SRDCOSKOP - vzťahový súlad medzi Škorpiónom a Váhami

15.08.2018 10:14

 

Medzi znamením Škorpióna a Váh vládne magnetizujúca, doplňujúca, ale aj napäťová kompatibilita. Spojivá medzi vodným a vzdušným znamením zvieratníka nebývajú časté. Ak sa však zrodia, jestvuje v nich zvláštne magické fluidum - príťažlivé tak pre Škorpióna, ako aj pre Váhy.

Kľúčovým elementom pre Škorpióna je voda. Živel mu prináša citlivosť, intuitívnosť, vnímavosť, ale aj náladovosť a prehnanú emočnosť. Nad Škorpiónom drží počas života pomyselné ochranné perute Pluto - planéta hĺbok, tajomstiev, mystérií, bádania a skúmania. To preto sú októbrovo-novembroví jedinci veční analyzátori - chcú vidieť pod povrch vecí.

 

Dominantným elementom pre Váhy je vzduch - živel pohyblivosti, dynamickosti, pružnosti, ale aj istého voľnomyšlienkarstva a vnútorného balansu. Nad Váhami drží počas života ochranný štít Venuša, planéta krásna, estetiky a harmónie. Doplnkovým astro-lektorom je Isis - planétka spravodlivosti. To preto majú septembrovo-októbroví jedinci tak silne vyvinutý zmysel pre korektnosť a rovnovážnosť.

 

Keď osudové sudičky prepoja životné cesty Škorpióna a Váh, zvyčajne si padnú do oka. Vnímajú zvláštne iskrenie, ťažko popísateľné bežnými slovami. Niekedy majú pocit, že sa poznajú už roky, či priam stáročia - akoby ich spájali karmické nitky. Na opozite ich priťahuje svojský šarm, erotické fluidum, no zároveň aj duchovná hĺbka.

 

Škorpiónovi sa na Váhach páči najmä harmónia, ktorá z nich sála. V blízkosti "Venušovca" má pocit pokoja a mieru - rozlieva sa celým jeho ja. Áno, Váhy majú schopnosť hasiť pomyselný škodlivý škorpióní oheň. Vodné znamenie je na polovičke očarené aj mimoriadne príťažlivým zovňajškom. Vníma, ako v ňom bujnejú hormóny a s Váhami túži okamžite skončiť pod perinou.

 

Samozrejme, pozitívne rysy badá aj vzdušné znamenie. Váham sa na Škorpiónovi páči mystická osobná vibrácia - zahalená oparom tajomstva. Majú pocit, či dokonca podozrenie, že Škorpión je čarodejník, ktorý má v rukách všetky možné aj nemožné zbrane na získanie si ich srdca. Rady ho počúvajú - pretože z úst Škorpióna vychádzajú nevšedné informácie, ktoré Váhy fascinujú.

Vzájomné iskrenie môže ústiť do sexuálneho stretu - obe znamenia by však mali pamätať, že všetko má svoj prirodzený čas. Urýchlené, emóciami presiaknuté kroky prinášajú viac škody než osohu.

 

V prípade, že sa Škorpión a Váhy rozhodnú odštartovať hodnotnejší zväzok - partnerský alebo manželský - duchovné sféry budú ich vzťahu naklonené. Vlejú doň dostatok prajných energií. Kľúčovými slovami pre škorpióno-váhový zväzok sa stanú harmónia, pokoj, mier a obojstranná tvorivá sila.

 

Pochopiteľne, aj v takomto spojive sa časom objavujú nuansy. Obe strany badajú na opozite takzvané muchy. Škorpiónovi sa na Váhach nepáči životné balansovanie, rozlietaná myseľ - neschopná zaujať striktné stanovisko, prípadne aj sklony k bohémskosti a flirtovačnosti s okolím.

Naopak, Váham sa na Škorpiónovi nepozdáva náladovosť, prehnaná emotívnosť, žiarlivosť, prípadne aj manipulátorské sklony. Áno, októbrovo-novembrové znamenie zvieratníka si všetko rado prispôsobuje na svoj obraz - a robí to naozaj prešpekulovanou formou.

Všetky tieto nuansy sú však riešiteľné. Ak sa základom spojiva medzi Škorpiónom a Váhami stane obojstranná úcta, jestvuje veľký predpoklad, že spolu ostanú roky. Ťažko však predpokladať, či celoživotne. Skôr na určité obdobie života.

 

 

Zdroj obrázkov: pixabay