SRDCOSKOP - vzťahový súlad medzi Váhami a Kozorožcom

09.08.2018 16:07

 

Medzi znamením Váh a Kozorožca funguje neutrálna, ale aj napäťová kompatibilita. V podstate jestvujú dve možnosti - buď budú vzájomné odlišnosti a inakosti vnímať ako obrovskú výzvu - obojstranne prospešnú, alebo zutekajú skôr než stihnú rozvinúť čosi hodnotnejšie. 
 
 
Spojivá medzi vzdušným a zemským znamením zvieratníka bývajú ojedinelé - nie však vylúčené. Väčšinou do takýchto vzťahov vstupujú jedinci so silným duchovným fluidom - vedia totiž, že vďaka druhej strane sa môžu veľa naučiť. 
Kľúčovým elementom pre Váhy je vzduch - živel pohyblivosti, dynamickosti, tvorivosti, ale aj neposednosti, rozlietanosti a nemalej dávky slobodomyšlienkarstva. Nad Váhami držia počas života ochranné perute Venuša a Isis. Venuša je planétou lásky, estetična, umeleckosti, krehkosti, mierumilovnosti. To preto sú Váhy citlivé a snažiace sa o vytvorenie rovnováhy a harmónie vo všetkých bunkách pozemskosti. Isis je bohyňou spravodlivosti - zrejme aj kvôli tomu majú "váhavci" silne vyvinutý zmysel pre korektnosť a čestnosť. Skrátka, neznesú neprávosti. 
Kozorožci patria do rodiny pevných znamení zvieratníka - ich kľúčovým elementom je zem. Ide o živel stabilnosti, fixnosti, štruktúrovanosti, pevných línií, ale aj ortodoxnosti, dogmatickosti, emočnej uzatvorenosti. Z toho dôvodu túžia po živote postavenom na pevných pilieroch - bez turbulencií a otrasov. Nad Kororožcami drží ochrannú ruku Saturn - planéta učenia. Aj preto sa viacerí nositelia zemského znamenia potýkajú počas pozemského bytia s početnými problémami a prekážkami. Ich cieľ je jasný - poučenie sa, a teda aj silný duchovný progres. 
Keď sudičky prepoja životné cesty Váh a Kozorožcov, zvyčajne si ihneď nepadnú do oka. Môžu si byť sympatickí, no čosi v nich absentuje - akási neviditeľná iskra, ktorá by vyvolala mocnú vášeň. Do partnerstiev zväčša vstupujú po určitom čase spoznávania sa. Váhy sú v tomto smere dynamickejšie a odvážnejšie. Naopak, Kozorožci odmeranejší. 
Keď sa rozhodnú odštartovať citové spojivo, spočiatku badajú jeden na druhom pozitívne vlastnosti a črty. Váham sa na Kozorožcovi páči zodpovedný prístup k životu a snaha vytvoriť pevný zväzok. Vzdušné znamenie je očarené aj dynamickým osobným fluidom a túžbou napredovať. 
Samozrejme, sympatie sú aj z druhej strany - smerom od Kozorožca. Zemskému znameniu sa na opozite páči nenapodobiteľný šarm, svojský sexepíl, ale aj krehká a citlivá duša Váh. 
Magnetizovať sa môžu aj z dôvodu úplnej inakosti - v duchu teórie "protiklady sa priťahujú". Na polovičke badajú rysy, ktoré im samým chýbajú. 
Ak odštartujú hodnotnejší zväzok, časom spozorujú na druhej strany početné nuansy. Kozorožec sa pre Váhu stáva nudným, stereotypným a nezaujímavým. Prekáža jej aj citová či emočná uzatvorenosť. Zemské znamenie je "tvrdé" - a to Váhu znepokojuje. 
Naopak, Kozorožcovi sa na vzdušnom znamení zodiaku nepáči životné balansovanie, nerozhodnosť, občasné lietanie v oblakoch, ale aj prostorekosť a urážlivosť. 
Takzvanou muchou spojiva medzi Váhami a Kozorožcami sa stáva oslabená komunikácia, ale aj nedostatočná sexualita. 
V každom prípade platí, že vzdušno-zemský zväzok si vyžaduje obrovskú masu sebareflexie a kompromisov. Ak snaha hľadať ich vyhasne, vzťah upadá a odchádza do stratena. 
 
 
Zdroj obrázkov: pixabay