má neutrálny vzťah. Negatívne vibrácie prechováva voči Saturnu, Venuši a mesačným uzlom Rahu a Ketu.

Žeravá guľa je hviezdnym tútorom nielen pre Levov. Jej silu zužitkúvajú aj takzvaní jednotkoví ľudia – teda všetci tí, ktorí na narodili 1., 10., 19. alebo 28. dňa v ktoromkoľvek mesiaci. Hovorí sa im aj originálne duše. Ide o osoby stále, ktoré disponujú fixnými životnými cieľmi a métami – a väčšinou ich úspešne zrealizujú. Relatívne rýchlo formulujú svoje myšlienky. Disponujú autoritatívnosťou, no keď ich niekto vedomosťami alebo znalosťami prevýši, danú osobu rešpektujú. Milujú slobodu – neznesú útlak. Oplývajú pokrokovou mysľou a nebránia sa novátorstvu. Sú tvoriví a kreatívni. Vďaka pevnej konštelácii zvládajú aj náročné roboty.

Priťahuje ich luxusný život a často utrácajú na samých seba. Radi cestujú.

Neznesú kritiku – ak sa do nich niekto pustí, vedia byť mimoriadne nepríjemní. Mali by ustriehnuť prehnanú súťaživosť a diktátorstvo.

Opačné pohlavie ich zväčša obdivuje.

 

Raz za čas vstupujeme do takzvaného slnečného roka všetci – bez ohľadu na to, či sme Levi a Levice, alebo patríme do rodiny originálnych duší. Ide o takzvaný jednotkový rok, prinášajúci nové vetry, viac osobnej sily, tvorivého ducha, inšpiráciu, investície, bohatší spoločenský život a úspešné životné zmeny.

To, kedy vkročíme do roka Slnka, môžeme zistiť prostredníctvom numerologického alebo astrologického výpočtu. V tomto smere poradí skúsený ezoterik, prípadne i počítačový softvér.

 

 

Zdroj obrázkov: pixabay