Ako ovplyvňuje váš život DEŇ NARODENIA? Spoznajte svoje dobré aj zlé stránky /2. časť/

Ako ovplyvňuje váš život DEŇ NARODENIA? Spoznajte svoje dobré aj zlé stránky /2. časť/
Či si to priznáme, alebo nie, naše „ja“ – teda to, akí sme ľudia – ovplyvňujú aj čísla v dátume narodenia. Samozrejme, svoju rolu hrá aj výchova, prípadne karma. Numerologóvia tvrdia, že každá číslica, ktorá sa spája s naším zrodom na planétu Zem, nám dáva do vienka určité vlastnosti, črty alebo rysy. Zahĺbte sa spolu s nami do čarov „číslo-vedy“ a odhaľte pravú tvár svojej osobnosti. 
 
 
*Ľudia narodení 17. deň v ľubovoľnom mesiaci
Pozitívne stránky: Táto osoba má v sebe veľkú silu a neoblomný potenciál. Oplýva energiou, temperamentom, spoľahlivosťou a pracovitosťou. Je bystrá a jazykovo nadaná. Driemu v nej vodcovské schopnosti, úspech dosiahne v zrelšom veku. Priťahuje ju skôr materiálny svet. Lipne na svojich zvykov, nerada mení názory. Dokáže kvalitne hospodáriť s majetkom, peniaze vie udržať pokope. Potrpí si na kvalitný milostný život, aj keď súžitie s ňou prináša polovičke peripetie. 
Nedostatky: Náchylnosť na dramatické citové prejavy, zlosť, vrtošivosť. Nestrpí odpor. Mala by si dávať pozor na posadnutosť úspechom a majetkom. 
 
*Ľudia narodení 18. deň v ľubovoľnom mesiaci
Pozitívne stránky: Táto osoba je silná a zdatná. Ustavične pátra po múdrosti a pravde. Vyniká nadpriemernými schopnosťami, dokáže si kvalitne zorganizovať čas. Rada pomáha slabším a utláčaným. Má množstvo záľub či koníčkov, rada experimentuje. Fascinuje ju tiež materiálna ríša – vie, že v živote musí niečo dokázať. Občas hromadí majetok. Problémy rieši originálnym spôsobom. 
Nedostatky: Hnevlivosť, panovačnosť, žiarlivosť. Býva hádavá. Počas života jej hrozia viaceré choroby, úrazy alebo nehody – zvlášť na cestách. 
 
*Ľudia narodení 19. deň v ľubovoľnom mesiaci
Pozitívne stránky: V tejto osobe drieme obrovská sila, okolie jej závidí neoblomnú vitalitu. Je tvorivá a kreatívna, miluje zmeny, má novátorského ducha. Oplýva vycibreným vkusom a prejavujú sa v nej umelecké sklony. Má zmysel pre rodinu a svojich blízkych dokáže chrániť zubami-nechtami. Nerada sa riadi spoločenskými normami či dogmami. Učí sa najmä z vlastných chýb. Máva vysoké nároky a niekedy i nezrealizovateľné ciele. V práci býva úspešná.
Nedostatky: Nedostatok sebadôvery, rada sa ľutuje. Občas máva pocity nadradenosti – v skutočnosti však za týmito pohnútkami ukrýva slabú sebahodnotu. Jej život máva charakter „z extrému do extrému“. 
 
*Ľudia narodení 20. deň v ľubovoľnom mesiaci
Pozitívne stránky: "Dvadsiatka" je mimoriadne citlivá, empatická, ľudská. Drieme v nej túžba po dokonalom mieri – aj v sebe samej, a v okolí. Má otvorené srdce, dokáže načúvať iným, oplýva brilantným písomným prejavom. Iní ľudia majú tendenciu túto osobu využívať alebo manipulovať. Je intuitívna a spirituálne cítiaca, miluje svoju rodinu i rod. Neznáša samotu a má veľkú potrebu lásky. 
Nedostatky: Podliehanie stresu a extrémna precitlivenosť. Býva náladová, občas stráca nervy, je ľahko zraniteľná. Niekedy sa uzatvára do seba samej. 
 
*Ľudia narodení 21. deň v ľubovoľnom mesiaci
Pozitívne stránky: Ide o osobu, v ktorej drieme láskavosť, citlivosť a komunikatívnosť. Je spoločenská, zábavná a veselá, ustavične hľadá pozitívne stránky života. Dokáže povzbudiť druhých. Má svojrázny spôsob myslenia a niekedy príliš vyhranené názory. Je jazykovo nadaná, diplomatická a rozvážna. Vyhovuje jej tímová či kolektívna práca. Túži po úspechu a vie sa presadiť. Lipne na svojej rodine – a tá na ňu občas „nakladie“ starosti rôzneho druhu. Máva šťastie v láske. 
Nedostatky: Býva obmedzovaná cudzími ľuďmi a preberá ich starosti na vlastné plecia. Podlieha nervozite a stavom úzkosti. Môže sa dopustiť osudovej chyby, ktorá prináša životný bankrot. 
 
*Ľudia narodení 22. deň v ľubovoľnom mesiaci
Pozitívne stránky: Osoba narodená v tento deň má nevšedné povahové rysy, neobyčajné schopnosti a výnimočný osud. Je všestranne nadaná, prakticky založená, dokáže si kvalitne zorganizovať život. Neprekáža jej rutinná činnosť, je presná a dôkladná. Ľudia sa na ňu môžu spoľahnúť. Dosahuje úspech v politike, usiluje sa o materiálne zabezpečenie seba i rodiny. Život jej môže priniesť dramatické zmeny, prudké vzostupy i pády. 
Nedostatky: Trpí fyzickým i psychickým vyčerpaním, býva úzkostlivá a nedotknuteľná. Niekedy manipuluje okolím a využíva ho vo svoj prospech. Vie byť aj sebecká a krutá. 
 
*Ľudia narodení 23. deň v ľubovoľnom mesiaci
Pozitívne stránky: Táto osoba je inteligentná, dôvtipná a rozvážna. Má dobrú pamäť, pohotovú myseľ a pružne reaguje na rôzne situácie. Presne vie, čo, kedy a komu povedať. Drieme v nej podnikavý duch, rada pomáha iným. Má kúzlo osobnosti, spoločnosť ju miluje. Dokáže inšpirovať druhých. Riadi sa zásadami a tradíciami. Často vychádza lepšie s príslušníkmi opačného pohlavia. K úspechu sa dopracúva kľukatými cestičkami a ak nestratí trpezlivosť, dočká sa zberu sladkého ovocia.
Nedostatky: Rada preháňa a býva netrpezlivá. Občas klame, mení nálady a má sklony k neporiadnosti. Býva detinská, ale i prelietavá a chladná. 
 
*Ľudia narodení 24. deň v ľubovoľnom mesiaci
Pozitívne stránky: Ide o osobu láskavú, prívetivú a citlivú. Je štedrá a veľkorysá, rada pomáha okoliu. Má zmysel pre diplomaciu a kompromisy. Miluje všetko krásne, drieme v nej zmysel pre estetiku. Rozhoduje sa opatrne, má cit pre detail. Ľudia sa na ňu môžu spoľahnúť, nesklame ich. V milostnom živote je vášnivá, dokáže sa prispôsobiť svojej polovičke. Dôležitú rolu u nej hrá rodinný život – túži v ňom nastoliť dokonalú harmóniu. 
Nedostatky: Trpí slabým sebavedomím a sebaistotou. Podlieha stresu, máva vypäté nervy. Býva tajnostkárska, ale i žiarlivá. Nevie odpúšťať, môže sa stať objektom zrady. Prežíva komplikované vzťahy s rodinnými príslušníkmi a jej osudovou úlohou je tieto zväzky naprávať. 
 
*Ľudia narodení 25. deň v ľubovoľnom mesiaci
Pozitívne stránky: Táto osoba je slušná, mierna, komunikatívna, spoločenská a zábavná. Oplýva úprimnosťou, čo si na nej okolie nesmierne váži. Uzatvára pevné a dlhodobé priateľstvá. Nemá veľké nároky na život – je skromná a pokorná. Rada hľadá pravdu a všetko si chce vyskúšať na vlastnej koži. S obľubou rieši záhady a hlavolamy. Môže zbohatnúť vďaka sobášu s tou správnou polovičkou. Je čestná a poctivá.
Nedostatky: Býva zraniteľná a sentimentálna. Občas sa vyhýba riešeniu kľúčových životných otázok. Obáva sa zmien, býva závislá od okolia. V jej živote môže zavládnuť chaos, máva problematické detstvo. Pozor tiež na závislosti rôzneho druhu. 
 
*Ľudia narodení 26. deň v ľubovoľnom mesiaci
Pozitívne stránky: Táto osoba je jemná a citlivá, s obľubou rieši problémy či starosti iných ľudí. Rýchlo chápe a dokáže sa „vnoriť“ do pocitov okolia. Driemu v nej vodcovské a riadiace schopnosti, na vedúcich postoch býva až príliš zanietená, čo potom vytvára nepriateľov alebo sokov. Je pracovitá a zodpovedná, ide si za svojím. Má dar priťahovať peniaze, býva úspešná vo finančných sférach. Mala by byť opatrná pri voľbe celoživotného partnera.
Nedostatky: Občas prežíva sklamania v láske, spojené s dramatickým rozchodom. Niekedy preceňuje svoje možnosti, býva pyšná a domýšľavá. Vie sa pomstiť. 
 
*Ľudia narodení 27. deň v ľubovoľnom mesiaci
Pozitívne stránky: Ide o senzitívnu osobu, ktorá oplýva silnou obrazotvornosťou a predstavivosťou. Nechýba jej tvorivý duch a nápaditosť. Zaujíma sa o ľudskú dušu, rada skúma nadprirodzené javy, magnetizuje ju spirituálna sféra. Sudičky jej dali do vienka mimoriadne duchovné schopnosti, občas ju navštevujú duše zosnulých. Bohatstvo dosahuje nečakane a viac-menej náhodou. Je vášnivá a sexuálne založená. 
Nedostatky: Býva prehnane kritická, nekompromisná a tvrdá, občas i naivná a oddávajúca sa ilúziám. Mala by si dávať pozor, aby ju neovplyvnili škodlivé spirituálne praktiky, vrátane čiernej mágie. Riziko sa ukrýva aj v návykových látkach. 
 
*Ľudia narodení 28. deň v ľubovoľnom mesiaci
Pozitívne stránky: Táto osoba je naozaj svojská. Má netradičný pohľad na život a zvláštny druh humoru. Dôležitú rolu v jej živote hrajú vzťahy ako také – máva veľa priateľov a známych, v rodinnom „krbe“ sa snaží udržiavať permanentné teplo. Zaujíma sa o novátorské techniky a módne trendy. Miluje slobodu a nezávislosť, neznáša obmedzovanie a nátlak. Má silnú vôľu, kráča si za svojimi snami a métami. Darí sa jej v politike i obchode. 
Nedostatky: Býva precitlivená a zraniteľná, často pochybuje o svojich schopnostiach, a tak stráca životnú motiváciu. Niekedy sa „ponára“ do utópií a ilúzií.  
 
*Ľudia narodení 29. deň v ľubovoľnom mesiaci
Pozitívne stránky: Pred touto osobou sa otvárajú obrovské životné možnosti. Často si však potenciál neuvedomuje, prípadne si neverí. Ide o citlivého a intuitívneho človeka, ktorý na okolie pôsobí vyrovnaným a pokojným dojmom. Oplýva tiež silnou príťažlivosťou. Niekedy má sklony k puntičkárstvu alebo prehnanému detailizmu. Svoje city si necháva v hĺbkach svojho „ja“, čo vytvára dojem tajomnosti a mystickosti. Má silné spirituálne vlohy – veštecké i liečiteľské. 
Nedostatky: „Muchou“ tejto osoby je vnútorná nervozita a napätie. Máva vlastnícke sklony, býva žiarlivá. Problémy jej vytvára aj netrpezlivosť a nedočkavosť. Je bojazlivá, strachuje sa o materiálne istoty. Niekedy manipuluje okolím. 
 
*Ľudia narodení 30. deň v ľubovoľnom mesiaci
Pozitívne stránky: „Tridsiatky“ sú komplikované bytosti, ktorým sa dá len ťažko porozumieť. Bývajú aktívne, dynamické a veselé, nechýba im tvorivý a kreatívny duch. Milujú filozofovanie a „meditovanie“ o rôznych životných témach. Chcú byť stredobodom pozornosti, sudičky im dali do vienka zvláštnu príťažlivosť. Niekedy majú sklony k výstrednosti a šokujúcemu správaniu. V citovej sfére nedokáže otvorene prejavovať svoje skutočné pocity, môžu mať tiež rôzne problémy v sexuálnej oblasti. 
Nedostatky: Pasivita a sklony k pohodlnosti. Tieto osoby nedoťahujú rozbehnuté veci do konca, rady kritizujú, prípadne vstupujú do intríg. Mávajú diktátorské, či dokonca tyranské rysy. V ich živote môže nastať veľký chaos. 
 
*Ľudia narodení 31. deň v ľubovoľnom mesiaci
Pozitívne stránky: Ide o spoločenskú a otvorenú osobu, ktorá rada pomáha iným. Neznáša samotu, a preto sa často zdržiava medzi ľuďmi. Obľubuje cestovanie a preferuje pestrú a rozmanitú činnosť. Rada filozofuje a vedie „dišputy“ o rôznych životných témach. Nechýbajú jej „šťavnaté“ nápady, vďaka čomu dosahuje úspech a uznanie. Väčšinou sa dokáže presadiť a ukázať svetu, čoho všetkého je schopná. Býva náročná na seba i okolie. 
Nedostatky. Býva pesimistická a skeptická, chýba jej životná verva a energia. Občas sa prehnane fixuje na iných ľudí, čo im môže prekážať. Má sklony klamať a zavádzať. Môže sa dopustiť aj nečestných skutkov. 

 

1. časť si môžete prečítať na týchto stránkach.