Veľký KARTOSKOP na rok 2017 pre PANNY

02.12.2016 08:18

 

*Citový život

Konečne! Panny si môžu vydýchnuť – črtá sa pred vami plodné a štedré obdobie, aspoň čo sa vzťahov týka. Zväzky zadaných sa upevnia, osamelí jedinci stretnú duchovnú polovičku – „dvojplameň“. Dôvody prajných zmien sú hneď dva – jednak vám ide „karta“, čo znamená, že osožné sudičky stoja po vašom boku, jednak ste prešli zložitou transformáciou vlastného Ja a vo svojej mysli ste odštartovali „inventúru“ a nastolili nový poriadok. Uvedomili ste si, že citové alebo intímne starosti, ktoré vám na plecia doľahli v predošlých rokoch, súviseli s vašou osobnou vibráciou, ktorá mala záporný ráz. Ostatných ľudí ste odrádzali negativistickou životnou optikou, skepsou, ale aj strachmi a obavami rôzneho druhu. Zmena, ktorou stále prechádzate, transformuje vaše osobné vyžarovanie. Pre okolie sa stávate príťažlivým magnetom.

V poriadku budú aj rodinné, priateľské alebo kamarátske zväzky. Očakávať môžete príchod duchovných jedincov - lektorov, od ktorých sa toho môžete veľa naučiť – a tak posunúť svoj život do nových „dimenzií“.

Osamelé Panny, ak prahnete po novej láske, nestráňte sa spoločnosti. Hor sa medzi ľudí!

 

 

*Materiálna sféra

Duchovná ríša predvída zmeny. Viaceré Panny prejdú transformačným obdobím a začnú vykonávať nové pracovné činnosti. Samozrejme, tento krok si bude vyžadovať pevnú vôľu, chuť nasávať nové poznatky – teoretické i praktické, ale aj túžbu po osobnostnom raste a rozkvete. Vstup do nepoznaných „vôd“ môže byť zložitý – odíde vám množstvo vlastnej energie, no zároveň sa pripravte na disharmóniu medzi vykonanou prácou a získanou plácou. Vedzte však, že ak si zachováte čistú myseľ a trpezlivého ducha, piliere nového zamestnania budú postupne mocnieť a vy sa môžete dopracovať k zaujímavým kariérnym aj finančným métam.

Rok 2017 je vhodný aj na vzdelávanie rôzneho druhu. Učte sa od ľudí, ktorí oplývajú mohutnejšími skúsenosťami a vedia viac než vy.

V nadchádzajúcom roku môžete „vraziť“ energiu do finančných záležitostí – napríklad aj do zmien spojených s bývaním.

 

*Zdravotná oblasť

Objaviť sa môžu zápalové procesy v pohybovom aparáte. Pozor na priberanie. 

 

Kartoskop vypracoval: veštec Peter