BLÍŽENCI, prečítajte si, čo váš čaká a čo neminie v roku 2017. Toto je vaša osobná VEĽKÁ VÍZIA na nadchádzajúce obdobie

BLÍŽENCI, prečítajte si, čo váš čaká a čo neminie v roku 2017. Toto je vaša osobná VEĽKÁ VÍZIA na nadchádzajúce obdobie

 

*Citový život

Záchvevy, otrasy, turbulencie i zemetrasenia – toto všetko čaká vzdušné znamenie zvieratníka. Transformačé „víry“ pocítia najmä tie osoby, ktoré žijú v neuspokojivých vzťahoch – príliš zväzujúcich, nevyvážených, naplnených neúctou, bojovými energiami či cyklicky sa opakujúcimi nezhodami. Mnohí z vás si povedia „dosť“ a takémuto zväzku dajú zbohom. Pôjde o jasný signál, že ste si dočistili karmický „rest“. Karmické vzťahy sú zväzky na určité obdobie – kým sa „neanuluje“ osudová dlžoba.

V nadchádzajúcom roku sa odstrihnete od nevhodných ľudí – osôb, s ktorými už nie ste na rovnakej vlnovej dĺžke. Môže ísť nielen o parnerov či partnerky, ale aj o známych, priateľov alebo kolegov.  Po očistnom „detoxe“ pocítite mohutnú úľavu. Duchovná ríša radí, aby ste po uzatvorení vzťahov „nevkráčali“ do nových zväzkov; šli by ste proti potrebám vašej duše - momentálne chce byť slobodná, ľahká a splývavá.

Blíženci, ktorí sú dlhodobo sami, môžu dať novým zväzkom „zelenú“.

Nositelia vzdušného znamenia budú počas nadchádzajúceho roka disponovať sexepílom a silným osobným magnetizmom.

 

*Materiálna sféra

Črtá sa pred vami novátorský a množstvom dobrých nápadov „presiaknutý“ nový rok. Tvorivý duch sa prejaví tak na domácej pôde, ako i na poli práce. Prostredníctvom kreativity môžete vylepšiť prostredie, v ktorom fungujete – napríklad rekonštrukciou príbytku. Rok je vhodný aj na kúpu novej nehnuteľnosti.

Tvorivý duch na pracovisku pred vami otvorí nové obzory a perspektívy. Pre kolegov sa stanete silnou konkurenciou, pre šéfstvo ideálnym zamestnancom. Očakávať môžete povýšenie, ale aj dvihnutie platu. Pri kľúčových pracovných témach vám dobre našepká aj intuícia – treba jej načúvať.

Na rok 2017 budú v dobrom spomínať aj tí Blíženci, ktorí sú bez roboty. Správne kroky a intuitívne vnemy vás dovedú k takej práci, ktorá plne uspokojí vaše nároky.

Ruky si môžu mädliť aj podnikatelia. Sudičky vám naservírujú dostatok zákazníkov, obchodov i plodných transakcií.  

 

*Zdravotná oblasť

Pod kontrolou treba mať kardiovaskulárny systém, ale aj rešpiračný aparát. 

 

          

Ďalšie horoskopy tu