SRDCOSKOP - vzťahový súlad medzi Vodnárom a Škorpiónom

24.08.2018 07:14

 

Medzi znamením Vodnára a Škorpióna funguje magnetizujúca, ale najmä napäťová kompatibilita. V astro-kronikách sa píše, že spojivá medzi voľnomyšlienkarskym Vodnárom a štruktúrovaným Škorpiónom sú viac-menej odkázané na zánik. Prežijú len také spojivá, v ktorých obe strany vyvinú neskutočné úsilie zmeniť vlastné Ja - čo je však, vzhľadom na komplikovanosť pováh obidvoch partnerov, skôr fantazmagóriou než realitou. 
 
 
Vodnár je vzdušným znamením zvieratníka. Element vzduchu mu prináša silnú tvorivú moc, originalitu myslenia, vynachádzavosť, rebelantské a odvážne postoje, ale aj špekulatívnosť, ustavičnú internú nespokojnosť, prelietavosť a slobodo-uvažovanie. Nad Vodnármi drží počas života ochrannú ruku Urán - planéta novátorstva, unikátnosti, ale aj neuchopiteľnosti a nevypočitateľnosti. To preto majú januárovo-februároví jedinci ustavičnú túžbu niečo kreovať, vymýšľať, budovať - a to i na úkor toho, že ich okolie nepochopí alebo neocení.
 
Škorpióním kľúčovým elementom je voda - živel citlivosti, citovosti, intuitívnosti, ale aj explozívnosti, prehnanej emotívnosti a náladovosti. Nad októbrovo-novembrovými ľuďmi drží celoživotnú stráž planéta Pluto - prinášajúca záujem o všetko tajomné, mystické, kúzelné, nadprirodzené. Pluto má na svojich zverencov aj negatívny vplyv - často majú zložitú a okolím nepochopenú myseľ či psychiku. 
 
Keď životné alebo osudové sudičky prepoja cesty Vodnára a Škorpióna, čosi ich na sebe fascinuje a magnetizuje. Vylúčený nie je ani silný sexuálny "opoj" - neregulovateľná intímna príťažlivosť. Nečudo, ak by skončili v posteli - zahalení oparom mohutnej vášne. 
 
Len málokedy sa stáva, že Vodnár a Škorpión vstúpia do plnohodnotného a obojstranne vyhovujúceho zväzku - partnerstva či manželstva. Ak sa tak stane, spočiatku badajú na opozite pozitívne rysy. 
 
Vodnára fascinuje na Škorpiónovi najmä hlboká duša, prahnúca po skúmaní tajov a mystérií seba samého, života ako takého i okolitého sveta. Škorpión je v očiach vzdušného znamenia zvieratníka citlivým a láskyplným jedincom. Navyše, z "vodáka" sála silné erotické fluidum - a to Vodnára dostáva na kolená. 
 
Pozitívne rysy badá na polovičke aj Škorpión. Je očarený najmä tvorivým a nápaditým duchom Vodnára. Páčia sa mu nevšedné a originálne nápady, ktoré chrlí priam raketovou rýchlosťou. 
 
Čoskoro však nastupujú vzťahové nuansy a peripetie. Obe strany začínajú súperiť - hovorí sa, že spojivo medzi Vodnárom a Škorpiónom je najbojovnejším zväzkom spomedzi ostatných astro-kombinácií. Pretekajú sa v tom, kto vyrukuje s unikátnejším nápadom. 
 
Vodnárovi prekáža na opozite snaha manipulovať a držať polovičku, takpovediac, v hrsti. To vzdušné znamenie zodiaku neznesie - nadovšetko si totiž cení slobodu, voľnosť a ľahkosť. Naopak, Škorpiónovi sa bridí neuchopiteľnosť Vodnára. Ustavične mu kamsi uniká alebo uteká - a on má pocit, že ho nemôže držať v pomyselných okovách. Vznikajú spory, hádky, žiarlivostné scény, prípadne aj prieky. Často sa stáva, že do takýchto naštrbených zväzkov sa vkradne nevera - a tá môže byť tak zo strany Vodnára, ako aj Škorpióna. Niekdajšia láska alebo citovo-intímny "opoj" mizne do zabudnutia a prichádza rozchod alebo rozvod. Prežijú len také vzťahy, v ktorých obaja partneri fungujú vo vlastných svetoch - a svet toho druhého ničím nenarúšajú. Ťažko však povedať, či v takomto prípade ešte možno hovoriť o plnohodnotnom zväzku.
 
 
Zdroj obrázkov: pixabay