Ochrana osobných údajov

 

Na základe Zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a v spojitosti s GDPR o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov vám dávame do pozornosti nasledujúce informácie.

 

Sme portál Svet zdravej spirituality - ezoterická a nezárobková komunita. Na stránkach www.yntirdah.webnode.sk vám prinášame pestrú škálu spravodajských alebo publicistických príspevkov na duchovné či spirituálne témy. Nechýbajú aktuálne horoskopy, rozhovory so zaujímavými ľuďmi, ezo-videá. Súčasťou stránok je tiež bezplatné veštenie - realizované približne raz za jeden, resp. dva mesiace, súťaže, v ktorých môžete vyhrať mystické predmety či služby, ale aj takzvaná Kronika dobrých skutkov a Kniha požehnaní - špeciálne podstránky, slúžiace dobrému učelu. 

 

Na stránkach Svet zdravej spirituality od vás osobné údaje nežiadame. Výnimkou sú:

- Bezplatné veštenie, kde nám poskytujete vaše krstné meno, dátum narodenia, znamenie zvieratníka, prípadne aj e-mailový kontakt. Keďže s týmito údajmi narábame /z dôvodu výkladu kariet/, zodpovedáme za ich bezpečnosť a ochranu. Krstné meno a dátum narodenia, resp. znamenia zvieratníka potrebujeme na energetické napojenie sa na klienta. E-mailovú adresu potrebujeme výsostne na to, aby sme sa ubezpečili, že bezplatné veštenie nezneužívate a súbežne neposielate viacero otázok - služba je časovo obmedzená, a preto stihneme jednému klientovi odpovedať len na jeden dopyt. 

- Súťaže, v ktorých môžete vyhrať ezoterické predmety alebo služby -  v rámci nich nám poskytujete svoje krstné meno, dátum narodenia /ak je daný predmet potrebné "navibrovať" pre príslušného výhercu/, e-mailový kontakt /aby sme výhercu vedeli oboznámiť s víťazstvom/ a v neposlednom rade aj adresu /ak sa výhra doručuje poštou/. 

 

Je dôležité vedieť, že všetky údaje, ktoré nám v rámci bezplatného veštenia alebo súťaží poskytujete, nie sú zhromažďované a po uplynutí služby alebo samotnej súťaže sú automaticky vymazávané zo systému. 

 

S vašimi údajmi narábame nasledovne:

  • Sme viazaní mlčanlivosťou a diskrétnosťou, takže nie je možné, aby sa vami poskytnuté informácie dostali do externého prostredia, prípadne iným osobám.
  • Údaje nezhromažďujeme. Výnimkou je spotrebiteľská súťaž, organizovaná každý mesiac, resp. každé dva mesiace. Len čo sa súťaž skončí a vyhodnotíme či odmeníme výherov, osobné údaje všetkých zúčastnených účastníkov viac nepotrebujeme, a preto budú natrvalo vymazené.
  • Údaje nezverejňujeme.
  • Neposkytujeme žiadnym tretím osobám a stranám.
  • Neobchodujeme s nimi.

 

Je tiež dôležité vedieť, že:

  • Nezískavame žiadne informácie o vašom počítači, napríklad IP-adrese.
  • Neposielame žiadne nevyžiadané marketingové novinky na váš mail či mobilný telefón.
  • Na stránkach nepoužívame cookies.
  • Nežiadame vaše fotografie či iné identifikačné alebo biometrické údaje.
  • Nežiadame údaje o vašej sexuálnej orientácii, rasovom či etnickom pôvode, politických názoroch a pod.

 

Vami poskytnuté údaje chránime v maximálnej možnej miere, a to pomocou dostupných technológií, brániacich v tom, aby boli citlivé informácie zneužité, poškodené alebo iným spôsobom degradované.

 

V súvislosti s ochranou osobných údajov máte viacero práv. Pokiaľ budete chcieť niektoré z nich využiť, prípadne sa na ne popýtať, prosím, kontaktujte nás prostredníctvom e-mailu yntirdah@gmail.com. Do 30 dní od nás získate informácie o tom, ako pristupujeme k vašim osobným údajom a ako s nimi nakladáme. 

 

Tieto podmienky sú platné od 25. 5. 2018