SRDCOSKOP - vzťahový súlad medzi Vodnárom a Strelcom

16.05.2018 14:20

 

Medzi znamením Strelca a Vodnára funguje najmä magnetizujúca kompatibilita. Priťahujú sa zvláštnymi energiami - ktoré sami nedokážu definovať či charakterizovať. Napriek tomu im duchovné sféry príliš neodporúčajú vstupovať do plnohodnotných vzťahov. Nestáli by na pevných oporných múroch. 
 
 
Strelec je ohnivým znamením zvieratníka. Element ohňa mu dáva do vienka vervu, dynamiku, nadšenie, túžbu rásť a napredovať. Je to optimistický jedinec, otvorený svetu. Nad jeho ja drží počas celého života ochrannú ruku Jupiter, planéta progresu, novátorstva, učenia sa nových vecí. To preto sa Strelci považujú za nekonečnú studnicu energie. 
 
Vodnár je vzdušným znamením zodiaku. Element vzduchu mu prináša neskrotnú túžbu po slobodnom živote bez ortodoxných pravidiel. Áno, Vodnári sú voľnomyšlienkari a slobodomyšlienkari. Osoby tvorivé, nápadité, kreatívne, s množstvom brilantných a inovatívnych nápadov. Nad Vodnármi drží počas celého života ochranné perute Urán - planéta rebelantstva a originality. 
 
Keď sudičky pretnú osudové cesty Strelca a Vodnára, zvyčajne si padnú do oka. Pociťujú zvláštne chvenie, iskrenie, magnetizmus. Majú pocit, že tvárou v tvár im stojí jedinec, ktorý je, takpovediac, z rovnakého cesta. Medzi ohnivým a vzdušným znamením funguje silné sexuálne fluidum. Najradšej by okamžite skončili pod perinou. Búrlivú erotiku vystriedajú dlhosiahle rozhovory pod holým nebom - o všetkom možnom aj nemožnom. Áno, Strelec a Vodnár dokážu kvalitne komunikovať - vďaka hojným dialógom objavujú nepoznané zákutia života. 
 
 
Obe strany badajú na "opozite" silné stránky. Strelcovi sa na Vodnárovi páči zmysel pre dobrodružstvo, neusedenosť, dynamická povaha, kreatívna myseľ - ustavične čosi šperkujúca. 
Naopak, Vodnára na "ohnivákovi" fascinuje optimistické vyžarovanie, radostná vibrácia, túžba rásť a napredovať, aktívny duch a svojská životná filozofia. 
 
Všetky pozitívne rysy, ktoré jeden na druhom vníma, môžu byť pomyselnou základňou na vstup do partnerstva alebo manželstva. Čoskoro však zistia, že takýto krok nebol tým najsprávnejším riešením. Vzájomné spolužitie si vyžaduje enormné množstvo ústupkov, kompromisov, sebareflexie a práce na vlastnom ja.
 
Zväzky medzi Strelcami a Vodnármi nebývajú postavené na pevných pilieroch. Vládnu v nich rozlietané energie - a tie sú prekážkou pri vytváraní rodinného a domáckeho hniezda. Všetko je príliš rýchle, nevypočitateľné, neuchopiteľné, nervózne. Spojivo medzi ohnivým a vzdušným znamením zvieratníka pripomína lunapark, v ktorom sa síce ustavične niečo deje, no chýba v ňom miesto, kde by bol len jeden pre druhého - v "objatí" ticha, pokoja a mieru. 
Práve tieto prvky zvyknú zo vzájomnej lásky postupne odkrajovať. Často sa stáva, že vzťahový nepokoj ústi do nevery - buď Strelec, alebo Vodnár pokúša šťastenu po boku iného človeka. "Ohnivosť" Strelca a "vzdušnosť" Vodnára bránia tomu, aby sa vzájomné spojivo pretavilo do kvalitného a celoživotného zväzku, v ktorom obe strany nájdu celostnú saturáciu. 
 
 
Zdroj obrázkov: pixabay