SRDCOSKOP - vzťahový súlad medzi Vodnárom a Pannou

13.06.2018 18:23

 

Medzi Vodnárom a Pannou funguje magnetizujúca, ale aj napäťová kompatibilita. Sú - jednoducho povedané - z iného cesta. Tento fakt môže byť príťažlivým, ale aj odpudivým prvkom. Na jednej strane sa magnetizujú - v duchu teórie "protiklady sa priťahujú", na strane druhej vnímajú až príliš veľa odlišných charakterových čŕt. A to ich desí. 
 
 
Vodnári sú vzdušným znamením zvieratníka. Tento element im dáva do vienka dobrodružnú povahu, originalitu myslenia, svojskosť a osobitnú identitu. Zároveň aj rebelantské črty, voľnomyšlienkarstvo, podvedomú túžbu po slobode, ľahkosti a splývavosti. Nad Vodnármi drží počas celého života pomyselné ochranné perute Urán - planéta individualizmu, inovatívnosti, kreativity, snahy dokázať niečo duchovne veľké. Aj preto sú Vodnári výnimočné osobnosti, schopné zaujať svet. 
Panny sú zemským znamením zodiaku. Daný element im dáva do vienka pevnosť, stabilitu, túžbu po fixných a nemenných existenčných štruktúrach. Neznášajú zmeny a nečakané životné alebo osudové zvraty. Živel zeme prináša Pannám aj zápornejšie rysy - dogmatickosť uvažovania, zošnurovanosť a nalinajkovanosť, kritickosť či prehnanú náročnosť. Chcú, aby život ako taký pozostával z malých segmentov a ony samy rozhodnú, akú stavebnicu z nich vykreujú. Nad Pannami drží počas celého života ochrannú ruku Merkúr - planéta analýzy, premýšľania, ale aj racionality a pragmatizmu. 
Keď sa prepoja životné cestičky Vodnárov a Panien, zvyčajne si padnú do oka. Jeden pre druhého sú záhadou - a tú chcú postupne objavovať a odhaľovať. Panna hľadá poriadok v chaose, Vodnár zasa chaos v poriadku. Tento atribút prináša do vzájomného spojiva zaujímavé iskrenie. Rozumejú si na duchovnej báze - dokážu spolu viesť početné dialógy o všetkom možnom aj nemožnom. Spájať ich môžu aj záľuby - zväčša intelektuálneho charakteru. 
Vodnárovi sa na Panne páči životná racionalita, zhovorčivosť, ale aj snaha fungovať v pevnom a na stabilných pilieroch stojacom zväzku. Oceňuje aj ľudskosť a empatickosť zemského znamenia. 
Samozrejme, aj Panna je spočiatku uchvátená rysmi Vodnára. Pozdáva sa jej svojská životná filozofia, pomyselný vietor vo vlasoch, originálne a unikátne nápady, osobitný šmrnc a sexepíl. 
Ak sa rozhodnú vstúpiť do hodnotnejšieho zväzku, čoskoro zaregistrujú vzťahové nuansy. Aj jedna, aj druhá strana badá škodlivé charakterové črty, ktoré jej postupne prerastajú cez hlavu. 
Vodnárovi sa na zemskom znamení zverokruhu nepáči životná zošnurovanosť a schematickosť, existovanie podľa fixných pravidiel a noriem, ale aj skepsa, negativizmus či prehnaná kritickosť. Vo vzťahu sa začína cítiť stiesnene - akoby mal na rukách a nohách ťažké okovy. 
Aj Panna badá na opozite negatívne črty. Ide najmä o slobodomyšlienkarstvo, nejasné životné predstavy, neuchopiteľnosť a nevypočitateľnosť. Má pocit, že Vodnára nedokáže držať pevne v rukách - stále jej kamsi uniká. Navyše, Vodnár - najmä mužského pohlavia - máva sklony k nevere. A to Panna nedokáže akceptovať. V tomto ohľade je až príliš prudérna. 
V prípade, že sa rozdielnosti a inakosti medzi oboma znameniami prehĺbia - a včas ich neustriehnu - hrozí, že prajné city ochladnú. A to smeruje k postupnému krachu. Väčšinou je to Vodnár, kto zemsko-vzdušné spojivo opúšťa. Vzťahy medzi Pannami a Vodnármi môžu fungovať len pri veľmi silnej dávke tolerancie a za predpokladu, že si obe strany ponechajú svoje vlastné svety.
 
 
Zdroj obrázkov: pixabay