Snažím sa vlievať Svetlo všade tam, kde vládne temnota. Prečítajte si rozhovor s veštcom Petrom

Snažím sa vlievať Svetlo všade tam, kde vládne temnota. Prečítajte si rozhovor s veštcom Petrom

Veštec Peter
Od mladého veku vedel, že pozemská ríša nie je jedinou jestvujúcou dimenziou. Pokým iné deti stavali lego či šantili na "preliezkach", on skúmal tajomstvá života. Na každé "prečo?" potreboval nájsť uspokojivú odpoveď. Keď neprichádzala sama, spýtal sa svojho vnútorného hlasu - skrytého zmyslu, ktorý mal silnejší než jeho rovesníci. Študoval spirituálnu literatúru, ktorá sa v oných časoch "presekávala" tŕňmi režimu aj do našich končín. Fascinovali ho príbehy medzi nebom a zemou, vnímal segmenty bytia, ktoré bežný ľudský zrak nezachytil. Mocné duchovné zážitky konzultoval so svojou mamou, ktorú sudičky taktiež obdarovali schopnosťou vidieť a cítiť skryté sféry života. Prvými vešteckými kartami nazeral za oponu budúcnosti už na základnej škole. Zvedavá povaha sa odzrkadlila aj na jeho ďalšom štúdiu - navštevoval FF UKF v Nitre - vybral si učiteľské smery. Neskôr si spravil doktorát zo žurnalistiky. Pracoval v spravodajstve. Ani pri pragmatickej práci nezabúdal na duchovné vedy - kolegovia vedeli, že Petrove karty nájdu odpovede na všetky otázky. Pred pár rokmi novinárčenie definitívne zavesil na klinec a naplno sa pustil do spirituálnej pomoci ľuďom. Vykladá karty, nazerá do minulých životov, venuje sa duchovným spúšťačom ochorení, poskytuje poradenstvo spojené so zdravým životným štýlom a energiu investujete aj do channelingu - komunikácii s anjelskými bytosťami. Harmonizuje aurický i čakrový systém, poskytuje duchovný koučing, lieči telo aj dušu. Vypracoval novátorskú uzdravovaciu techniku - timorológiu, ktorá človeka vravia do takzvaného bodu nula a spája ho s čistým bytím. "Presvetľovacia" metóda eliminuje negatívne energie, emócie, zážitky, skúsenosti, blokády a kódy. Skúma karmu, hĺbky života, rodové a rodinné záťaže. Založil internetovú ezoterickú televíziu Čarokruh, produkuje spirituálne dokumenty. Pripravuje motivačné kurzy a prednášky. Viac nájdete na stránkach www.vestecpeter.webnode.sk.*Už ste niekedy boli u nejakého veštca alebo niekoho takto zameraného navštevujete pravidelne? Vychádzajú vám predpovede, ktoré dostávate? Ako s tým "naložíte"?
Staré známe "rád pomôžem iným, no sebe sa pomáha ťažšie" platí aj u mňa. Som bežný človek, a preto i ja prežívam životné peripetie, pri ktorých potrebujem usmernenie, nakopnutie, inšpiráciu. V takýchto situáciách u mňa platí jednoduchá postupnosť - najskôr zapnem pocity. Zistil som, že tie nikdy neklamú. Ak mám z určitého rozhodnutia, kľúčového kroku alebo konkrétnej zmeny priaznivý pocit - napĺňajúci pokojom, ľahkosťou a radosťou, viem, že pôjde o správnu vec. Naopak, "kostrbaté" emócie, presiaknuté napätím, skepsou alebo pochybovačnosťou, zväčša neprinášajú nič dobré. V prípade, že nemám svoj deň a nedokážem vnímať vlastné pocity, na odpoveď sa spýtam anjelov - a to buď priamo, alebo cez vykladacie karty. Mám ich doma desiatky, aj keď aktívne používam len sotva tri kôpky. Ostatných veštcov alebo jasnovidcov oslovím zriedka. Z môjho znamenia vyplýva, že som pochybovačný a opatrný typ, takže prvoradá je pre mňa dôvera v konkrétneho človeka.
Možno to bude znieť neuveriteľne - vzhľadom na spirituálnu prácu, ktorú vykonávam - ale moja vlastná budúcnosť pre mňa nie je atraktívnou témou. To znamená, že ma absolútne nezaujíma, čo mi naservíruje "futúrum". Počas dlhoročnej praxe som zistil, že pre človeka nie je podstatné to, čo bude, ale to, čo je teraz. Dôležité je teda riešiť to, ako som nastavený a navibrovaný práve v tomto momente - či žijem správne a či kráčam "chodníkmi svetla". Som presvedčený, že budúcnosť je vo velikánskej miere variovateľná veličina - závislá od nášho momentálneho stavu, čiže súdobých pocitov, postojov a rozhodnutí. Tým, samozrejme, nepopieram existenciu karmy. Okrem prítomnosti by sa mal človek zaoberať aj minulosťou - nie však formou ľútosti, plaču a "vŕtania" sa v starých krivdách. Pri svojich každodenných výskumoch - spojených s klientskymi konzultáciami - som dospel k záveru, že "presvetľovanie" minulosti /svojej vlastnej, predinkarnačnej, rodinnej i rodovej/ výrazne ovplyvňuje moment "tu a teraz". Či si to priznáme, alebo nie, sme väzňami karmy, ale aj ťažkých štruktúr rodu. Korekciou minulých udalostí, ktorá funguje na vyšších bázach, priaznivo vplývame na prítomný okamih. Jednoducho povedané, ak máme ošetrenú minulosť a prítomnosť, môžeme sa tešiť na priaznivé nadchádzajúce udalosti.
Okrem toho som zistil, že odpovede na vlastné otázky často získavam počas konzultácií. Pamätám si na množstvo prípadov, keď som s klientom "rozlúskol" jeho zásadný životný problém a napokon som zistil, že kľúč k riešeniu jeho situácie je vlastne kľúčom aj pre mňa samotného. Spirituálna práca a veštenie je nádherná interakcia, pri ktorej sa učí nielen klient, ale aj samotný terapeut.

*Ako ste zistili, že máte schopnosti? Ako sa to prejavovalo?
Neviem, či je slovo "zistiť" adekvátne. Ja som to v podstate nezistil, ale od malička vedel. Skrátka, dostával som impulzy, vhľady, vnuknutia a posolstvá z mimohmotných sfér. Spočiatku boli jemné a nevýrazné, akoby čakajúce na prepuknutie. Cibrením intuície a ponáraním sa do duchovných ríš však naberali na intenzite. Viete, ezoterikom sa človek nestáva, ale rodí. Potom je už len na ňom, ako so svojím darom naloží a ako ho rozvíja. Na spirituálnych vlohách musí človek permanentne pracovať a obohacovať ich. Sú na to dvojaké techniky. Prvou - tou prospešnejšou - je samorozvoj. Buduje sa meditáciou a ponáraním sa do hĺbok bytia. Rád "sondujem" vo vodách nevedomosti. Napájam sa na zdroje univerzálnej múdrosti - akési studnice nekonečných právd. Takto získané informácie nemožno objaviť v knihách, a preto sú unikátne. Druhou metódou, ako posilňovať svoje duchovné dary, je študovať pravdy iných - cez ezoterickú literatúru. V tomto smere je však nevyhnutná precízna komparácia, a nielen naivné vstrebávanie cudzích poznatkov. Všetky údaje, ktoré získavam z mystických kníh, si overujem "hore" - odpoveďami anjelov a svetelných našepkávačov.
Ako plynú roky, mení a koriguje sa aj portfólio foriem pomoci, ktoré poskytujem. Spočiatku som sa orientoval len na klasický výklad kariet kariet. Prvé, s ktorými som aktívnejšie pracoval, boli tradičné cigánske. Proroctvá, ktoré z nich vyvierali, mali tri jasné črty - boli pravdivé, hlboké a naštartúvacie. Človeku poskytli presný, korektný a detailný vhľad do konkrétnej situácie, no zároveň mu ukázali optimálnu cestu ďalšieho napredovania. Na báze týchto troch pilierov kartového výkladu pracujem dosiaľ. Časom sa k "anjelským obrázkom" pridružili aj iné ezoterické disciplíny - diagnostikovanie toku energií, rozbor energetického zdravia človeka - skúmaním čakrového alebo aurického systému, analýzy predošlých životov a vplyv karmy na súčasnú inkarnáciu a, samozrejme, channeling. Veľmi rád nadväzujem duchovný dialóg a anjelmi a archanjelmi. Pre človeka majú vždy nádherné posolstvá. A nielen tie. Osoby, s ktorými pracujem, vnímajú blízkosť či dotyky anjelských bytostí aj cez prekrásne vône, farby, výjavy či neopísateľné pocity blaha. V posledných rokoch investujem veľa energie do novej techniky práce s klientom - timorológie. Som otcom tejto komplexnej uzdravujúcej techniky. Vysokofrekvenčný spôsob očisty alebo presvetlenia života eliminuje štyri základné spúšťače životného nešťastia či nezdaru - karmické ťarchy, cudzie záporné energie, akými sú kliatby, porobeniny či urieknutia, rodové bloky alebo kódy a vlastné formy záporného myslenia, a teda negatívneho "kutia" budúcnosti. Môj spôsob uzdravovania všetkých rovín bytia má jeden základný znak, ktorý sa ale ťažko vysvetľuje bežnými slovami. Ja nie som liečiteľ ani uzdravovateľ; som "iba" pozorovateľom nádherného očistného a rozjasňovacieho procesu. Pri práci s klientom sa spojím s vyššími sférami, ktoré samy započnú uzdravovanie života konkrétneho jedinca. Mojou úlohou je vlastne sprostredkovanie "najvyššej pomoci". Pracujem so Svetlom. Človeka spájam s jeho čistým bytím a čistou podstatou, a tak sa doňho vracia pôvodné Svetlo. Aby ste tomu rozumeli, Svetlo je prirodzenou súčasťou každej osoby. Mnohí ľudia však o túto žiaru prichádzajú - vplyvom temnejšej a hustejšej doby. Majú okolo seba lepkavejšie energie, čo hrá do karát fyzickým aj energetickým chorobám. Keď sa do človeka vráti "naturálny" jas, jeho život zažíva úžasnú renesanciu. "Presvetľovacou" technikou som pomohol pri dlhoročných problémoch s otehotnením, závislostiach rôzneho druhu, finančných starostiach, životnej stagnácii, chybných povahových črtách alebo takzvanej energetickej genetike, keď od svojich predkov preberieme ťažké energie.

*Je o vás známe, že rád skúmate rody či rodiny a ich vplyv na aktuálny život konkrétneho človeka. Tvrdíte, že životný nezdar je často podmienený ťarchami našich predkov. Prečo je to tak?
Všetci sme súčasťou istého rodu. Podobne ako v univerze, kde všetko so všetkým súvisí, aj v rode platí silná prepojenosť medzi jednotlivými "segmentmi". Áno, každý z nás je individuálna a svojská bytosť, no zároveň tvoríme kúsky takzvanej rodovej skladačky, ktorá sa po pospájaní všetkých čiastočiek pretavuje do mohutného celku - akejsi rodovej vibrácie. Čo to znamená v praxi? Znie to neuveriteľne, ale naše životy, prípadne to, či sa nám darí, alebo nie, vo veľkej miere súvisí s predošlými generáciami v rode. Ak vytvárali dobro, pokoj, stabilitu, spravodlivosť, čistotu, pokoru, snaživosť, odvahu, rozvahu a lásku, aj naše bytie je sprevádzané pozitívnymi vibráciami. Čiže sme - jednoduché povedané - magnetom na šťastie. V opačnom prípade, teda ak naši predkovia konali nečisto, disharmonicky, kruto, bezcitne, arogantne, egoisticky alebo ustráchane, takzvaná rodová vibrácia má nízke frekvencie, čo v reálnom živote priťahuje nezdar vo všetkých jeho podobách. Medzi najťažšie rodové záťaže patrí ublíženie sebe alebo inému, nerestný spôsob života, promiskuita, nevera, znenávidenie Boha a života, zneuctenie peňazí, podvod a silná mamona, šírenie klamstiev a intríg, ohováranie a zlorečenie, kontakt s čiernou mágiou, rozhádanie rodiny alebo nepustenie duše mŕtveho do Svetla.
Každú rodovú záťaž stráži istý temný duch, ktorý potom "okupuje" príslušný rod a kradne z neho pozitívne a priaznivé energie. Aktívne zasahuje do viacerých generácií - pravdepodobne až do siedmich.
Osobitnú kapitolu takzvaných rodových blokád tvoria rodové kódy. Ide o akúsi energetickú genetiku. Sú to zdedené zlé vlastnosti, slabé stránky, nesprávne charakterové črty či nevhodné modely správania. Denno-denne ma oslovujú klienti, ktorých trápia ich rodinní príslušníci - z minúty na minútu sa zmení ich správanie, začnú byť agresívni, neverní, labilní, neverní, pripútaní k závislostiam. Skrátka, sú z ničoho nič iní. Ich otázka je zväčša rovnaká - ako je možné, že sa u človeka z ničoho nič zmení správanie o 180 stupňov? Dôvodom sú rodové kódy, ktoré získavame od svojich predkov. Kľúč k tomu, prečo tieto kódy "prelezú" na nás, sa ukrýva v nenávisti a neodpustení. Ale rozmeňme si to na drobné. Každý z nás bol kedysi dieťaťom. A každé dieťa - ako mimoriadne citlivý tvor - intenzívne vníma všetko navôkol. Všíma si lásku, dobro a čistotu, ale aj záporné vibrácie a energie. Ak napríklad otec inklinuje k alkoholu, u dieťaťa vzniká nenávisť k pijatike, pretože vidí, že nejde o správnu vec. Nenávisť k alkoholu sa pretavuje do nenávisti k otcovi. A práve v tomto období vzniká v podvedomí dieťaťa škodlivý rodový kód. Kód, ktorý je zatiaľ ukrytý v hlbinách duše, no čakajúci na prepuknutie. Záporný kód sa časom zosilňuje aj tým, že dieťa, neskôr dospelý jedinec, v sebe nosí pocity neodpustenia. Skrátka, hnevá a zlostí sa na otca, nevie mu prepáčiť útrapy, ktoré spôsobil rodine.  Ak sa vibrácie nenávisti a neodpustenia zdržiavajú v duši človeka dlhé roky a nepracuje s nimi, časom dôjde k aktivácii rodového kódu. Skrátka, daná osoba sa začne správať úplne rovnako, ako jeho znenávidený rodič. Základom eliminácie rodových kódov je presvetlenie a odpustenie.

 

*Čo potrebuje "ovládať" veštec? Stačí byť dobrý psychológ a vedieť odhadnúť ľudí a ide to?
Veštenie a ezoterika ako taká je mimoriadne náročná disciplína, ktorá si vyžaduje zodpovedný prístup, chuť pomôcť, lásku k ľuďom, životu i prírode, čistú myseľ, silnú vieru, zdravú pokoru, mocnú sebalásku, zakorenenosť a nehynúcu istotu, že vám pri práci a rozvíjaní daru pomáhajú svetelné bytosti, a nie nízkohmotné entity, čiže démoni. Viacerí veštci nevedia rozlíšiť, kto im prisluhuje. V presvedčení, že pracujú s anjelmi, spájajú svojej životné "nitky" s temnými postavami. Tie im potom berú energiu - sú ustavične unavení, chorľaví, prípadne aj negativistickí, neprajní, závistliví či agresívni. V hraničných prípadoch končia na psychiatrii. Našťastie, jestvuje akási skúška správnosti, na základe ktorej možno zistiť, aké bytosti sa "vlievajú" do spirituálnych úkonov. Spočíva vo videní. Pri mystike nestačí používať iba sluch. Áno, môžete počuť hlasy - hoci aj príjemne znejúce - no neviete, kto je ich pôvodcom. Otvorením zraku a uzretím duchovných našepkávačov vám bude okamžite jasné, kto vám robí spirituálnu spoločnosť. 
Dobrý ezoterik je ten, kto svoje pravdy aj žije. Len vtedy dokáže človeka naviesť na liečivú cestu k spáse. Nie som typ, ktorý káže vodu a pije víno. Rady či usmernenia, ktoré poskytujem klientom, aplikujem aj do vlastného života. Nikdy nedávam odporúčanie, ktoré som si neodskúšal na sebe samom. Veľmi rád napríklad nabádam k zdravej životospráve. A sám ju aj praktizujem. Zistil som, že intuícia, vnútorné vhľady, ale aj spojenia s anjelmi sú oveľa silnejšie vtedy, keď sa človek stará o to, čo zje. Skrátka, keď má čisté vnútro. Stravu som rozdelil na vysokofrekvenčnú a nízkofrekvenčnú. Tá "vysoká" je stravou svetla, tá "nízka" zasa stravou temnoty. Už niekoľko rokov nejem sladkosti ani výrobky z bielej múky. Vyhýbam sa aj mlieku. Všetky tieto potraviny zahusťujú telo a zatemňujú myseľ. Ich vyradenie z jedálnička mi však nepomáha len na duchovnej báze; počas niekoľkých mesiacov som schudol takmer 20 kilogramov - a to bez zvýšenia objemu športových aktivít. Je evidentné, že s čistým a harmonickým telom ide spirituálna práca - takpovediac - ako po masle. Ak sa k tomu pridruží korektný spôsob života, čistota slova, teplo srdca, ustavičné prahnutie po nových mystických informáciách, zážitkoch i prežitkoch a, pochopiteľne, dar daný zhora, ezoterik má všetky predpoklady rásť, a tak zintenzívňovať svoje formy pomoci. Či je veštec aj psychológom? Určite áno, pretože pracuje s ľudskou dušou - pitve ju, skúma, vkladá do nej iskry nádeje. Byť iba psychológom však nestačí. Ezoterik potrebuje aj čosi, čo je voľným okom neviditeľné a vedeckými technikami nezmerateľné, no zároveň funkčné a prinášajúce osoh. 

*Ako spoznám, že ide o pravého veštca, že ma niekto nezavádza?
Odpoveď na túto otázku začnem príbehom z praxe. Nedávno mi volala zúfalá pani, ktorá prišla o obrovské peniaze. Kráčala po ulici a zrazu k nej podišla objemnejšia žena, vystierajúca ruku. Pošepkala jej, že ju čaká obrovské nešťastie. Vraj do niekoľkých dní zomrie ona alebo niekto z jej rodinných príslušníkov. Jestvuje však spôsob, ako krutý osud zvrátiť. "Pouličná" veštica jej sľúbila, že ju nepriazne zbaví, ale za obrovské peniaze. Nešlo o eurá a ani o desiatky či stovky eur. Suma sa pohybovala v tisícoch, hoci to znie neuveriteľne. "Obalamútená" žena sa preľakla a samozvanej ezoteričke priniesla peniaze, ktoré mala pripravené na nákup nehnuteľnosti. Šarlatánka sumu zhrabla a tak rýchlo, ako sa zjavila, aj zmizla. Samozrejme, žiadna katastrofa sa v živote oklamanej ženy neudiala. No nie preto, že by ju spod pazúrov nemilosrdného osudu oslobodila "pouličná" klamárka, ale preto, že jej žiadna smrť reálne nehrozila. Takýchto - aj keď menej extrémnych prípadov je viac. Bohužiaľ, musím skonštatovať, že čistá ezoterika sa začala degradovať vplyvom podvodníkov, ktorí ryžujú nielen na nešťastí iného, ale aj na vyfabulovaných a lživých proroctvách. U človeka vzbudia strach, pričom "brnkajú" na tie najcitlivejšie struny - zomriete, ochoriete, opustí vás manžel či manželka, utečie vám dieťa... Strach má veľké oči a ľudia zaplatia čokoľvek, čo od nich druhá strana žiada, len aby sa vyhli nešťastiu. Podobne to funguje aj s kliatbami. Nepopieram ich existenciu - práve naopak, množia sa - no nie každý jedinec je pod ich vplyvom.
Ľudia by teda mali veľmi precízne zvážiť, akého ezoterika oslovia. Chápem, spektrum je široké. Dobrou radou však je, aby pri výbere počúvali svoje pocity. Platí jednoduchá matematika - ak mám z konkrétneho veštca dobrý pocit a po konzultácii s ním sa cítim plný energie, vitality a životnej radosti, šlo o správnu voľbu. Naopak, ak vás čosi vnútri pred ezoterikom vystríha, prípadne sa po jeho návšteve cítite ako vyžmýkaný citrón, dostali ste jasný signál, že tento človek vám viac uškodí než pomôže. Jestvuje akési "desatoro" korektného veštca a sám sa s týmto "systémom" stotožňujem:
• Minulosť, prítomnosť ani budúcnosť nevykladá bez toho, aby ste o to požiadali.
• Na otázky odpovedá jasne a konkrétne, nie "omáčkovito".
• Váš život neposudzuje ani nehodnotí.
• Pracuje s absolútnou diskrétnosťou.
• Nesľubuje zázraky. Je ľudský, úprimný a chápavý.
• Karty nevykladá pre cudzích ľudí /s výnimkou rodinných príslušníkov, na ktorých vám záleží/, pretože je to neetické a od týchto osôb ste na nazeranie do ich budúcnosti nedostali súhlas.
• Nehovorí o smrti. Nepraktizuje čiernu mágiu ani úkony, ktorými by vzýval temnotu. Nabáda k viere v Boha a anjelov.
• Nenúti vás kontaktovať ho znova /ak sa rozhodnete opäť využiť jeho služby, musí to byť vaša voľba, nie "príkaz"/. Poskytne vám návod, ako svoj život udržiavať svojpomocne v harmónii a pokoji.
• Jeho ceny sú rozumné - nesmiete z nich mať pocit, že na vás ryžuje.
• Na veštecké úkony má živnosť, a teda nevykonáva čiernu prácu bez odvodov daní.
Rady však platia nielen pre ezoterikov, ale aj pre samotných klientov. Ak už k veštcom či jasnovidcom zájdete, pripravte si konkrétne otázky. Zaujímajte sa o aktuálny stav vášho života, v akom "leveli" sa práve nachádzate, čo je pre vás dôležité vedieť. Pýtajte sa na alternatívy riešenia konkrétneho problému - čo vám prinesie prvá možnosť a čo zasa druhá? Nechcite, aby ezoterik rozhodol za vás. Vypočujte si jeho rady, odporúčania i nasmerovania, no ku konečnému "verdiktu" pristúpte vy sami.

*S akými vecami sa na vás ľudia najčastejšie obracajú?
Dominujú klasické otázky, ktoré sa spájajú so základnými piliermi života - láskou, zdravím a financiami. Veľa ľudí - hoci ide o tabuizovanú tému - žije v "ľúbostných" trojuholníkoch. Majú svojich fixných partnerov - teda manželov či manželky, no v tajnosti sa schádzajú aj so svojou skrytou láskou. Nechcem generalizovať, ale z praxe viem, že mimomanželské vzťahy zväčša vydržia len istý čas. Sú to vlastne karmické spojenia - a karmické zväzky takmer nikdy nebývajú na celý život, ale len na určité obdobie; kým sa "nesplatí" osudový dlh či rest. Nemožno zabúdať na to, neverou sa zároveň "znečisťuje" rod - vzniká záporná energia, ktorá potom negatívne vplýva na nadchádzajúce pokolenia v rode. Klienti, ktorí fungujú v takýchto "začarovaných" trojuholníkoch, mi často kladú otázku, či majú ostať po boku manžela či manželky, alebo sa otvoriť novej možnosti. Je to veľmi citlivá téma, pri ktorej treba brať do úvahy viaceré faktory. Karty ukážu, na koľko percent je dané manželstvo "nahlodané", čo robí zle a čo dobre jedna i druhá strana, prečo došlo ku kríze, ako sa k nej stavajú obaja partneri, či majú snahu o záchranu, čo iné a nové im poskytuje "tretia strana" a ako sa konkrétna situácia s najväčšou pravdepodobnosťou vyvinie. Iste, manželstvá, v ktorých sa dokonalo "božie dielo", teda splnili svoj cieľ, zanikajú. Ak však jestvuje možnosť záchrany, karty tieto "impulzy" okamžite naznačia, aby sa mohol započať ozdravný proces vzťahu, a teda i rodiny.
Mnoho ľudí rieši samotu a osamelosť. Chcú vedieť, prečo je to tak a kedy im "sudičky" pošlú do cesty duchovného partnera či partnerku. Pri skúmaní takýchto prípadov objavím väčšinou ten istý "kľúč" - takzvanú karmickú zmluvu alebo dohodu. Daná osoba "podpísala" pred aktuálnou inkarnáciou akúsi osudovú listinu, ktorá ju striktne viaže ku konkrétnemu jedincovi. "Vesmírna" zmluva neumožňuje otvorenie srdce pre nikoho iného. Človek potom čaká na naplnenie dohody, a teda na príchod vysnívaného partnera. Je však možné, že životné okolnosti nehrajú do karát tomu, aby sa ich spoločné cesty pretli, a preto ostávajú v hladine zúfalého čakania, hľadania, prázdnoty a vákua. V tomto smere sú karmické zmluvy deštruktívne a treba sa postarať o ich anulovanie. Nepriaznivý účinok predinkarnačných zmlúv sa objavuje aj v iných prípadoch - chorobnej nafixovanosti na určitú osobu. Mávam veľa klientov, ktorí sa nedokážu odpútať od predošlých partnerov, hoci tí im dávajú jasne najavo, že s nimi už nechcú mať nič spoločné. Ustavične na nich myslia a "naciťujú" akési neviditeľné magnetické nitky.  Aj v tomto prípade za to môžu nevýhodné osudové "zvitky", ktoré treba zrušiť. Až potom dôjde od "odkódovaniu" nezdravej primknutosti a následnému prijatiu nových životných vetrov.
V rámci zdravia sa klienti pýtajú na všeobecnú diagnostiku energetického tela. Presne určím, do ktorých čakier, čiže energo-vrtúľ im prúdi dostatok a do ktorých zas nedostatok pozitívnych vibrácií. Vo všeobecnosti platí, že keď máme priaznivých energií nadostač, sme zdraví a vitálni. Ich absencia sa zrkadlí do chorôb. Veľmi rád sa vo svojej spirituálnej praxi zaoberám aj duchovnými spúšťačmi ochorení. Zistil som, že s každou chorobu, ktorá sa vkradne do nášho tela, treba viesť akýsi mystický dialóg. Konverzácia odhalí zázračný kľúč k odkódovaniu ochorenia. Veľmi často nám zdravotné ťažkosti spôsobujú negatívne energie či emócie ako strach, obava, vina, hanba, nesebaláska, žiaľ, smútok, ilúzia, zlomyseľnosť, krutosť, nenávisť alebo pripútanosť. Napríklad dlhodobé strachy spôsobujú starosti s pevnými časťami organizmu a s hrubým črevom, vina ničí obličky, žiaľ zasa kardiovaskulárny systém, pripútanosť a zovretosť vplývajú na psychiku. Na človeka hľadím ako na celok. Keď ho sužujú migrény, nepoviem mu, že má chorú hlavu, ale idem hlbšie do jeho "ja". Dostanem sa do hrubého čreva, kde je veľa hustej energie v podobe hlienov. To mi dá signál, že daná osoba má v sebe veľa obáv, nevie sa tešiť zo života a namiesto toho, aby splývala s jeho prirodzenými "tokmi", bojuje proti nemu. Iste, pri bolestiach hlavy pomôžu zázračné ružové tabletky. Ale tie len potlačia príznaky. Oveľa prospešnejšie je urobiť detailnú "sondáž" a klientovi oznámiť, že pokiaľ nezmení svoj postoj k životu ako takému, migrény neustanú. Choroba nás vlastne vždy upozorňuje na to, že nesprávne žijeme, myslíme, konáme alebo pristupujeme k sebe samému. 
Početnými otázkami, ktoré mi ľudia kladú, sú aj cudzie záporné energie. Chcú vedieť, či na sebe majú porobeninu, urieknutie, alebo dokonca zlovestnú kliatbu. Zaujímajú ich aj energetickí upíri, privtelené duše či nízkohmotné entity, ktoré sa vedia "prilepiť" tak na človeka, ako aj na príbytok. Aj pri riešení takýchto otázok však nekĺžem iba po povrchu problému, ale idem do hĺbok. Chcem vedieť, prečo sa negatívna energia "zaktivizovala". V mnohých prípadoch zisťujem, že ide akúsi interakciu v podobe tézy "zlo si našlo zlo". Záporné vibrácie sú, žiaľ, všade okolo nás. Raz sme voči nim chránení, inokedy zasa nie. Zistil som, že pokiaľ žijeme, konáme, myslíme, cítime a rozprávame čisto - teda vyhýbame sa hriechom, máme pozitívnu myseľ a nezlorečíme - je veľmi nízke riziko, že sa do nás "vleje" negatívna energia. Naopak, ak je náš život "obklopený" temnotou - ktorú si sami vytvárame - stávame sa magnetom na nepriaznivé energetické toky. V tomto smere musím poskytnúť ešte jednu radu. Veľa ľudí posiela negatívnu energiu späť človeku, ktorý ju vyslal. Robia tak obrovskú chybu. Automaticky sa otvára takzvaný démonický kanál, cez ktorý k nám môžu pritekať ďalšie a ďalšie záporné vibrácie. Osobe, ktorá nám slovom či skutkom uškodila, treba poslať jediné - odpustenie, pochopenie a lásku. Hoci to znie pateticky, je to tak.


*Často pracujete s negatívnou energiou, máte nejaký rituál, ako sa očisťujete? Vedeli by ste nejaký magický očistný úkon poradiť aj čitateľom?
Viem, že som v tomto smere chránený. Milujem anjelov a som presvedčený, že mi poskytujú plnohodnotnú "stráž". Keďže som však sám iba človekom, raz za čas ma samého "dobehnú" vlastné negatívne energie. Objaví sa smútok, prázdnota, netrpezlivosť, výbušnosť. Vtedy vstupujem do procesu samoočisty. Pomocou svetelných bytostí sa ponáram do vlastných hĺbok a odhaľujem spúšťače daného stavu. Veľmi rád pracujem s farbami, ktoré vo vizualizácii vlievam do svojho bytia. Každá farba, každý odtieň eliminuje konkrétne negatívne vibrácie. Červená likviduje strachy, žltá cibrí sebavedomie, zelená rozpúšťa smútok, svetlomodrá uvoľňuje zaseknuté emócie, fialová očisťuje myseľ. Silnú ochranu mi poskytuje aj pozitívne uvažovanie. Každé ráno vstávam s radostnými myšlienkami, každý večer zaspávam s vďakou za všetko, čo som prežil. Klaniam sa tak Bohu a všetkým anjelským bytostiam, ktoré mi počas uplynulého dňa poskytli milióny impulzov ku šťastiu.
Harmóniu veľmi rád načerpávam v prírode. Zelené kráľovstvo blahodarne vplýva na človeka ako takého. Nachádza v nej seba samého. Obrovskú moc - liečivú, očistnú aj ochrannú - majú stromy. Mohutné dreviny v sebe ukrývajú pravdu a silu vekov. Treba ich objímať, prípadne meditovať v ich blízkosti. Každý strom má svojho ducha alebo anjela, ktorý okamžite reaguje na prosby človeka. Jaseň dodáva vitalitu, dub zakoreňuje a spevňuje, lipa čistí citové boliestky, topoľ spriechodňuje tok života v nás, jabloň uzdravuje fyzično, javor harmonizuje minulé životy, lieska pomáha rodičom s otehotnením.
Mojou najobľúbenejšou prírodnou scenériou, ktorá poskytuje priam explóziu energie, je masívna dúha rozprestierajúca sa uprostred prírodného prostredia. Dúhovým schodiskom schádzajú do pozemskej ríše anjelské "aspekty". Pozorovaním pestrosti farieb a ich vstrebaním do všetkých buniek svojho sa v človeku liečia všetky vonkajšie, vnútorné aj skryté blokády a záporné kódy. Pre čitateľov mám jeden tajný návod, ako vypiť dúhu, a tak do seba dostať uzdravujúce anjelské esencie. Keď sa na oblohe zjaví pestrofarebný "koberec", vezmite do rúk pohár s čistou vodou a držte ho v rukách tak, aby "lúče" dúhy vchádzali do tekutiny. Nie je podstatné, ako ďaleko ste od farebného "obrazca" - dúha si "cestičku" k vám nájde. Jej prekrásne energie vniknú do vody, ktorú následne popíjajte. Pocítite okamžitú úľavu na tele aj na duši.
Mojimi obľúbenými pomocníkmi v spirituálnej praxi sú aj minerálne kamene. Zistil som, že k najsilnejším strážcom svetla, a teda i "bojovníkom" proti zlu patrí nádherný minerál zvaný selenit. V človeku aktivuje samoliečiteľský a samoochranný kód. 

Máte záujem o osobný výklad u veštca Petra? Kliknite na stránku www.vestecpeter.webnode.sk.