Ako ovplyvňuje váš život DEŇ NARODENIA? Spoznajte svoje dobré aj zlé stránky /1. časť/

Ako ovplyvňuje váš život DEŇ NARODENIA? Spoznajte svoje dobré aj zlé stránky /1. časť/
Človeka a jeho správanie, myslenie alebo činy ovplyvňujú rôzne faktory. Na prvom mieste je, pochopiteľne, rodinné prostredie. Každý z nás je vo velikánskej miere formovaný povahou a ďalšími rysmi predkov. Svoju rolu zohráva aj karma – čiže minulé životy. Ezoterici hovoria, že istý balíček vlastností a postojov si do súčasného bytia prinášame z predošlých inkarnácií. No a v neposlednom rade je naše „ja“ kreované obdobím – teda dňom, mesiacom i rokom, keď prichádzame na svet. Vplyvom čísel na človeka a jeho charakter sa zaoberá veda zvaná numerológia. Tá vie presne určiť aj to, aké dobré a aké zlé vlastnosti nám vložili do vienka takzvané „sudičky dňa“. 
 
 
*Ľudia narodení 1. deň v ľubovoľnom mesiaci
Pozitívne stránky: Osoba narodená prvý deň v mesiaci je aktívna a dynamická. Miluje nezávislosť. Má tvorivý dar myslenia, schopnosť presadiť svoje ciele a vodcovskú silu s jasným pohľadom do budúcnosti. Nechýba jej sebavedomie a vynachádzavosť. Spolieha sa na seba. 
Nedostatky: Presadzuje si svoje „ego“, neznáša kritiku. V honbe za sebauplatnením prehliada druhých. Býva pyšná. 
 
*Ľudia narodení 2. deň v ľubovoľnom mesiaci
Pozitívne stránky: Táto osoba býva empatická, oddaná a citovo založená. Pracuje pre druhých a miluje rodinné prostredie. Je to romantička s umeleckými sklonmi. Má jemnú povahu a nechýba jej brilantná intuícia. 
Nedostatky: Precitlivenosť, zraniteľnosť, sklony obviňovať druhých, citová manipulácia či závislosť od nich, hlavne od partnera. Chýba jej odvaha, často sa cíti sama alebo osamelá. 
 
*Ľudia narodení 3. deň v ľubovoľnom mesiaci
Pozitívne stránky: Táto osoba je spoločenská a priateľská. Má plno nápadov. Zbožňuje úspech. Nechýba jej dobrý vkus a dokáže robiť naraz i viacero činností. Sudičky jej dali do vienka vynikajúce komunikačné schopnosti a dar optimizmu. 
Nedostatky: Keď je nervózna, vyčíta, kritizuje a pôsobí na city druhého. Má diktátorské sklony. V živote naráža na falošných priateľov. 
 
*Ľudia narodení 4. deň v ľubovoľnom mesiaci
Pozitívne stránky: Táto osoba je praktická, vyrovnaná, rozhodná a má skvelé organizačné schopnosti. Nechýba jej logika a analýza. V partnerskom vzťahu je srdečná, štedrá a verná. Ide o konvenčného a tradicionalistického človeka. 
Nedostatky: Útočnosť, majetníckosť, sebeckosť. Slabou stránkou sú tiež melancholické nálady.
 
*Ľudia narodení 5. deň v ľubovoľnom mesiaci
Pozitívne stránky: Ide o inteligentnú osobu. Je vnímaná a otvorená, zmeny jej nerobia problém. Má pozitívny vplyv na ľudí, vie s nimi komunikovať. Dbá sa svoj vzhľad a stará sa o zdravie. Miluje ďaleké cesty a dobrodružstvá. 
Nedostatky: Neurotickosť a náladovosť. Klame a podvádza. Vnucuje svoje názory druhým. Je nestála a vo vzťahu potrebuje slobodu.
 
*Ľudia narodení 6. deň v ľubovoľnom mesiaci
Pozitívne stránky: Potrebuje lásku a teplo domova. Hľadá partnera na celý život, no často o ňom iba sníva. Je láskavá, citlivá a ohľaduplná. Miluje rodinu, ľudí a zvieratá. Sudičky jej dali do vienka zmysel pre spravodlivosť.  
Nedostatky: Lenivosť a životná apatia. Pri nedostatku pochopenia a lásky sa u nej prejavia sklony k závislostiam od alkoholu či drog.
 
*Ľudia narodení 7. deň v ľubovoľnom mesiaci
Pozitívne stránky: Táto osoba má silnú intuíciu a bohatý vnútorný svet. Univerzum ju obdarovalo liečiteľskými schopnosťami. Miluje ľudí a pomáha im. Verí hlavne sama sebe. Všetko si potrebuje vyskúšať na vlastnej koži – a tak si vytvára osobitné životné pravdy.
Nedostatky: Naivita vo vzťahoch – často vníma partnera nerealisticky. Má sklon k závislostiam rôzneho druhu. Zmocňujú sa jej pocity samoty a izolácie. 
 
*Ľudia narodení 8. deň v ľubovoľnom mesiaci
Pozitívne stránky: Táto osoba má dostatok energie a vitality, nechýbajú jej vodcovské sklony. Je inteligentná, bystrá, podnikavá a pracovitá. Dôležitú úlohu u nej zohrávajú peniaze, úspech a postavenie. 
Nedostatky: Tvrdohlavosť a zarytosť, chýba jej tolerancia. Občas sa púšťa do nezmyselných erotických dobrodružstiev, ktoré potom prinášajú sklamanie. 
 
*Ľudia narodení 9. deň v ľubovoľnom mesiaci
Pozitívne stránky: Osoba narodená deviaty deň v mesiaci je mimoriadne citlivá. Žije vo svojom vlastnom svete. Chce byť záchrankyňou všetkého a každého. Hľadá hlbší zmysel života. Za svojimi snami kráča s vervou a vidinou pozitívneho výsledku. Strachy sú jej cudzie. 
Nedostatky: Vnútorný nepokoj a disharmónia. Dá sa ľahko vyprovokovať. Je impulzívna a expresívna. Nemala by požičiavať peniaze. 
 
*Ľudia narodení 10. deň v ľubovoľnom mesiaci
Pozitívne stránky: Táto osoba je vitálna, energická a hrdá. Miluje nezávislosť. Životných výziev sa nebojí. Úspechy dosahuje tvrdou prácou, má vodcovské sklony. 
Nedostatky: Ťažko jej porozumieť. Býva neústupčivá, čo vytvára konflikty alebo hádky. Ľudia, ktorú ju nepoznajú, majú pocit, že ide o chladného a odmeraného jedinca. 
 
*Ľudia narodení 11. deň v ľubovoľnom mesiaci
Pozitívne stránky: Ide o osobu so silným a netradičným osudom. Sudičky jej dali do vienka mocnú intuíciu, ba dokonca aj veštecké alebo liečiteľské schopnosti. Je citlivá a charizmatická. Má revolučné myslenie a novátorský prístup. Nechýba jej tvorivosť a kreativita. Tiež je známa ako perfekcionistka. 
Nedostatky: Rozporuplnosť a nepochopenie zo strany druhých. Býva hnevlivá, lomcujú ňou silné emócie. Máva fanatické myšlienky a manipuluje nimi druhými. 
 
*Ľudia narodení 12. deň v ľubovoľnom mesiaci
Pozitívne stránky: Táto osoba býva činorodá, bystrá a všestranná. Nechýba jej príťažlivosť a sexepíl. Raduje sa zo života a vyhľadáva príjemných ľudí. Rada sa zúčastňuje na spoločenských akciách. Má zmysel pre rodinu, často nezištne pomáha.  
Nedostatky: Rozhoduje sa chaoticky - na poslednú chvíľu. Pociťuje stavy úzkosti a napätia. Žiarli a je majetnícka. Máva problémy s opačným pohlavím. 
 
*Ľudia narodení 13. deň v ľubovoľnom mesiaci
Pozitívne stránky: Samostatná, ctižiadostivá, činorodá a dynamická – takto možno charakterizovať osobu narodenú trinásteho. Tvrdo pracuje na získavaní materiálnych istôt. Využíva intelekt a všetko dôkladne analyzuje. City dáva bokom. 
Nedostatky: Urážlivosť a nedotknuteľnosť. Niekedy dokáže ublížiť rečami. Mala by si dať pozor na výbušnosť, tvrdohlavosť a zaryté myšlienky. 
 
*Ľudia narodení 14. deň v ľubovoľnom mesiaci
Pozitívne stránky: Zariaďuje si život podľa vlastných predstáv. Tvrdo pracuje a dokáže zarobiť peniaze. Je dobrá v podnikaní a obchode. Nebojí sa nových výziev, miluje dobrodružstvo. Sudičky jej dali do vienka mohutný sexepíl, ktorým dráždi opačné pohlavie. Má silnú intuíciu. 
Nedostatky: Môže sa stať diktátorkou. V jej živote často nastávajú prudké zmeny, ktoré preverujú psychiku. Treba sa vyhýbať závislostiam rôzneho druhu, ako aj neviazaným intímnym dobrodružstvám. 
 
*Ľudia narodení 15. deň v ľubovoľnom mesiaci
Pozitívne stránky: Táto osoba má silného tvorivého ducha, miluje hudbu. Je obdarovaná vynikajúcim pozorovacím talentom. Nechýba jej pracovitosť a ctižiadostivosť, zbožňuje blahobyt vo všetkých rovinách. Vydrží veľkú záťaž, zvykne mávať šťastie v priťahovaní peňazí. 
Nedostatky: Mala by si dávať pozor na emocionálnu nevyrovnanosť. Býva precitlivená a nervózna, upadá do rôznych pokušení. Hrozí jej nebezpečenstvo úrazov. 
 
*Ľudia narodení 16. deň v ľubovoľnom mesiaci
Pozitívne stránky: Má jasný názor na to, čo je v živote dobré a čo zlé. Reprezentuje typ hĺbavého intelektuála, pôsobí múdrym dojmom. Zaujíma ju bádateľská činnosť, býva úspešná v netradičných povolaniach. Máva liečiteľské schopnosti. 
Nedostatky: Nepriebojnosť a precitlivenosť. Má sklony utiekať sa do sveta ilúzií. Jej život býva popretkávaný vzostupmi a pádmi. Mieša sa do cudzích záležitostí, čo vytvára problémy.