Ako rozprávaš, takú máš vibráciu. Čo priťahujú do života pozitívne a čo zasa negatívne slová?

Ako rozprávaš, takú máš vibráciu. Čo priťahujú do života pozitívne a čo zasa negatívne  slová?

 

Každé vypovedané slovo má svoje vibrácie – a tie sú buď pozitívne, teda priaznivo pôsobiace na energie človeka, alebo negatívne, ktoré ľudské bio-pole zahusťujú a znečisťujú.  Vysokofrekvenčné slová priťahujú do ľudského ja dostatok svetla – a svetlo je základnou súčasťou bytia. Vďaka prirodzenému toku svetelných energií máme:

peknú osobnú žiaru, čiže harmonickú osobnú vibráciu,

jednotnú, scelenú a mohutnú auru,

zdravý čakrový a meridiánový systém,

pozitívnu myseľ,

otvorené srdce,

vitálne fyzické telo a

každodenný dotyk s anjelskými bytosťami.

 

Nedostatok svetla – spôsobený používaním negatívnych, čiže nízkofrekvenčných slov – sa pretavuje do:

„sivej“ osobnej žiary, čiže disharmonickej osobnej vibrácie,

nejednotnej, narušenej, oslabenej a ohrozenej aury,

nezdravého čakrového a meridiánového systému,

záporného uvažovania,

uzatvoreného srdca,

energetických aj fyzických ochorení a

rizika spájania sa s démonickými entitami.

 

Ako rozlíšiť vysokofrekvenčné a nízkofrekvenčné slová? Platí jednoduchá rovnica, ktorej ústredným menovateľom sú pocity. Každé vypovedané slovo, fráza, veta v nás vytvára určité emócie – a tie sú buď príjemné, alebo nepríjemné. Verbálny prejav, ktorý pôsobí čisto, úprimne, milo, pokorne a láskavo, vytvára svetlo. Naopak, slová, ktorých ráz je špinavý, vulgárny, klamlivý, drsný, krutý, bezcitný, prehnane egoistický a manipulatívny, produkujú temnotu a hustotu. Pocity v tomto smere neoklamú.

 

 

Príklady slov alebo fráz s vysokými frekvenciami:

láska, ľúbim ťa, ďakujem, krása, sloboda, svet, Boh, univerzum, hviezda, svetlo, anjel, archanjel, vôňa, kvet, dieťa, žiara, jas, dotyk, objatie, sloboda, ľahkosť, voľnosť

 

Príklady slov alebo fráz s nízkymi frekvenciami:

nenávisť, hnev, zlo, temnota, démon, smútok, neznášam, nemôžem, nechcem, nedá sa, nevládzem, tma, choroba, raz sa z teba zbláznim, praskne mi hlava, sklamanie, zrada + všetky vulgarizmy a hanlivé pojmy

 

 

*Uzdravte si čakry, čiže energo-vrtule pomocou slov

Čakry sú energetické centrá, ktoré do nás vháňajú pozitívne vibrácie. Keď sú zdravé, sme plní svetla. V prípade, že nefungujú, máme málo vitality, chorľavieme na energetickej i fyzickej báze. Na čakry pozitívne pôsobia farby, vône, prírodné scenérie či úkazy, minerálne kamene, konkrétne druhy cvikov, vzývanie anjelských bytostí, ale aj slová, ktoré „pramenia“ z našich úst. Uzdravte si čakrový systém pomocou verbálneho prejavu práve teraz.

 

*Základná, teda koreňová čakra

Liečivá slovná afirmácia: som spojený s energiami zeme, milujem život

Škodlivá slovná afirmácia: bojím sa, nenávidím život

 

*Sexuálna, teda minulostná čakra

Liečivá slovná afirmácia: ľúbim svojich rodičov, odpúšťam a žiadam o odpustenie

Škodlivá slovná afirmácia: za všetko môžu moji rodičia, nechcem a nemôžem zabudnúť na sklamanie, každý mi len ubližuje

 

*Solárna, teda osobnostná čakra

Liečivá slovná afirmácia: ľúbim a rešpektujem sa, dávam a prijímam

Škodlivá slovná afirmácia: hanbím sa, to sa mi nepodarí, to nezvládnem, neznášam sa, pre každého sa len obetujem a nič z toho

 

*Srdcová, teda „lásková“ čakra

Liečivá slovná afirmácia: milujem a som milovaný, prijímam a odovzdávam všelásku

Škodlivá slovná afirmácia: nikto ma nemá rád, naveky ostanem sám, nedokážem ľúbiť

 

*Krčná, teda komunikačná čakra

Liečivá slovná afirmácia: som úprimný a otvorený, dokážem povedať svoj názor, viem povedať nie

Škodlivá slovná afirmácia: nesmiem hovoriť pravdu, každý ma len klame, v dnešnom svete treba klamať

 

*Intuitívna, teda zmyslová čakra

Liečivá slovná afirmácia: počúvam svoj vnútorný hlas, viem, že moje pocity ma nikdy neoklamú

Škodlivá slovná afirmácia: dôverujem iba svojmu rozumu, neexistuje nič, čo nemôžem chytiť rukami alebo vidieť očami

 

*Korunná, teda Božia čakra

Liečivá slovná afirmácia: mám silnú a neochvejnú vieru, som súčasťou Božieho plánu

Škodlivá slovná afirmácia: ničomu a nikomu neverím