ANJELOSKOP 2017. Spojte sa so svojím kľúčovým archanjelom - prezradíme vám jeho meno

ANJELOSKOP 2017. Spojte sa so svojím kľúčovým archanjelom - prezradíme vám jeho meno

 

Hoci ich voľným okom nevidíme, sú permanentne s nami – prikrývajú nás mocnými ochrannými krídlami, dobíjajú pozitívnymi esenciami a, naopak, z našich pliec zhadzujú ťaživé bremená. Archanjeli sú prekrásne svetelné energie, spájajúce naše Ja s Bohom. Ku každej mocnej bytosti – pochádzajúcej z najvyšších „plání“ - prislúchajú iné duchovné kompetencie. A každé znamenie zverokruhu má počas roka 2017 po svojom boku inú nebeskú postavu. 
 
 
 
*Baran – Zadkiel, svetelný majster hojnosti
Životné témy, s ktorým vám pomôžu „dotyky“ vášho kľúčového archanjela: magnetizovanie duchovného aj materiálneho blahobytu, vďačnosť a pokora, dosahovanie celistvej spokojnosti zo života
 
*Býk – Raguel, svetelný majster spravodlivosti
Životné témy, s ktorým vám pomôžu „dotyky“ vášho kľúčového archanjela: zdravá komunikácia, otvorené prejavovanie skutočných pocitov, nastoľovanie spravodlivosti a korektnosti, rozuzľovanie dlhodobých problémov
 
*Blíženci – Metatron, svetelný majster karmy
Životné témy, s ktorým vám pomôžu „dotyky“ vášho kľúčového archanjela: dočisťovanie karmy /nánosov z predošlých životov/, uzatváranie nefunkčných kapitol života, nachádzanie správnych životných ciest – ciest duše
 
*Rak – Jofiel, svetelný majster Jánstva
Životné témy, s ktorým vám pomôžu „dotyky“ vášho kľúčového archanjela: posilňovanie sebaúcty a sebalásky, aktivovanie auroely – Božej žiary, uvedomenie si vlastných kvalít a plusov a ich manifestovanie v bežnom živote
 
*Lev – Chamuel, svetelný majster pokoja a lásky
Životné témy, s ktorým vám pomôžu „dotyky“ vášho kľúčového archanjela: nastoľovanie vnútorného aj vonkajšieho mieru, urovnávanie naštrbených vzťahov, priťahovanie spriaznených duší, tlmenie ega
 
*Panna – Haniel, svetelný majster rovnováhy
Životné témy, s ktorým vám pomôžu „dotyky“ vášho kľúčového archanjela: vytváranie celostnej životnej rovnováhy, nastoľovanie súladu medzi vydanou a prijatou energiou, povzbudzovanie sebahodnoty, spevňovanie a zakoreňovanie
 
 
*Váhy – Rafael, svetelný majster liečivého objatia
Životné témy, s ktorým vám pomôžu „dotyky“ vášho kľúčového archanjela: uzdravovanie všetkých oblastí života, eliminácia zlozvykov, nerestí alebo negatívnych charakterových čŕt, posilňovanie zdravej životosprávy
 
*Škorpión – Michael, svetelný majster komplexnej ochrany
Životné témy, s ktorým vám pomôžu „dotyky“ vášho kľúčového archanjela: silnejšia ochrana pred vlastnými aj cudzími negatívnymi energiami, vytvorenie strážneho štítu pred pokušeniami a neresťami rôzneho druhu, povzbudzovanie zdravej sebaúcty
 
*Strelec – Gabriel, svetelný majster rozjasňovania života
Životné témy, s ktorým vám pomôžu „dotyky“ vášho kľúčového archanjela: detoxikácia života – zbavovanie sa všetkého starého, nefunkčného a skostnateného, cibrenie tvorivého ducha a nápaditosti, nastoľovanie vnútornej pohody
 
*Kozorožec – Uriel, svetelný majster odvahy
Životné témy, s ktorým vám pomôžu „dotyky“ vášho kľúčového archanjela: nájdenie životných istôt, skvalitňovanie materiálnej bázy, cibrenie pozitívneho ducha a optimistického očakávania, eliminácia strachov a povzbudzovanie odvahy
 
*Vodnár – Sandalfon, svetelný majster ľahkosti
Životné témy, s ktorým vám pomôžu „dotyky“ vášho kľúčového archanjela: odpútanie sa od nevhodných situácií, vecí, okolností alebo ľudí, zhadzovanie dlhodobých pozemských bremien a balastov, zlepšovanie vzťahovej bázy, priťahovanie spriaznených duší
 
*Ryby – Cafkiel, svetelný majster rozjasňovania minulosti
Životné témy, s ktorým vám pomôžu „dotyky“ vášho kľúčového archanjela: „odstrihnutie“ sa od minulosti a starých blokov, práca na vlastnom Ja – uvedomenie si kvalít osobnosti, automatické odbíjanie negatívnych vplyvov z okolia, vrátane manipulácie alebo ovládania